Vammaisten oikeudet turvattava poikkeusoloissakin

Koronapandemian leviäminen ympäri maailman on tuonut suurta epävarmuutta. Erilaisissa skenaarioissa pohditaan vaihtoehtoja, joissa koronavirus jyllää huhti–kesäkuussa, mutta se saadaan vähitellen kuriin sen jälkeen. Koronakriisin ratkaisemiseksi tarvitaan kollektiivisia toimia sekä erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamista. Monet vammaiset henkilöt tarvitsevat kaikissa oloissa toisen henkilön apua sekä palveluita ja tukitoimia päivittäin.

15.4.2020

Välttämätön apu, tuki ja hoito on pystyttävä turvaamaan mahdollisen koronavirustartunnan tai karanteenin kaltaisten olojen aikana, mutta myös läheisten tai auttavien työntekijöiden, esimerkiksi henkilökohtaisten avustajien, sairastuessa. Monet vammaiset henkilöt kuuluvat koronaviruksen riskiryhmään ikään katsomatta. Heille esteettömän ja saavutettavan tiedon saaminen tilanteesta on erityisen tärkeää.

Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen. Yleissopimus on Suomessa laintasoisena voimassa. Sen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittamista.

Vammaisyleissopimuksen mukaisesti julkisen vallan on toteutettava kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen vammaisten henkilöiden suojelu ja turvallisuus vaaratilanteissa. Koronavirustilanteeseen reagointi on mitä suurimmissa määrin vammaisia ihmisiäkin koskeva asia, ja siten sen hoidossa on huomioitava vammaisyleissopimuksen velvoitteet kaikilla hallinnon aloilla ja tasoilla.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan vahvuus on perinteisesti ollut huolehtiminen kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Tähän on tarvetta erityisesti nyt, kun työllisyys heikkenee lähikuukausina, työttömyys kasvaa ja avoimet työpaikat vähenevät. Julkisen vallan on varmistettava, että vammaisia henkilöitä kohdellaan poikkeusoloissakin vammaisyleissopimuksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti, muun muassa tekemällä kohtuullisia mukautuksia ja varmistamalla vammaisten yhdenvertainen pääsy palveluiden piiriin.

Lisätietoja:

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366

Lue lisää aiheesta