Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava Works -selvitys: kotitalousvähennystä käytetään kaikissa tuloluokissa

Akava Works selvitti kotitalousvähennyksen käyttöä Verohallinnon ja Tilastokeskuksen tilastojen pohjalta sekä kyselyllä, jossa kartoitettiin akavalaisten kokemuksia. Noin puolet vastanneista kertoi ostavansa kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluita, koska vähennys alentaa niiden hintaa. Enemmistö korjaus- ja siivouspalveluiden käyttäjistä kertoi, että kotitalousvähennyksen poistaminen vähentäisi heidän palveluostojaan.

Lue lisää »

Akava ehdottaa opintotukeen väliaikaisia muutoksia opiskelijoiden jaksamisen tukemiseksi

Akava esittää, että opintotuen opintopisterajat poistetaan väliaikaisesti koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Korkeakouluopiskelijoiden jaksaminen on koetuksella eikä opintojen suorittaminen tavanomaisella tavalla ole välttämättä mahdollista. Akavan mielestä on tärkeää helpottaa opiskelijoiden toimeentulohuolia ja tukea näin heidän jaksamistaan. Lisäksi opintoaikoja pitäisi voida tarvittaessa pidentää ilman erillistä selvitystä.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Parempi opiskelijakaupunki tehdään yhdessä -tekstillä opiskelijajärjestöt kannustavat äänestämään.

Opiskelijajärjestöjen yhteinen kuntavaalikampanja: parempi opiskelijakaupunki tehdään yhdessä

Suomen viisi korkeakouluopiskelijoita edustavaa järjestöä lyövät hynttyyt yhteen opiskelijoiden äänestysaktiivisuuden nostattamiseksi. Suomen ylioppilaskuntien liiton, Suomen opiskelijakuntien liiton ja Opiskelijoiden Liikuntaliiton sekä STTK-opiskelijoiden ja Akavan opiskelijoiden yhteinen kuntavaalikampanja muistuttaa, että parempi opiskelijakaupunki tehdään yhdessä. “Korkeakouluopiskelijoilla on omanlaisensa toiveet ja tarpeet kuntien päätöksentekoa kohtaan. Heille tärkeitä vaaliteemoja ovat esimerkiksi julkinen liikenne, asuminen

Lue lisää »

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Työ- ja opiskeluperusteinen maahanmuutto tukemaan Suomen kestävää kasvua

Suomi ikääntyy, kuten valtaosa kehittyneistä maista. Suomen mahdollisuuksia ylläpitää Pohjoismaista hyvinvointivaltiota voidaan parantaa lisäämällä työllisten määrää. Sitä tuetaan kehittämällä nuorten koulutusta sekä lisäämällä työikäisten mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. Työllisyysasteen nostamisen lisäksi tarvitsemme osaamisperusteista maahanmuuttoa: työntekijöitä sekä opiskelijoita, jotka kiinnittyvät Suomen työelämään täydentämään suomalaisia työmarkkinoita. Maahanmuuton tulee lähtökohtaisesti kohdistua työvoimapulasta kärsiviin aloihin

Lue lisää »
Akavan kuntavaalikyselyssä kysyttiin kuntakoosta: sopiva kuntakoko laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi olisi 20 000 asukasta.

Kuntavaalit 2021 -kyselyn tulokset

Aineiston keräsi Kantar TNS. Kyselyyn vastasi 1 107 korkeakoulutettua ikäryhmässä 18–64-vuotiaat, joilla on vähintään alempi korkeakouluasteen tutkinto ja 1 050 työvoimaan kuuluvaa 18–64-vuotiasta koulutustaustaltaan muuta kuin korkeakoulutettua, joilla on perusasteen, toisen asteen tai alimman korkea-asteen tutkinto. Kysymykset koskivat tulevaisuuden kuntaa eli kuntien toimintaa sote-uudistuksen jälkeen. Tärkeimmät palvelut tulevaisuudessa Koulutus nousee

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Insinööriliitto IL: Työnantaja lietsoo epävarmuutta

– Normaalissa tilanteessa on selvää, että työehtosopimuksen päättymisen jälkeen alalla noudatetaan päättyvän sopimuksen työehtoja niin kutsutun jälkivaikutuksen takia, kunnes uusi sopimus on neuvoteltu ja voimassa. Nyt työnantaja viestii, että heidän teknisen järjestökikkailunsa johdosta näin ei ole, Salo sanoo. Salon näkemyksen mukaan on jo lähes selvää, etteivät neuvottelut tule valmiiksi marraskuun

Lue lisää »

Tradenomit: Kouluttautuminen henkilöstöetuna helpottaisi osaajapulaa

– Koronan vuoksi moni asia on jäänyt odotustilaan, mutta enää ei päätöksentekoa työllisyystoimista voi työntää eteenpäin, sanoo edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula. – Yrityselämä on vahvasti tuonut esiin osaajapulan, johon maahanmuuton ohella ratkaisuja pitää hakea myös olemassa olevan työvoiman vahvasta osaamisen kehittämisestä, Rantamaula vaatii. Nykyisellään työpaikoilla koulutusta tarjotaan samanlaisena isolle joukolle, vaikka

Lue lisää »

Suomen Hammaslääkäriliitto: Kela-korvauksilla turvataan suun terveydenhuollon palveluja

Selkeänä ongelmana on suun terveydenhuollon palvelujen aliresursointi. Julkista suun terveydenhuoltoa ei alun perinkään ole mitoitettu kaikkien suomalaisten hoitoon. Siksi tuki yksityiseen suun terveydenhuoltoon on perusteltua ja välttämätöntä. Yksityisen suun terveydenhuollon Kela-korvaukset ovat toimiva järjestelmä, joka tulee säilyttää ja jota tulee kehittää myös jatkossa, todetaan liiton lausunnossa monikanavarahoituksen purkamista valmistelleen työryhmän

Lue lisää »