Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava: Kevään kehysriihestä kaivataan päätöksiä – kuntien elinvoima kuntavaalien keskiöön

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder painotti liittokokouspuheessaan, että hallituksen puolivälitarkastelussa eli kevään kehysriihessä pitää tehdä lukuisia uusia päätöksiä työllisyyden ja kasvun turvaamiseksi. Hallitusohjelmaa pitää täydentää. Kevään kuntavaalien yhteydessä Akava nostaa esille kuntien elinvoimaisuuden. Akava toivoo, että kuntien elinvoimaisuuden tavoite on keskustelun ytimessä. Akavan liittokokous on koolla 24. marraskuuta.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderin liittokokouspuhe 25.8.2020

Puheenjohtajan katsaus ajankohtaiseen yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittiseen tilanteeseen Puheenjohtaja Sture Fjäder Hyvät liittokokousedustajat, bästa delegater! Tänään olemme koolla liittokokouksessa tavanomaisesta kokousrytmistämme poikkeavaan ajankohtaan. Kokouksemme ajankohtaa jouduttiin siirtämään toukokuusta kaikkien tuntemasta syystä tähän elokuun ajankohtaan. Tervetuloa kokoukseen! Maaliskuussa alkanut koronakriisi toi erittäin poikkeuksellisen ajanjakson. Kriisi vaati työmarkkinajärjestöiltä ja yhteiskunnalta nopeita päätöksiä ja

Lue lisää »

Kuka on “Higher Education Developer of the year 2020”? Hae mukaan kilpailuun 31.8. mennessä!

Hacking Higher Education Finland on kilpailu, jonka tarkoitus on tuoda esiin innovatiivisia uusia ratkaisuja ja käytänteitä korkeakoulutuksen palvelukehityksen näkökulmasta jatkuvan oppimisen teemalla, kohdistuen esimerkiksi opiskelijoihin, alumneihin,henkilökuntaan, hallintoon, alueelliseen, kansalliseen tai kansainväliseen yhteistyöhön yritysten tai yhteiskunnan kanssa. HHE 2020 järjestetään yhteistyössä Akavan, Higher Education Innovation Partners -verkoston ja Dare to Learnin

Lue lisää »

Työmarkkinajärjestöt: Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa jatkettava vuoteen 2030

Koronakriisistä selviytymisen, kriisistä toipumisen ja Suomen jälleenrakentamisen kannalta keskeistä on työpaikkojen sekä eri alojen yritysten ja organisaatioiden onnistuminen oman toimintansa järjestämisessä ja toimintatapojensa kehittämisessä kriisin eri vaiheissa. Tulevina vuosina tarvitaan määrätietoisia toimenpiteitä työpaikkojen oman kehittämistyön tueksi. Myös 1990-luvun alun lamasta noustessa Suomessa panostettiin voimakkaasti työelämän ohjelmalliseen kehittämiseen. Äskettäin käynnistetyssä TYÖ2030-ohjelmassa

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Suomen Työterveyshoitajaliitto: Kysely työterveyshoitajille työskentelystä koronapandemian aikaisissa poikkeusoloissa – Työterveyshuollon työturvallisuudessa ja esimiestyössä parannettavaa

Työturvallisuudesta on huolehdittu melko hyvin, koska kolme neljästä (74 %) vastaajasta koki työnantajan huolehtineen työturvallisuudesta riittävästi koronapandemian aikana. Parannettavaakin löytyi: vastaajat olisivat kaivanneet henkilösuojaimia riittävästi ja varhaisemmassa vaiheessa. Lisäksi kaivattiin toimintaohjeita ja yhteistä keskustelua. “Suojaimista ohjeistus, yhteneväisyys ontui pitkään – suojaimia ei ollut ensin riittävästi – covid näytteenottajat olivat ensin

Lue lisää »

Suomen Työterveyshoitajaliitto: Kysely työterveyshoitajille työskentelystä koronapandemian aikaisissa poikkeusoloissa – Lomautukset vaikeuttivat työterveyshoitajien työtä ja haastavat jaksamisen

Työterveyshoitajaliitto peräänkuuluttaa työnantajan vastuuta huolehtia työterveyshoitajien jaksamisesta ja työterveyshoitajien edellytyksistä huolehtia työterveyshuollon lakisääteisistä velvoitteista. Lomautukset haastoivat asiakasyritysten kanssa tehtävää suunniteltua työterveysyhteistyötä. Vastaajista tätä mieltä oli jopa 59 %, vaikka heistä kaikki eivät tehneet asiakasvastuullisen työterveyshoitajan työtä. Tarkempia kommentteja lomautusten vaikutuksesta työhön saatiin noin sadalta työterveyshoitajalta. Vastauksista nousi keskeisimmäksi haasteeksi töiden

Lue lisää »

Suomen Työterveyshoitajaliitto: Kysely työterveyshoitajille työskentelystä koronapandemian aikaisissa poikkeusoloissa – Työterveyshoitajia lomautettiin paljon ja lomautusten kohdentaminen koettiin epäreiluksi

Lomautusten aiheuttama töiden kasaantuminen ja lomautusten koettu epäreiluus ovat koetelleet työterveyshoitajia pandemian aikana. Työterveyshoitajaliiton mielestä työnantajien pitäisi miettiä lomautuksien kohdentamista ja niiden perusteita tarkemmin. Lisäksi liitto peräänkuuluttaa työnantajan vastuuta huolehtia työterveyshoitajien jaksamisesta ja työterveyshoitajien edellytyksistä huolehtia työterveyshuollon lakisääteisistä velvoitteista. Moni on joutunut lomautetuksi Vastaajista 57 % oli joutunut lomautetuksi. Lomautetuista

Lue lisää »

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista