Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Työmarkkinajärjestöiltä yhteinen keskustelualoite digitalisaation vaikutuksista työpaikoilla

Työmarkkinajärjestöt Akava, EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT, SAK, Suomen Yrittäjät, STTK ja Valtion työmarkkinalaitos ovat yhdessä laatineet aloitteen työpaikoilla käytävään keskusteluun digitalisaatiosta. Keskustelualoitteessa ehdotetaan neljää teemaa vuoropuhelun aiheiksi. Aiheina on muun muassa, miten digitalisaatio on muuttanut omaa työtä ja asiakkaiden käyttäytymistä ja millaisia digitaitoja olisi hyvä olla jokaisella työyhteisön jäsenellä.
Lue lisää »

Akava: Suomen kilpailukyky pohjautuu korkealaatuiseen osaamiseen ja tuottavuuteen

Akava painottaa, että tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan rahoitusta pitää vahvistaa ja päätöksiä pitää tehdä jo kehysriihessä. Pienenä maana Suomi voi kilpailla globaaleilla markkinoilla ainoastaan laadulla ja uusilla innovaatioilla. Investointihalukkuus Suomeen on vähentynyt maailman epävarman tilanteen vuoksi, joka myös heikentänee Suomen houkuttelevuutta ulkomaisten asiantuntijoiden silmissä.
Lue lisää »

Akava, Upseeriliitto, Päällystöliitto ja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto: Turvallisuuden tekijöille lisää resursseja

Akava, Upseeriliitto, Päällystöliitto ja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto korostavat, että turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutosten ja huolestuttavan kehityksen vuoksi on parannettava ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden toimijoiden resursseja. Kevään kehysriihessä on lisättävä voimavaroja kaikille turvallisuusviranomaisillemme.
Lue lisää »

Uusimmat uutiset

EK, SAK, Akava ja STTK: Terveydenhuollon monikanavainen rahoitus on vahvuus, jota ei ole syytä romuttaa

EK, SAK, Akava ja STTK ovat huolissaan parlamentaarisesta valmistelutyöstä, jossa tarkastellaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen monikanavarahoituksen purkamista. Järjestöt katsovat, että terveydenhuollon rahoituksen monikanavaisuutta tarvitaan jatkossakin. Monikanavaisuus vahvistaa palvelujen rahoitusta ja turvaa perustuslaissakin todettuja oikeuksia saada riittäviä terveyspalveluja. Tällä hetkellä sektorin kehittämistyössä tulee priorisoida sote-uudistuksen toimeenpano, eikä suunnitella muita samanaikaisia suuria rakenteellisia muutoksia. Järjestöt esittävät, että parlamentaarinen työryhmä kuulisi niitä mahdollisimman pian.
Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista