Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava Works -selvitys: osaajapula korostaa palkan ja työolojen merkitystä

Tuore Akava Works -selvitys ”Osaajapula vai työvoimapula – Mistä avointen työpaikkojen määrän kasvu kertoo?” selvitti Suomea vaivaavan osaajapulan syitä ja ratkaisuja. Pellervon taloustutkimus teki selvityksen Akava Worksin toimeksiannosta. Avointen työpaikkojen määrä Suomessa on noussut voimakkaasti hyvän suhdannetilanteen ansiosta. Samaan aikaan työttömyys on laskusta huolimatta edelleen kohtuullisen korkea. Tämä kertoo rakenteellisista
Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Suositus sukupuolivaikutusten arvioinnista päivitettiin

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat päivittäneet suosituksen työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutusten arvioinnista. Päivitys on yksi useista toimenpiteistä, jotka kuuluvat hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen samapalkkaisuusohjelmaan vuosille 2020–2023. Ohjelma kokoaa yhteen hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen toimenpiteet palkkatasa-arvon edistämiseksi vuosina 2020–2023. Ne on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä ja tavoitteena on naisten ja miesten keskimääräisen palkkaeron kaventaminen ja samapalkkaisuusperiaatteen toteutuminen.
Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista