Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava: Korkeakoulutetut arvostavat kuntien koulutuspalveluita ja kaipaavat isompia kuntia

Koulutus nousi kärkisijalle tulevaisuuden kunnan kuntapalvelujen joukossa, kertoo Akavan teettämä kysely. Neuvolapalvelut ja infrastruktuuri ovat myös tärkeimpiä palveluja kyselyyn vastanneiden mielestä. Muiden kuin korkeakoulutettujen vastauksissa korostuivat lisäksi perheiden tukipalvelut ja työllisyyspalvelut. Noin kolmannes korkeakoulutetuista vastaajista katsoi, että sopiva kuntakoko olisi vähintään 20 000 asukasta.

Lue lisää »

Hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelma on julkaistu

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat neuvotelleet yhteiset samapalkkatoimenpiteet vuosille 2020–2023. Samapalkkaohjelman tavoitteena on naisten ja miesten keskimääräisen palkkaeron kaventaminen. Tavoitteeseen pyritään muun muassa palkka- ja sopimuspolitiikalla, palkkausjärjestelmien kehittämisellä, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisella sekä purkamalla työelämän sukupuolen mukaista eriytymistä.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Reilun kaupan viikko muistuttaa: jokainen voi vaikuttaa valinnoillaan

Reilu kauppa tekee töitä, jotta kehittyvien maiden pienviljelijöillä ja maataloustyöntekijöillä olisi mahdollisuus reiluun toimeentuloon ja päätösvalta tulevaisuudestaan.  Reilun kaupan viikon teemana on tänä vuonna kestävä talous, jota tuodaan esille alku- ja loppupään tuottajan yhdistävällä Reset the Biz -konseptilla.  Seuraa #resetthebiz #reilukauppa #reilunkaupanviikko Reilu kauppa on Suomessa tunnettu ja arvostettu yhdistys. Suomalaisista

Lue lisää »

Korkeakouluharjoittelut: Kohti palkallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Viikolla 42 Akavan opiskelijat nosti somekampanjassaan esiin korkeakouluharjoittelujen käytänteet. Esittelyssä oli Akavan opiskelijoiden ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen toteuttaman Harjoittelubarometrin 2019 tulokset eri teemojen näkökulmista. Kuinka yhdenvertaisia korkeakouluharjoittelut yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ovat? Millä aloilla on edelleen palkattomia harjoitteluita, joille ei ole perusteita? Miksi äidinkieleltään muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset

Lue lisää »

Harjoittelubarometri: Tutustu opiskelijoiden näkemyksiin korkeakouluharjoitteluista

Akavan opiskelijat toteutti yhdessä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen kanssa viime vuonna (2019) Harjoittelubarometrin. Tutkimuksessa kartoitettiin opiskelijoiden kokemuksia harjoitteluista ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Tätä varten analysoitiin 14 000 vastausta lähes kaikista Suomen korkeakouluista. Harjoittelubarometrin tuloksiin voit tutustua tästä: Harjoittelubarometrin tulokset Tulevan viikon aikana Akavan opiskelijat julkaisevat tarkempia nostoja Harjoittelubarometrin teemoihin liittyen

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Suomen Psykologiliitto opiskelijoiden mielenterveyspäivänä: Korkeakoulujen opintopsykologit lakisääteisiksi

Koronavirusepidemian vuoksi suuri osa korkeakoulujen opetuksesta on muuttunut etäopiskeluksi, mikä on vaikuttanut opiskelijoiden hyvinvointiin kielteisesti monin eri tavoin. Etäopiskelu on heikentänyt monen opiskelumenestystä ja -motivaatiota. Jaksaminen on kortilla, ja osa opiskelijoista on alkanut epäillä alavalintaansa tai kyseenalaistaa sitä, pärjääkö ylipäätään korkeakouluopinnoissa. Opintopsykologi on oikea ammattilainen auttamaan opintoja koskevissa haasteissa. Opintopsykologin

Lue lisää »

Nimityksiä Tradenomeissa

Patoharju siirtyi Tradenomeihin Nordic Regional Airlines oy:stä HR-päällikön tehtävistä. Sitä ennen hän on työskennellyt pitkään työoikeuden ja sosiaaliturvan parissa muun muassa virkamiehenä sosiaali- ja terveysministeriössä sekä lakimiehenä Tehy ry:ssä. Riikan tavoittaa jatkossa puhelimitse numerosta 020 155 8811 ja sähköpostitse riikka.patoharju@tradenomi.fi. Harri Westerlund on nimitetty erityisasiantuntijaksi vaikuttamisyksikköön ja hän aloitti työnsä

Lue lisää »

Tradenomit: Paikallinen sopiminen ei etene ilman luottamusta

– Tulokset vahvistavat näkemyksiämme paikallisen sopimisen keskeisestä ongelmasta, jossa osapuolten neuvotteluasema on kaikkea muuta kuin tasapainossa. Sen saavuttaminen edellyttää todellista harppausta luottamuksen kasvattamisessa, muussa tapauksessa ollaan tilanteessa, jossa vahvempi osapuoli luo yksipuolisesti unelmiensa työelämän, sanoo edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula. – Kun puntit eivät ole tasan neuvotteluasetelmassa ja koko järjestelmä on murroksessa,

Lue lisää »

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista