Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava: Yhdenvertaisuuslain uudistus riittämätön työelämän syrjinnän poistamiseksi

Akava pitää riittämättöminä yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen työelämää koskevia muutosesityksiä. Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen jaoston ehdotukset eivät Akavan mielestä juurikaan vähennä työelämässä tapahtuvaa syrjintää tai paranna yksilön oikeussuojaa, kuten oli kattavan lakikokonaisuuden tavoitteena. Yhdenvertaisuuslain uudistamistarpeita käsittelevien ehdotusten lausuntokierros päättyy 19. toukokuuta.
Lue lisää »

Akavan Fjäder: Yhtenäisyys ja yksituumaisuus korostuvat tässä ajassa

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder korosti liittokokouspuheessaan turvallisuuden, osaamisen ja kasvun edellytysten turvaamista. Palkansaajien ostovoima supistuu inflaation takia enemmän kuin aiemmin 2000-luvulla. Fjäder nosti esiin, että palkansaajien ostovoimakehityksen korjaamiseksi on tehtävä toimia, joilla esimerkiksi kevennetään tuloverotusta.
Lue lisää »

Akava: Työsopimuslain soveltamisalan muutosesitys on epäselvä ja riittämätön

Akava pitää työsopimuslain soveltamisalaan esitettyä muutosta riittämättömänä ja tulkinnanvaraisena ja katsoo, että työnsuorittajan oikeudelliseen asemaan liittyviä epäkohtia ei saada ratkaistua sen avulla. Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen sääntelyryhmän valmisteleman esityksen tavoitteena on muun muassa selkeyttää työsuhteisen työn ja yrittäjätyön määrittelyä. Esitys on lähtenyt lausuntokierrokselle.
Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Tärkeä lakimuutos tuo kilpailukiellosta korvauksen työntekijälle

Kilpailukieltosopimuksia koskeva laki uudistuu 1.1.2022. Jatkossa työnantajan on maksettava työntekijälle korvausta ajalta, jolloin kilpailukielto on työsuhteen päättymisen jälkeen voimassa. Kun rajoitusaika on enintään kuusi kuukautta, korvaus on 40 prosenttia palkasta. Yli kuuden kuukauden rajoitusajalta summa on 60 prosenttia palkasta.
Lue lisää »

Koulutuksen pirstaloiminen pienempiin yksiköihin vaarantaa laadun

Akava on mukana kannanotossa, jossa kommentoidaan korkeakoulupolitiikan suunnanmuutosta. Muut allekirjoittajat ovat yliopistojen hallitusten puheenjohtajia ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Kannanotossa korostetaan, että korkeakoulupolitiikan pitkä, elinkeinoelämän ja korkeakoulujen itsensä tukema vahva periaate yli hallituskausien on ollut luoda vahvuusalueillaan kansainväliseen kärkeen yltävä korkeakoulujen verkosto. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä laadukas koulutus ovat Suomelle elinehto. Ne luovat edellytykset kilpailukyvylle ja taloudellisesti kestävälle tulevaisuudelle, johon myös ihmisten hyvinvointi ja palvelut nojaavat.
Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: Pula osaavista ammattilaisista uhkaa sisäisen turvallisuuden aloja

”Kevan ennusteen mukaan 35 % valtiosektorin työntekijä eläköityy seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Nyt on viimeinen hetki havahtua edessä olevaan osaajapulaan myös sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon aloilla. Palkkataso sekä työn stressaavuus eivät houkuta nuoria, ja lisäksi poliisin ammatista haaveilevat näkevät poliisiin kohdistuvan väkivallan lisääntyvän eri puolilla Eurooppaa”, sanoo Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL:n valtuuston puheenjohtaja Tomi Sevander.
Lue lisää »

Suomen Työterveyshoitajaliitto: Tulevaisuuden työterveyshoitaja vuonna 2022 on Jaana Parviainen

Suomen Työterveyshoitajaliiton hallitus on valinnut Jaana Parviaisen Asikkalasta Tulevaisuuden työterveyshoitajaksi 2022. Mehiläisen Lahden toimipisteessä työterveyshoitajana työskentelevällä 27-vuotiaalla Parviaisella on nuoresta iästään huolimatta kyky hahmottaa kokonaisuuksia, tehdä innostuneesti ja ammattitaidolla työtä sekä kehittää sitä asiakaslähtöisesti.
Lue lisää »

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista