Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava: Työelämän yhdenvertaisuuden parantamiseksi tarvitaan uutta lainsäädäntöä ja vapaaehtoisuuteen perustuvia keinoja

Tuoreen yhdenvertaisuuslain arvioinnin mukaan yhdenvertaisuuden edistämistä pidetään työpaikoilla tärkeänä tavoitteena, mutta sen toimeenpano on yhä kesken. Tutkimustiedon perusteella Suomessa tarvitaan uusiatoimenpiteitä yhdenvertaisuustilanteen parantamiseksi. Akava painottaa henkilöstön osallisuutta yhdenvertaisuussuunnittelussa.

Lue lisää »

Akava: Kevään kehysriihestä kaivataan päätöksiä – kuntien elinvoima kuntavaalien keskiöön

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder painotti liittokokouspuheessaan, että hallituksen puolivälitarkastelussa eli kevään kehysriihessä pitää tehdä lukuisia uusia päätöksiä työllisyyden ja kasvun turvaamiseksi. Hallitusohjelmaa pitää täydentää. Kevään kuntavaalien yhteydessä Akava nostaa esille kuntien elinvoimaisuuden. Akava toivoo, että kuntien elinvoimaisuuden tavoite on keskustelun ytimessä. Akavan liittokokous on koolla 24. marraskuuta.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderin liittokokouspuhe 25.8.2020

Puheenjohtajan katsaus ajankohtaiseen yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittiseen tilanteeseen Puheenjohtaja Sture Fjäder Hyvät liittokokousedustajat, bästa delegater! Tänään olemme koolla liittokokouksessa tavanomaisesta kokousrytmistämme poikkeavaan ajankohtaan. Kokouksemme ajankohtaa jouduttiin siirtämään toukokuusta kaikkien tuntemasta syystä tähän elokuun ajankohtaan. Tervetuloa kokoukseen! Maaliskuussa alkanut koronakriisi toi erittäin poikkeuksellisen ajanjakson. Kriisi vaati työmarkkinajärjestöiltä ja yhteiskunnalta nopeita päätöksiä ja

Lue lisää »

Kuka on “Higher Education Developer of the year 2020”? Hae mukaan kilpailuun 31.8. mennessä!

Hacking Higher Education Finland on kilpailu, jonka tarkoitus on tuoda esiin innovatiivisia uusia ratkaisuja ja käytänteitä korkeakoulutuksen palvelukehityksen näkökulmasta jatkuvan oppimisen teemalla, kohdistuen esimerkiksi opiskelijoihin, alumneihin,henkilökuntaan, hallintoon, alueelliseen, kansalliseen tai kansainväliseen yhteistyöhön yritysten tai yhteiskunnan kanssa. HHE 2020 järjestetään yhteistyössä Akavan, Higher Education Innovation Partners -verkoston ja Dare to Learnin

Lue lisää »

Työmarkkinajärjestöt: Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa jatkettava vuoteen 2030

Koronakriisistä selviytymisen, kriisistä toipumisen ja Suomen jälleenrakentamisen kannalta keskeistä on työpaikkojen sekä eri alojen yritysten ja organisaatioiden onnistuminen oman toimintansa järjestämisessä ja toimintatapojensa kehittämisessä kriisin eri vaiheissa. Tulevina vuosina tarvitaan määrätietoisia toimenpiteitä työpaikkojen oman kehittämistyön tueksi. Myös 1990-luvun alun lamasta noustessa Suomessa panostettiin voimakkaasti työelämän ohjelmalliseen kehittämiseen. Äskettäin käynnistetyssä TYÖ2030-ohjelmassa

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Tradenomit: Teknologiateollisuus ry:n ratkaisu jättää henkilöstöryhmät löysään hirteen

– Näyttää olevan maan tapa, että merkittävistä muutoksista työehtosopimustoiminnasta annetaan ilmoitusluontoisena asiana kumppaneille, mikä nakertaa luottamusta entuudestaan, sanoo edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula. – Vaikka muutosta perustellaan kilpailukyvyn parantamisella, on selvää, että tällä ratkaisulla yleissitovuus ja alan valtakunnalliset sopimukset ovat vaakalaudalla. Syksyn neuvotteluihin lähdetään erikoisesta asetelmasta, Rantamaula huomauttaa. – Nyt palkansaajat jäävät

Lue lisää »

Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Teknologiateollisuuden työehdoista neuvoteltava jatkossakin valtakunnallisesti

– YTN haluaa sopia jatkossakin työehdoista valtakunnallisen työehtosopimuksen kautta ja jo nykytilanteessakin ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus mahdollistaa laajan paikallisen sopimisen, sanoo puheenjohtaja Teemu Hankamäki. – Tulevaisuus näyttää, moniko nykyinen Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritys liittyy uuteen yhdistykseen ja jatkaa valtakunnallisen sopimisen tiellä. Joka tapauksessa tämän muutoksen myötä yleissitovuus menetettäneen, mikä heikentää palkansaajien asemaa

Lue lisää »

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Sotehenkilöstö, opettajat, kuntien asiantuntijat ja esihenkilöt ovat uupumassa koronakuormaan – JUKO jätti neuvottelupyynnön samanaikaisesti liki 400 kuntatyöpaikalla

Paikallisen neuvottelupyynnön kohteena ovat koronan aiheuttaman ylimääräisen työn ja vastuun korvaaminen sekä koronakuormituksen hallinta. Pyynnön jättivät jukolaiset pääluottamusmiehet työnantajilleen eri puolilla Suomea keskiviikkona kello 10. Mukana on suuria kaupunkeja ja sairaanhoitopiirejä, mutta myös pieniä kuntia. – Tämä on hätähuuto kuntien akavalaisten palkansaajien puolesta. Pitkittynyt poikkeustilanne on kiristänyt työntekijöiden jaksamisen äärirajoille.

Lue lisää »

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista