Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Sture Fjäder jatkaa Akavan puheenjohtajana

Akavan liittokokous valitsi Sture Fjäderin Akavan puheenjohtajaksi äänin 578–292. Fjäder on toiminut Akavan puheenjohtajana vuodesta 2011 alkaen. Toisena ehdokkaana Akavan puheenjohtajaksi oli Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKAn palvelujohtaja Maria Teikari. Liittokokous pidettiin 25. elokuuta Helsingissä ja siinä olivat edustettuina 33 Akavan jäsenliittoa.

Lue lisää »

Akava Works: Talous elpyy huterin askelin koronakriisistä

Akava Works arvioi, että Suomen kokonaistuotanto supistuu 6,5 prosenttia vuonna 2020 ja kasvaa 3,5 prosenttia vuonna 2021. Tuotannon määrä toipuu kriisistä hitaasti eikä palaa kriisiä edeltäneelle tasolleen vuoden 2021 aikana. Työttömien määrä kasvaa, mutta lomautusmäärien huippu on ohi.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Akavan puheenjohtajavalinta 2020

Akavan puheenjohtaja valitaan joka neljäs vuosi Akavan liittokokouksessa. Akavan seuraava puheenjohtaja valitaan 25.8.2020 liittokokouksessa, joka alkaa kello 10 Original Sokos Hotel Triplassa Helsingissä. Ehdokkaaksi asettuminen Ehdokkaita Akavan puheenjohtajaksi on mahdollista asettaa 25.8.2020 järjestettävään liittokokoukseen saakka. Akavan hallitus suosittelee, että puheenjohtajaehdokkaat ilmoittautuvat 5.6.2020 mennessä. Kyseiseen päivään mennessä ilmoittautuneet ehdokkaat pääsevät täysipainoisesti mukaan

Lue lisää »

Akavan liitot mukana Taimiteossa nuorten työllistymisen ja ilmaston puolesta

Taimiteossa halutaan tehdä konkreettisia toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi. Toimintamallin tavoitteena on lisätä hiilinieluja Suomeen ja istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 20 miljoonaa kappaletta uusia puita. Akava-metsän istuttaminen työllistää 20 nuorta. Koko Taimiteko-toimintamallin kautta töitä saa tänä kesänä noin 250 yhdeksäsluokkalaista. Monelle kesätyö on elämän ensimmäinen,

Lue lisää »

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopuun lomautuksista ja työttömyysturvasta

Tämä tarkoittaa mm. sitä, että lomautusneuvottelut voidaan käydä nopeimmillaan viidessä päivässä ja lomautusilmoitusaikaa on lyhennetty viiteen päivään. Normaalisti yt-neuvottelut ovat kestäneet 14 päivästä kuuteen viikkoon. Samalla työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan lomautetuilta ja irtisanotuilta, jotta palkansaajat saavat koko lomautus- tai työttömyysajalta työttömyyskorvauksia. Tämä olisi voimassa vuoden loppuun saakka. Hallitukselle esitetään, että lomautuksen

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

KTK Tekniikan Asiantuntijat: Teknisen sektorin henkilöstöleikkaukset vaarantavat kuntalaisten sujuvan arjen

KTK Tekniikan Asiantuntijat haluaakin muistuttaa teknisten palvelujen merkityksestä kuntalaisten arjessa. Ilman toimivaa kuntainfraa muutkaan kunnan palvelut eivät toimisi. Puhdas juomavesi, turvalliset rakennukset, kadut ja puistot sekä mm. elintarviketurvallisuus takaavat kuntalaisille ja kunnan palveluille edellytykset toimia turvallisesti ja tehokkaasti. Esimerkiksi koulurakennusten hyvä kunto ja siisteys takaavat opetushenkilöstölle hyvät työolot ja oppilaille

Lue lisää »

Akavan Erityisalat: Rovaniemeläinen Tuire Eilittä jatkaa Akavan Erityisalojen puheenjohtajana

Rovaniemeläinen Tuire Eilittä jatkaa uudelle kaksivuotiskaudelle 27 000 jäsentä edustavan Akavan Erityisalojen puheenjohtajana. Kokoomaliittoon kuuluu 22 itsenäistä jäsenyhdistystä, joiden jäsenet työskentelevät kulttuurin, hallinnon, viestinnän ja hyvinvoinnin esihenkilöinä ja asiantuntijoina kaikilla työnantajasektoreilla. Liitto edustaa monia alipalkattuja naisvaltaisia ammattialoja. – Ensisijaisia arvojani ovat työelämän oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Mielestäni työnantajien tulee arvostaa nykyistä

Lue lisää »

Akavan Erityisalat ja Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat: Yhteisöpedagogin tutkinto soveltuu moniin lastensuojelun tehtäviin

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:n tietoon on tullut epäselvyyttä siitä, soveltuuko yhteisöpedagogi AMK -tutkinnon suorittanut työskentelemään lastensuojelun tehtävissä. – Kentältä tulleiden viestien mukaan joissain aluehallintovirastoissa on linjattu, että yhteisöpedagogi AMK ei olisi soveltuva tutkinto lastensuojelun ohjaajan työtehtävään. On myös vaikuttanut siltä, että aluehallintovirastojen tulkinnoissa on alueellisia eroja. Tämä on epäkohta,

Lue lisää »

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista