Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Sote-uudistuksen pitää ottaa huomioon yrittäjien ja ammatinharjoittajien merkitys palvelutuotannossa

Akava sote-alan liittoineen nostaa esiin, että hallituksen sote-esitys voi heikentää sote-yrittäjien ja ammatinharjoittajien toimintaedellytyksiä sekä vaatii esityksen muokkaamista. Esitys ei tunnista pienten ja keskisuurten yrittäjien ja ammatinharjoittajien merkitystä sote-palveluiden tuottajina ja alihankkijoina. Hyvinvointialueilla pitää olla itsenäinen oikeus päättää palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta alueelliset tarpeet huomioiden.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Kuntavaalit 2021 -kyselyn tulokset

Aineiston keräsi Kantar TNS. Kyselyyn vastasi 1 107 korkeakoulutettua ikäryhmässä 18–64-vuotiaat, joilla on vähintään alempi korkeakouluasteen tutkinto ja 1 050 työvoimaan kuuluvaa 18–64-vuotiasta koulutustaustaltaan muuta kuin korkeakoulutettua, joilla on perusasteen, toisen asteen tai alimman korkea-asteen tutkinto. Kysymykset koskivat tulevaisuuden kuntaa eli kuntien toimintaa sote-uudistuksen jälkeen. Tärkeimmät palvelut tulevaisuudessa Koulutus nousee

Lue lisää »

Akavan ehdotukset yhdenvertaisuuslain osittaisuudistukseen

Akavalla on seuraavat tavaoitteet yhdenvertaisuuslain osittaisuudistukseen:  Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisvelvoitetta laajennetaan. Velvoite säädetään nykyisestä vähintään 30:stä henkilöstä vähintään 20 henkilöä työllistäviin yksityisiin ja julkisiin organisaatioihin. Yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään säännöllisesti yhdessä henkilöstön edustajien tai henkilöstön kanssa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa lisätään antamalla valtuutetulle oikeus arvioida työelämässä tapahtuvaa syrjintää yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa myös yksittäistapauksissa. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on oikeus

Lue lisää »

Haemme työoikeuden osaajaa Kesäduunari-infoon

Kesäduunari-info on nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu maksuton neuvontapalvelu, johon voivat ottaa yhteyttä kesätyössä tai harjoittelussa olevat koululaiset ja opiskelijat sekä heidän vanhempansa. Kesäduunarineuvojaan saa yhteyden puhelimitse, sähköpostilla ja WhatsAppilla. Tehtävä edellyttää työmarkkinakentän sekä työelämän oikeuksien ja velvollisuuksien tuntemusta ja työoikeuden opintoja. Työtehtäviin kuuluvat muun muassa: – yhteydenottoihin vastaaminen –

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Suomen Psykologiliitto: Psykologien tarve kasvaa Suomessa – koulutuksen lisääminen ei riitä ratkaisuksi

Suomen Psykologiliitto ja Psykologian koulutusalan yliopistoverkosto Psykonet kartoittivat, miten suuri tarve psykologeille Suomessa on ja miten paljon psykologeja on saatavilla. Kartoitus toteutettiin kyselyllä, joka lähetettiin psykologien esihenkilöstölle, rekrytoijille sekä psykologipalveluja ostaville organisaatioille. Näin laajaa kartoitusta ei ole aiemmin tehty. Tämä kartoitus oli myös ensimmäinen, jossa työnantajat pääsivät kertomaan näkemyksiään psykologien

Lue lisää »

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n vaalikone avautui – yli 8 500 ehdokasta otti kantaa koulutukseen

OAJ:n vaalikoneen tavoitteena on antaa sekä ehdokkaille että äänestäjille käsitys kasvatus- ja koulutusalan laajuudesta kunnallisessa päätöksenteossa. Koneessa on 20 kysymystä asioista, joihin vaikutetaan kuntatasolla. Lisäksi kysymyksissä on haluttu nostaa esille kaikki kunnan kasvatuksen ja koulutuksen osa-alueet siten, että kunnan lakisääteisiä palveluita eli perusopetusta ja varhaiskasvatusta on painotettu. Kysymyksiä on myös muun muassa korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen merkityksestä kunnan

Lue lisää »

Suomen Hammaslääkäriliitto: Koronaepidemian pahentama suun terveydenhuollon hoitovelka on laitettava kuntoon

Hoitovelan purkaminen kestää noin 1–3 vuotta alueesta riippuen, vaikka epidemia saataisiin pian hallintaan, kertoo toukokuussa julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijaraportti (https://www.julkari.fi/handle/10024/142536). Suunterveyden hoitovelka on suurin alueille, joilla koronatilanne on ollut hankalin. Tässä hoitovelassa eivät vielä näy ne ihmiset, joilla on suussaan hoidontarvetta, mutta jotka eivät ole toistaiseksi hakeutua

Lue lisää »