Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelma on julkaistu

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat neuvotelleet yhteiset samapalkkatoimenpiteet vuosille 2020–2023. Samapalkkaohjelman tavoitteena on naisten ja miesten keskimääräisen palkkaeron kaventaminen. Tavoitteeseen pyritään muun muassa palkka- ja sopimuspolitiikalla, palkkausjärjestelmien kehittämisellä, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisella sekä purkamalla työelämän sukupuolen mukaista eriytymistä.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Reilun kaupan viikko muistuttaa: jokainen voi vaikuttaa valinnoillaan

Reilu kauppa tekee töitä, jotta kehittyvien maiden pienviljelijöillä ja maataloustyöntekijöillä olisi mahdollisuus reiluun toimeentuloon ja päätösvalta tulevaisuudestaan.  Reilun kaupan viikon teemana on tänä vuonna kestävä talous, jota tuodaan esille alku- ja loppupään tuottajan yhdistävällä Reset the Biz -konseptilla.  Seuraa #resetthebiz #reilukauppa #reilunkaupanviikko Reilu kauppa on Suomessa tunnettu ja arvostettu yhdistys. Suomalaisista

Lue lisää »

Korkeakouluharjoittelut: Kohti palkallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Viikolla 42 Akavan opiskelijat nosti somekampanjassaan esiin korkeakouluharjoittelujen käytänteet. Esittelyssä oli Akavan opiskelijoiden ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen toteuttaman Harjoittelubarometrin 2019 tulokset eri teemojen näkökulmista. Kuinka yhdenvertaisia korkeakouluharjoittelut yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ovat? Millä aloilla on edelleen palkattomia harjoitteluita, joille ei ole perusteita? Miksi äidinkieleltään muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset

Lue lisää »

Harjoittelubarometri: Tutustu opiskelijoiden näkemyksiin korkeakouluharjoitteluista

Akavan opiskelijat toteutti yhdessä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen kanssa viime vuonna (2019) Harjoittelubarometrin. Tutkimuksessa kartoitettiin opiskelijoiden kokemuksia harjoitteluista ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Tätä varten analysoitiin 14 000 vastausta lähes kaikista Suomen korkeakouluista. Harjoittelubarometrin tuloksiin voit tutustua tästä: Harjoittelubarometrin tulokset Tulevan viikon aikana Akavan opiskelijat julkaisevat tarkempia nostoja Harjoittelubarometrin teemoihin liittyen

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Opettajien koronarokotuksia kiirehdittävä

Suomi on onnistunut koronatartuntojen rajoittamisessa paremmin kuin Ruotsi, mutta huoli on molempien maiden koulutuksessa yhteinen. Päivittäiset lähikontaktit ovat kouluissa ja päiväkodeissa väistämättömiä, ja etäisyyksien ylläpitäminen on käytännössä mahdotonta. – Opettajien, rehtorien, päiväkodinjohtajien ja koulujen muun henkilökunnan on tärkeää saada koronarokote heti sote-henkilöstön ja riskiryhmien jälkeen. On ratkaisevaa koko yhteiskunnan kannalta,

Lue lisää »

Suomen Terveydenhoitajaliitto on huolissaan ennaltaehkäisevän työn asemasta suomalaisessa terveydenhuollossa

Ennaltaehkäisevä työ on kustannustehokasta, vaikuttavaa ja väestön terveyttä edistävää. Terveydenhoitajat ovat monialaisia terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän työn asiantuntijoita. Kaikki terveydenhoitajat ovat myös sairaanhoitajia. Osaaminen on monipuolista, ja terveydenhoitajat ovat esimerkiksi rokottamisen asiantuntijoita. Terveydenhoitajien asiantuntijuutta kannattaa hyödyntää paikallisen terveyttä edistävän työn suunnittelussa ja päätöksenteossa.  Terveydenhoitajaliiton vaalitavoitteissa nousee vahvasti esille neljä teemaa:

Lue lisää »

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: Yhteiskuntatetti tarjoaa nuorille kiinnostavia TET-harjoittelumahdollisuuksia myös etänä

Koronapandemia on muuttanut niin aikuisten kuin nuortenkin elämää tavoilla, joita ei vielä vuosi sitten osattu edes ennustaa. Poikkeusjärjestelyiden vuoksi TET-harjoittelut, jotka tarjoavat nuorille konkreettisia kokemuksia erilaisista työtehtävistä, ovat jääneet lähes kokonaan väliin. ”TET-mahdollisuuksien puuttuminen on sekä nuorten että yhteiskunnan näkökulmasta erittäin harmillinen asia”, toteaa Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen.

Lue lisää »