Akava: Aika ryhtyä toimenpiteisiin kilpailukielto- ja salassapitosopimusten ongelmien korjaamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi varatuomari Jukka Ahtelan selvityksen kilpailukielto- ja salassapitosopimusten käytöstä. Ahtelan selvityksessä ehdotetaan kilpailukieltosopimusten käytön perusteiden tiukentamista nykyisestä. – Ahtelan selvitystyön jälkeen voidaan ryhtyä valmistelemaan kilpailukieltosopimusten selvää rajoittamista. Akava pitää ensisijaisena vaihtoehtona jatkotyössä kilpailukieltosopimusten kieltämistä kokonaan. Talouskasvun tukemiseksi tarvitsemme toimivammat työmarkkinat, jossa työntekijöiden liikkuvuutta ei rajoiteta nykyiseen tapaan....

12.6.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi varatuomari Jukka Ahtelan selvityksen kilpailukielto- ja salassapitosopimusten käytöstä. Ahtelan selvityksessä ehdotetaan kilpailukieltosopimusten käytön perusteiden tiukentamista nykyisestä.

– Ahtelan selvitystyön jälkeen voidaan ryhtyä valmistelemaan kilpailukieltosopimusten selvää rajoittamista. Akava pitää ensisijaisena vaihtoehtona jatkotyössä kilpailukieltosopimusten kieltämistä kokonaan. Talouskasvun tukemiseksi tarvitsemme toimivammat työmarkkinat, jossa työntekijöiden liikkuvuutta ei rajoiteta nykyiseen tapaan. Työpaikan vaihtamista ei pidä kieltää sopimuksilla, sanoo Akavan vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski.

– Ahtelan selvityksessä ei ole ehdotuksia työntekijöiden salassapitosopimusten lainsäädännöllisen aseman selkiyttämiseksi ja sopimussakkojen villien käytäntöjen rajoittamiseksi. Selvityksessä ei ole myöskään analysoitu, mihin tarvitsemme päällekkäisiä kilpailukielto- ja salassapitosopimuksia. Salassapitosopimuksia koskevat ehdotukset ovat selvästi pettymys. Odotamme, että hallitus kuitenkin tekee esityksen eduskunnalle työntekijöiden salassapitosopimusten sääntelemiseksi, toteaa Vuorenkoski.

Esimerkiksi useammassa kuin joka toisessa uudessa ekonomin työsuhteessa on kilpailukieltosopimus.

– Turhien kilpailukieltosopimusten karsiminen tekisi työmarkkinoista joustavammat, ja osaaminen olisi kansantalouden kannalta tehokkaassa käytössä. Eduskunnassa on jo vireillä kansanedustaja Saara-Sofia Sirenin lakialoite asian ratkaisemiseksi, jatko on kiinni poliittisesta tahdosta, toteaa Suomen Ekonomien työmarkkinajohtaja Riku Salokannel.

Akava Works julkaisi keväällä artikkelin kilpailukielto- ja salassapitoehtojen käytännön ongelmista ja ratkaisumalleista. Artikkelissa on kuvattu yksityiskohtaisesti työntekijöiden näkökulmasta ehtoihin liittyviä erilaisia ongelmatilanteita.

Akava Works artikkeli: Kilpailukielto- ja salassapitoehtojen ongelmat ja ratkaisumallit

Akava on teettämässä Aalto yliopiston taloustieteen laitoksen ryhmällä selvityksen kilpailukieltosopimusten vaikutuksista yhteiskuntaan ja työmarkkinoille. Selvitys julkaistaan elokuussa 2018.

Lisätiedot
Vesa Vuorenkoski, vastaava lakimies, Akava, puh. 040 742 6082
Riku Salokannel, työmarkkinajohtaja, Suomen Ekonomit, puh. 040 724 9566