Akava: Budjettiriihen päätökset auttavat kansalaisia selviytymään pahimman yli

Akava katsoo, että hallituksen viimeisen budjettiriihen päätös kompensoida kansalaisille kohonneita sähkön kustannuksia oli välttämätön. Inflaation kiihtyminen syö poikkeuksellisen paljon kotitalouksien ostovoimaa ja uhkaa hyvää työllisyyskehitystä. Palkansaajien ostovoiman edistämistä tuloverotuksen kevennyksillä olisi myös kaivattu. Akava pitää myönteisenä, että kehysriihen päätökset tutkimuksesta, tieteestä, vihreästä siirtymästä ja turvallisuudesta vahvistettiin budjettiriihessä.

1.9.2022

Hallitus päätti budjettiriihessä nopeavaikutteisista ja määräaikaisista toimista, joilla autetaan kansalaisia selviytymään rajusti kohonneista energiakustannuksista talven yli. Jos tilanne muuttuu, riihen päätöksiä pitää arvioida uudelleen.

Kotitalouksien ja erityisesti lapsiperheiden tilannetta helpotetaan muun muassa ylimääräisen lapsilisän maksamisella ja varhaiskasvatusmaksujen alentamisella. Työmatkavähennyksen lisäkorotus kannustaa lisäämään työntekoa.

– Budjettiriihen päätökset olivat perusteltuja energiakriisin hoitamiseksi. Nekin kuitenkin kasvattavat valtiontalouden alijäämää. Energiakriisin helpottuessa pitää pystyä löytämään ratkaisuja julkisen talouden tervehdyttämiseksi. Mielestämme työllisyysasteen nostamisen ja velkaantumisen pysäyttämisen pitää edelleen olla etusijalla. On hyvä, että hallitus alkaa kartoittaa julkisia menoja, toteaa johtaja Pekka Piispanen.

– Ostovoiman turvaaminen ja inflaatiotarkistukset jäivät vuonna 2022 kesken. Tuloverotuksen inflaatiotarkistukset pitäisi aina tehdä täysimääräisesti, sillä ostovoiman turvaaminen tukee myös työllisyyttä. Laajempana tavoitteena pitää olla, että verotusta kehitetään rakenteellisesti. Työn verotuksen keventämiseksi tarvitaan kokonaisuudistus, joka ulottuu kahden vaalikauden ajalle, sanoo pääekonomisti Pasi Sorjonen.

TKI-tavoitteista on pidettävä kiinni

– T&K-rahoituslain eteneminen eduskunnassa auttaa pääsemään tavoiteltuun neljän prosentin bruttokansantuoteosuuteen. TKI-toiminnan verokannustin kannustaa yrityksiä lisäämään TKI-toimintaansa. On myös huolehdittava TKI-osaajien saatavuudesta, Sorjonen sanoo.

Jo aiemmin tehdyillä päätöksillä Suomen Akatemian ja Business Finlandin rahoituksesta on suuri merkitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäämiselle.

Turvallisuuden toimijat tarvitsevat lisää voimavaroja

Kehysriihessä tehtiin jo merkittäviä päätöksiä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden toimijoiden voimavaroihin. Budjettiriihestä olisi kaivattu lisää panostuksia henkilöstöresursseihin. Valitettavasti budjettiriihessä jätettiin jälleen kerran tekemättä päätös puolustusvoimien työaikalain uudistamisesta.

Yhteyshenkilöt

johtaja Pekka Piispanen
Puh. +358405440302

pääekonomisti Pasi Sorjonen
Puh. +358505575271