Akava: Budjettiriihessä tehtävä päätöksiä innovaatioinvestointien kasvattamiseksi

Akavan mielestä Suomen innovaatioinvestoinnit on pikaisesti saatava takaisin kasvuun. Innovaatioinvestointien alamäki on kestänyt vuosia, ja niiden osuus bruttokansantuotteesta oli vain 2,7 prosenttia vuonna 2016.

20.8.2018

– Nykyinen innovaatioinvestointien taso on aivan riittämätön, jos halutaan pohjustaa talouskasvua tai työllisyyskehitystä. Akava katsoo, että Suomen tavoitteeksi on otettava, että innovaatioinvestoinnit ylittävät neljän prosentin bruttokansantuoteosuuden vuoteen 2025 mennessä. Panostuksia on lisättävä teollisuudessa, mutta myös pienten ja keskisuurten yritysten innovaatioihin pohjaavassa kasvussa ja kansainvälistymisessä, toteaa vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski.

Akava esittää innovaatioiden lisäämiseksi muun muassa ohjelmaa strategisen tutkimuksen tueksi, jolla tuetaan teollisuuden monipuolistamisen ja laajentumista uusille liiketoiminta-alueille. Kasvavan pk-sektorin innovaatiotoiminnan lisäämiseksi kehitetään palvelupolkua ja lisäksi luodaan yrityksille keinot tekoälyn arkipäiväiseen soveltamiseen toiminnassaan. Budjettiriihessä on myös tehtävä päätökset Business Finlandin innovaatiotukien lisäämisestä.

Akava painottaa lisäksi korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön lisäämistä yritysyhteistyöhön kannustavan rahoitusmallin avulla. Rahoituksen kasvattamiseen tulee laatia pitkän aikavälin ohjelma.

– Sana ”innovaatio” tarkoittaa uuden tekemistä. Suomalaisen yritystukipolitiikan johtoajatus tuntuu kuitenkin olevan, että vanha keino on parempi kuin pussillinen uusia. Työ- ja elinkeinoministeriön yritystukiraportin mukaan noin 10 prosenttia yritystuista on uudistavia ja loput vanhaa säilyttäviä. Yrityksiä on huomattavasti enemmän rohkaistava investoimaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, uuden luomiseen ja uusiutumiseen, sanoo Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Lisätietoja

Vesa Vuorenkoski, vastaava lakimies, Akava, puh. 040 742 6082

Jari Jokinen, toiminnanjohtaja, Tekniikan akateemiset TEK, puh.  0400 914 839

___________

Ohessa Akavan toimenpide-esitykset

Kasvun askeleet – Akavan esitykset innovaatioiden lisäämiseksi

Suomalaisten yritysten osaamisintensiivinen maine on ollut kiistämätön vuosikymmeniä. Yritysten innovaatiotoiminnan aktiivisuudessa Suomi onkin ollut aiemmin vertailujen kärkimaiden joukossa. Huippu saavutettiin vajaat kymmenen vuotta sitten, jolloin Suomessa investoitiin innovaatiotoimintaan 3,8 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vuonna 2016 investoimme enää 2,7 prosenttia bruttokansantuotteesta innovaatiotoimintaan. Suunta on ollut surkea ja on tullut aika muuttaa se paremmaksi.

Innovaatiotoimintaa on lisättävä merkittävästi talouskasvun ja työllisyyskehityksen tukemiseksi. Suomen tavoitteena on oltava innovaatioinvestointien neljän prosentin bruttokansantuoteosuuden ylittäminen vuoteen 2025 mennessä. Suomen on lisättävä teollisuuden panostuksia sekä pk-yritysten innovaatioihin perustuvassa kasvussa ja kansainvälistymisessä.

Akava esittää toimenpiteitä, joihin ryhtymällä yritysten innovaatioinvestoinnit saadaan takaisin kasvuun.

 1. Teollisuuden kasvukäyrä kuntoon
  Luodaan teollisuuden strategisen tutkimuksen tueksi ohjelma, jolla tuetaan teollisuuden monipuolistumista ja laajentumista uusille liiketoiminta-alueille. Luodaan uusia rahoitusmalleja yleiskäyttöisten teknologioiden tutkimukseen, joilla olisi merkitystä sekä teollisuudessa että yhteiskunnassa. Kasvua voidaan luoda enemmän uusilla kasvualoilla, kuten lääketieteen ja terveydenhuollon tekniikassa ja osaamisessa sekä tekoälyn hyödyntämisessä ja ruokaan liittyvässä liiketoiminnassa.
 2.  Kasvavan pk-sektorin kannustaminen
  Kehitetään selkeä palvelupolku ja toimintamalli pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi. Tarjotaan pk-yrityksille mahdollisuutta liiketoiminnan digitalisoimiseksi.
 3. Tekoälyn arkipäiväistämisen haaste
  Luodaan yrityksille keinot tekoälyn arkipäiväiseen soveltamiseen toiminnassaan. Luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia avaamalla julkista dataa. Laaditaan toimenpideohjelma avoimien rajapintojen luomiseksi niillä aloilla, joilla sitä ei ole vielä toteutettu.
 4. Vienti ja kansainvälistyminen
  Parannetaan ja lisätään yritysten mahdollisuuksia kokeilla kansainvälisten markkinoiden avaamista lisäämällä tukea kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin toteuttamiseen. 
 5. Kasvuklusterien kehittäminen
  Teollisuuden uudistumista tukevan strategisen tutkimuksen lisäämiseksi luodaan teollisuusyritysten kanssa toimintamalleja innovaatiotoiminnan strategisuuden lisäämiseksi. Kehitetään toimialakohtaisia yhteiskehitystä tekeviä konsortioita, joissa pk-yritykset voivat tehdä yhteistyötä teollisuuden kanssa.
 6. Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyö
  Lisätään yritysten sekä korkeakoulujen ja julkisten tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä. Kehitetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rahoitusmallia siten, että siinä voidaan kannustaa yhä enemmän yritysyhteistyöhön.
 7. Rahoituksen kasvattamiseen pitkän aikavälin ohjelma
  Kaksinkertaistetaan julkiset tuet yritysten uudistumiskykyä lisääviin innovaatioinvestointeihin. Tehdään arvio yritysten innovaatiotuista, jossa kartoitetaan, miten paljon ne kannustavat radikaalien innovaatioiden tuottamiseen ja lisäävät yritysten riskinottokykyä innovaatiotoiminnassa. Koko innovaatioketjun kilpailukyvyn parantaminen edellyttää, että korkeakoulujen resurssit nostetaan globaalisti kilpailukykyiselle tasolle ja laatua parannetaan.