Akava ehdottaa opintotukeen väliaikaisia muutoksia opiskelijoiden jaksamisen tukemiseksi

Akava esittää, että opintotuen opintopisterajat poistetaan väliaikaisesti koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Korkeakouluopiskelijoiden jaksaminen on koetuksella eikä opintojen suorittaminen tavanomaisella tavalla ole välttämättä mahdollista. Akavan mielestä on tärkeää helpottaa opiskelijoiden toimeentulohuolia ja tukea näin heidän jaksamistaan. Lisäksi opintoaikoja pitäisi voida tarvittaessa pidentää ilman erillistä selvitystä.

31.3.2021

Opintoraha, asumistuki ja opintolaina ovat opiskelijoille koronakriisissäkin ensisijainen keino turvata toimentuloaan. Akava esittää, että opiskelija voisi saada opintotukea, vaikka opintosuorituksia ei olisi kertynyt. Poikkeuksen tulisi olla voimassa ainakin vuoden 2021 loppuun. 

– Opintotukilaki mahdollistaa opintotuen maksamisen, vaikka opinnot eivät ole edenneet riittävästi, jos tähän on tilapäisesti vaikuttanut muu erityinen syy. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne pitää tulkita tällaiseksi syyksi, kuten tehtiin kesällä 2020. Opiskelijoita ei saa jättää vaikeassa tilanteessa huomioimatta, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Opintotuen helpotusten lisäksi Akava ehdottaa väliaikaista muutosta opiskeluaikoihin. Opiskelijan pitää voida hakea opiskeluaikaansa pidennystä koronatilanteen vuoksi ilman tarkempia selvityksiä. Esityksellä ei olisi välittömiä budjettivaikutuksia. 

– Olisi kohtuutonta, jos opintoajat ja byrokratia estäisivät opintojen loppuun saattamisen. Katsomme, että koronapandemia on riittävä syy opiskeluaikojen väliaikaiselle pidentämiselle, Fjäder toteaa. 

– Pidämme tärkeänä, että väliaikaisten huojennusten lisäksi korkeakoulut ja maan hallitus alkaisivat pohtia strategiaa koronan jälkeistä aikaa ajatellen. Esimerkiksi etäopetuksesta ja koulutuksen digitalisaatiosta korona-aikana opittua ja saatua kokemusta pitää hyödyntää jatkossa tehokkaasti, sanoo erityisasiantuntija Miika Sahamies. 

Akava Works -kyselyssä opiskelijoiden etäopiskelukokemuksista kävi viime syksynä ilmi, että opiskelijat ovat olleet pääasiassa tyytyväisiä etäopetukseen. 

– Opiskelijat kokivat etäopiskelun tuoneen kaivattua vapautta ja hallinnan tunnetta omasta arjesta. Yli 70 prosenttia vastanneista toivoi, että etäopetus säilyy mahdollisuutena koronan jälkeenkin, Sahamies toteaa. 

Vaikka useimmat opiskelijat ovat sopeutuneet hyvin vallitsevaan tilanteeseen, korona-aika on tuonut monille ongelmia mielenterveydessä ja jaksamisessa. Kiinnittyminen korkeakouluyhteisöön on vaikeutunut ja yksinäisyyden kokemukset heikentävät hyvinvointia. Opiskelijoiden tarvitsemien tuki- ja ohjauspalveluiden parantamisen rinnalla on huolehdittava, että opiskelijoiden toimeentulo on turvattu myös korona-aikana ja opiskelun edellytykset ovat kunnossa.

 

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717

erityisasiantuntija Miika Sahamies
Puh. +358505305366