Akava ehdottaa: Toimitusjohtajien lomauttaminen mahdollistettava väliaikaisesti

Yritysten toimintakyky heikkenee koronaviruksen aiheuttaman kriisin takia ja osalla osakeyhtiöistä tilanne on niin heikko, että niille on tullut tarve lomauttaa myös toimitusjohtaja. Akava ehdottaa väliaikaista muutosta lainsäädäntöön, joka mahdollistaisi työtään palkkatyönä tekevien toimitusjohtajien lomauttamisen ja työttömyysturvan heille lomautuksen ajalta.

27.3.2020

Nykyisten säännösten mukaan työtään palkkatyönä tekeviä toimitusjohtajia ei voida lomauttaa, vaan toiminnan sopeuttaminen tarkoittaa heidän kohdallaan irtisanomista.

– Akava ehdottaa, että palkkatyönä toimitusjohtajien tehtäviä hoitavien asemaa parannetaan luomalla väliaikainen mahdollisuus lomauttaa myös toimitusjohtaja, sanoo Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski.

Suomessa on noin 150 000 osakeyhtiötä. Niistä noin 20–30 000 on arvion mukaan sellaisia, joissa on ulkopuolelta palkattu toimitusjohtaja, joka ei toimi yrittäjänä.

Akavan esityksen mukaan toimitusjohtajan voisi lomauttaa silloin, kun kyseessä ei olisi pörssiyhtiö, toimitusjohtaja ei toimisi yrittäjänä ja yhtiö ei maksaisi osinkoja toimitusjohtajalle samaan aikaan. Akavan mallissa lomautettu toimitusjohtaja ei kuitenkaan vapautuisi suorittamasta osakeyhtiölain mukaisia velvoitteitaan tai käyttämästä osakeyhtiölain mukaisia oikeuksiaan.

– Työmarkkinoillamme tarvitaan nyt täysin uudenlaista joustamista. Toivon, että maan hallitus ottaa esityksemme valmisteluun, jatkaa Vuorenkoski.

– Toimitusjohtajien tulee päästä määräaikaisesti työttömyysturvan piiriin, mikäli heidän palkanmaksunsa keskeytyy lomautukseen rinnastettavissa olosuhteissa. Myös toimitusjohtajien toimeentulo täytyy turvata, ilman että se edellyttää irtisanomista, vaatii Suomen Ekonomien työmarkkinajohtaja Riku Salokannel.

– Yritykset menettävät toimitusjohtajien osaamisen, jos heidät irtisanotaan ilman lomauttamisen tarjoamaa siltaa vaikeiden aikojen yli. On tärkeää, että työntekijät ja johto voivat odottaa pääsevänsä takaisin työtehtäviinsä. Työnantajan kannalta on olennaista luottaa siihen, että osaava henkilöstö palaa nopeasti työhön, toteaa Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Lisätiedot

Yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski, Akava, puh. 040 742 6082

Työmarkkinajohtaja Riku Salokannel, Suomen Ekonomit, puh. 040 724 9566

Toiminnanjohtaja Jari Jokinen, Tekniikan akateemiset TEK, puh. 0400 914 839