Akava: Hallituksen linjaus parantaa yli 55-vuotiaiden muutosturvaa on oikeansuuntainen

Hallitus on päättänyt parantaa yli 55-vuotiaiden työntekijöiden muutosturvaa nykyisestä. Työttömyysturvan lisäpäivistä luovutaan asteittain vuodesta 2023 alkaen siten, että lisäpäivien alaikäraja nousee vuodella ikäluokka kerrallaan. Akava pitää tärkeänä, että työttömyysturvan muut erityissäännökset säilyvät.

17.12.2020

– Hallituksen linjauksen tavoitteena on, että yli 55-vuotiaat voivat työllistyä nykyistä paremmin. Yksittäisen irtisanovan yrityksen suorempi rahoitusvastuu olisi selkeämmin ohjannut välttämään yli 55-vuotiaiden irtisanomisia, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

-– Irtisanottujen työllistymistä nopeutetaan lisäämällä koulutusta, pidentämällä työllistymisvapaata ja nopeuttamalla työnhaun aloitusta jo irtisanomisaikana. Pakettiin on tulossa uutena asiana irtisanottavien oikeus kahden kuukauden koulutukseen ja yhden kuukauden ylimääräinen irtisanomiskorvaus yli 55-vuotiaille. On hyvä, että ratkaisussa otettiin ensimmäiset askeleet lisäkoulutuksen suuntaan, jatkaa Akavan johtava asiantuntija Katri Ojala.

– Hallituksen olisi pitänyt olla rohkeampi muissa työelämän kehittämiskysymyksissä, jotka tukevat työllisyyttä. Näitä ovat työssä jatkamisen sekä työkyvyn ja osaamisen tukemisen keinot, Fjäder jatkaa.

– Hallituksen päättämä malli näyttää päätyvän lähes saman lopputulokseen työllisten lisäämisessä kuin palkansaajakeskusjärjestöjen esitys eli reiluun kymmeneentuhanteen lisätyölliseen. Työllisyysasteen vahvistaminen on kaikkien etu ja ainoastaan tätä kautta voidaan säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan palvelut, Fjäder sanoo.

Yhteyshenkilöt

johtava asiantuntija Katri Ojala
Puh. +358505938205

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717