Akava: Hallitusohjelman kirjaukset osaamisesta oikeansuuntaisia – tulevaisuuspanostukset jäävät riittämättömiksi

Akava pitää hyvänä, että tutkimus- kehitys- ja innovaatiopanostuksia lisätään. Akava kuitenkin katsoo, että hallitusohjelman kirjaukset eivät riitä korjaamaan täysin kahden edellisen hallituskauden aikana tehtyjä leikkauksia koulutukseen, osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Perhevapaauudistuksen toteuttaminen on tärkeää, mutta uudistus on Akavan mielestä jäämässä puolitiehen. Nykyisenkaltaisesta kotihoidontuesta olisi pitänyt luopua.

3.6.2019

– Hallitusohjelmassa ei mielestämme ole tarpeeksi kunnianhimoa kohdata 2030-luvun osaamisen haasteita. Se on osalle suomalaisista hyvä, mutta tulevaisuusinvestoinnit kokonaisuutena eivät vie Suomea eteenpäin, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Hallitusohjelman linjaus innovaatiopanostuksista Business Finlandin tukiin on hyvä suunta, mutta tavoitteena tulisi olla neljä prosenttia bruttokansantuotteesta vuoteen 2027 mennessä, Fjäder jatkaa.

Hallitusohjelmassa päätetty oppivelvollisuuden pidentäminen turvaa paremmin jokaiselle vähintään toisen asteen tutkinnon suorittamisen ja luo polkua työllistymiseen.

– Lisävoimavarat varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen ovat tärkeitä tulevaisuusinvestointeja. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut saavat jatkossa indeksikorotukset, mutta korkeakoulujen rahoitusta ei edelleenkään saada nostettua kansainväliselle tasolle. Jatkuvan oppimisen konkreettiset tavoitteet jäävät liian epäselviksi hallitusohjelmassa, Fjäder huomauttaa.

Perhevapaauudistuksen toteuttamisesta tehtiin kauan odotettu päätös.

– Uudistuksen tulee lisätä työelämän ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja perheiden valinnanmahdollisuuksia. Lisäksi Akava edellyttää valmistelulta, että uudistuksella on myönteinen vaikutus työllisyyteen, Fjäder korostaa.

Hallitusohjelma perustuu liiaksi oletukseen, että talous kehittyy suotuisasti. Julkisen talouden tasapaino ja työllisyydestä huolehtiminen edellyttävät kykyä reagoida nopeasti, jos suhdanne edelleen heikkenee.  

– On hyvä, että uusia työpaikkoja pyritään luomaan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyöllä. Hallituksella on kuitenkin päävastuu edellytyksistä uusien työpaikkojen syntymiseen. Erityisesti toimenpiteitä on suunnattava siihen, että pelkän perusasteen suorittaneiden työllisyysastetta saadaan merkittävästi nostettua, Fjäder sanoo.

Sisäisen turvallisuuden hoitoon lisätään noin 300 ja ulkoisen turvallisuuden hoitoon noin 100 henkilötyövuotta.
 
– Turvallisuustilanne on muuttunut, joten resurssien lisääminen on jatkossakin välttämätöntä. Puolustusvoimien työaikalaki, joka on vuodelta 1970, tulee uudistaa, Fjäder edellyttää.   

Akava pitää myönteisenä, että hallitusohjelmassa on linjaus kilpailukieltojen käytöstä.

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717