Akava: Kehysriihen päätökset TKI- ja turvallisuuspanostuksista toivottuja

Akava on tyytyväinen, että hallitus teki poikkeuksellisissa oloissa pidetyssä kehysriihessä päätöksiä TKI-investointien ja tutkimustoiminnan rahoituksesta. On myönteistä, että myös sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden voimavaroja lisätään.

5.4.2022

Tutkimus- ja kehityspanostusten lisäämiseen Suomessa on laaja konsensus. Hallitus teki kehysriihessä hyviä päätöksiä parlamentaarisen TKI-työryhmän linjausten pohjalta. Päätökset edistävät TKI-menojen lisäämistä neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

– Merkittävät TKI-panostukset, yhteensä 350 miljoonaa euroa jo ensi vuodelle, parantavat tuottavuuden nousun edellytyksiä. Myös TKI-toiminnan sadan miljoonan verokannustin on erittäin myönteinen päätös, toteaa puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Hallitus on kompastellut päätöksenteossaan julkisen talouden tervehdyttämisestä ja aiemmat päätökset ovat rikkoneet menokehyksiä. Velkaantuminen on liian suurta. Elvytyksen aika on ohi ja jatkossa tarvitaan tiukempaa taloudenpitoa. Hallitus ei päättänyt näissäkään neuvotteluissa uudistaa kehysmenettelyä eikä tehdä suunnitelmaa julkisen talouden tervehdyttämiseksi tai velkaantumiskehityksen kääntämiseksi, Fjäder sanoo.

– Pidämme erinomaisena päätöstä, että Suomen Akatemian kautta jaettavaan tutkimusrahoitukseen ei tehdä ensi vuonna suunniteltua leikkausta, joka olisi ollut jopa kymmenen prosentin vähennys yliopistoissa tehtävän huippututkimuksen rahoitukseen. Mielestämme on tärkeää varmistaa, että korkeakoulujen voimavarat ovat tasapainossa niiden tehtävien ja vastuiden kanssa, sanoo yhteiskunta-asioiden päällikkö Piia Rekilä.

– Mielestämme on erittäin perusteltua, että sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden resursseja on päätetty lisätä sekä lisäbudjeteissa että kehysriihen päätöksin. Voimavaralisäykset henkilöstöön ja kalustoon ovat merkittäviä. Päätökset ovat tarpeellisia vallitsevassa poikkeuksellisessa turvallisuustilanteessa, mutta myös huoltovarmuuden lisäämiseksi, Fjäder jatkaa.

– Samalla kun turvallisuusviranomaisten voimavaroja on lisätty, olisi voitu parantaa turvallisuuden varmistajien työhyvinvoinnin edellytyksiä. Puolustusvoimien työaikalain uudistukseen olisi pitänyt varata resurssit tämän kuntoon laittamiseksi, Fjäder sanoo.

Akava pitää tärkeänä, että Suomi toivottaa tervetulleeksi Ukrainan sota-alueelta tulevat pakolaiset ja että hallitus korvaa ukrainalaisten pakolaisten arjen järjestämisen kustannukset kunnille.

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717

yhteiskunta-asioiden päällikkö Piia Rekilä
Puh. +358 44 300 9484