Akava: Kehysriihessä sovittava uusia toimenpiteitä akuutin kriisin hoitamiseen sekä luotava jälleenrakentamisen askeleet

Akavan mukaan maan hallitus on toiminut nopeasti ja tehokkaasti kriisitilanteessa. Koronaviruksen leviämisen hidastaminen vaatii lisäpanostuksia terveydenhuoltoon. Samalla on tehtävä uusia ja nopeita toimenpiteitä työntekijöiden, yrittäjien ja yritysten auttamiseksi.

6.4.2020

– Terveys ensin eli koronan leviäminen pitää saada kuriin. Kehysriihessä on päätettävä tuesta koronan vuoksi lomautetuiksi ja irtisanotuiksi joutuneille työntekijöille. Työttömyysturvan enimmäismaksuajan laskenta pitää keskeyttää toistaiseksi sekä korottaa työttömyysturvaa määräaikaisesti. Palkkatuen uudistamisen kautta on mahdollista edesauttaa mahdollisimman nopeaa työhön paluuta, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Tuen tarve yrittäjille ja yrityksille on mittava pitkälle eteenpäin

– Suoran tuen osuutta on vieläkin lisättävä yrittäjille ja yrityksille, jotta konkursseja tulisi vähemmän. Työttömyyskassojen edellytykset pitää turvata ja sosiaalietuuksien maksamiskanavien pitää toimia, jotta lomautetut ja työttömäksi joutuvat saavat heti apua, Fjäder edellyttää.

– Kriisin vaikutukset näkyvät työmarkkinoilla pitkälle 2020-luvulle, jos emme varmista koulutusjärjestelmämme toimivuutta sekä lasten, nuorten ja opiskelijoiden mahdollisuuksia suoriutua koulutuksesta. Olennaista on tehokas syrjäytymisen ehkäiseminen, Fjäder jatkaa.

Nyt on sovittava jälleenrakentamisen askeleet

– Hallitusohjelman toteuttamisen taloudellinen pohja on sulanut alta ja hallituksen on aloitettava uuden ohjelman laatiminen käsillä olevan taloudellisen tilanteen mukaan ja valmistauduttava rakeenteellisiin muutoksiin. Jo nyt on aloitettava valmistelu, miten pääsemme tulevaisuudessa 78 prosentin työllisyysasteeseen, Fjäder sanoo.

Kriisin jälkeen tavoitteena talouskasvu

– Hallituksen tulee tehdä ainakin vuoden 2021 loppuun saakka lyhyen aikavälin ratkaisuja, joilla säilytetään mahdollisimman paljon työpaikkoja ja turvataan ihmisten toimeentulo. Tavoitteena jatkossa tulee olla, että mahdollisimman monella toimeentulo tulee työn tekemisestä eikä sosiaaliturvasta. Suomen olisi päästävä takaisin talouskasvuun heti akuutin kriisivaiheen jälkeen. Verotuksen kiristäminen ei kuulu tähän politiikkaan, koska se tukahduttaa ostovoimaa ja talouskasvua. Meidän tulee panostaa asioihin, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyskehitystä, Fjäder jatkaa.

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717