Akava: Lakimuutos maalittamisen kriminalisoimiseksi laitettava vireille

Akava esittää hallitukselle maalittamisen kriminalisointia koskevan lakimuutoksen laittamista vireille pian. Maalittamisella tarkoitetaan järjestelmällistä toimintaa, jolla pyritään vaientamaan ihmisiä tai vaikuttamaan heidän toimintaansa esimerkiksi uhkailemalla tai levittämällä heidän yksityisluontoisia tietojaan internetissä.

15.4.2021

– Työhön liittyvä häirintä ja maalittaminen ovat uhka oikeusvaltiolle. Niiden yleistymiseen on puututtava nyt rikoslain avulla. Maalittamisen kieltävällä kriminalisoinnilla pyritään suojelemaan oikeusvaltioperiaatteen kannalta erityisen tärkeitä arvoja, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akava katsoo, että Suomessa on toteutettava rikoslain muutos, jolla kootaan rikoslain maalittamiseen liittyvät teonkuvaukset yhteen ja tehdään niihin perustuen maalittamisen kriminalisointia koskeva säännös. Lisäksi viranomaistoiminta on turvattava erikseen. Työturvallisuuden ja työsuojelun turvaaminen edellyttää myös selkeitä toimenpiteitä.

– Olemme jo usean vuoden ajan nähneet, että maalittaminen on työelämässä yhä yleisempää ja se kuormittaa huolestuttavasti jäseniämme. Erityisen vakavana ongelmana pidämme viranomaisen toiminnan estämistä, sanoo Suomen Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne.

– Lakimiehet ovat hyvin laajasti sitä mieltä, että lakimuutos on välttämätön toteuttaa, sanoo Suomen Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

– Maalittamisen uhka saattaa vaikuttaa tieteentekemiseen. Se voi pahimmillaan vaikuttaa tutkimusaiheiden valintaan ja estää tutkimuksen tekemistä. Tämä ilmiö on saatava hallintaan kriminalisoinnin avulla, kertoo Tieteentekijöiden toiminnanjohtaja Johanna Moisio.

Maalittamisen kieltävällä kriminalisoinnilla pyritään suojelemaan oikeusvaltioperiaatteen kannalta erityisen tärkeitä oikeushyviä eli oikeudellisesti suojattuja arvoja, joita ovat sananvapaus ja mielipiteenvapaus sekä viranomaisten virkavastuullaan toteuttaman laillisuusperiaatteen (rule of law) toteutuminen ilman epäasianmukaista henkilöön kohdistuvaa häiritsemistä.

Akava Works julkaisi torstaina rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljasen artikkelin maalittamisen kriminalisointiesityksestä. Sen mukaan maalittamisen krimininalisoinnille on olemassa riittävät perusteet. Lisäksi Akava Works julkaisi korkeakoulutetuille suunnatun kyselyn tulokset, joiden mukaan yli 70 prosenttia vastaajista pitää maalittamisen kriminalisointia perusteltuna. Kyselyaineisto kerättiin 15.–29.3.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 7 333 akavalaista 14 liitosta.

Tutustu Akava Works -aineistoihin

Maalittamisen kriminalisointiehdotuksen arviointia -artikkeli 

Maalittaminen työelämässä -kyselyn tuloksia 

 

Lisätietoja

Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava, puh. 0400 609 717

Puheenjohtaja Jonne Rinne, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto, puh. 050 399 8795

Toiminnanjohtaja Jore Tilander, Suomen Lakimiesliitto, puh. 041 458 0030

Toiminnanjohtaja Johanna Moisio, Tieteentekijöiden liitto, puh. 0207 589 612

Rikos- ja prosessioikeuden professori emeritus Pekka Viljanen, pekka.viljanen@utu.fi