Akava: Luottamus talouteen ja työmarkkinoihin pitää palauttaa kehysriiheen mennessä

Akava korostaa, että maan hallituksen pitää nopeasti pyrkiä purkamaan työmarkkinoiden kriisi ja pyrkiä palauttamaan luottamus, jotta työmarkkinoiden kriisi ei heikennä kasvun edellytyksiä. Tämä edellyttää tietenkin myös työmarkkinaosapuolilta vastaantuloa. Uudet sopeutustoimet voivat kärjistää työmarkkinatilannetta uudelleen. Työeläkkeiden kolmikantaista valmistelua pitää jatkaa kuten hallitusohjelmaan on kirjattu, Akava huomauttaa.

10.4.2024

Akavan hallitus keskusteli ajankohtaisesta yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisesta tilanteesta kokouksessaan 8. huhtikuuta 2024.

– Korostamme, että hallituksen pitää tehdä kaikkensa työmarkkinoiden kriisin purkamiseksi, jotta työmarkkinoille saadaan poliittinen työrauha. Työmarkkinoilla on nyt voimakasta epäluottamusta, työttömyys kasvaa ja kovat työttömyysturvan leikkaukset ovat tulleet voimaan. Nämä voivat uhata kotimarkkinoiden elpymistä, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

– Julkisen talouden vahvistaminen on välttämätöntä, leikkaukset ja veronkiristykset pitää kohdentaa ja ajoittaa suhdannepoliittisesti viisaasti, jotta ne eivät syvennä taantumaa. Työllistymisen, työnteon ja uralla etenemisen pitää olla kannustavaa kaikissa tuloluokissa, joten erityisesti ansiotuloverotusta pitää alentaa, Löfgren jatkaa.

Paikallisen sopimisen lausuntokierros päättyy perjantaina 12. huhtikuuta. Paikallisen sopimisen mallissa pitää ratkaista palkansaajien huolet tasapuolisesta neuvotteluasemasta, palkansaajien edustajan riittävästä tiedonsaannista ja osaamisesta sekä viranomaisvalvonnan tehokkuudesta.

– Vastaantulo ehdotustemme mukaisesti toisi rauhaa työmarkkinoille. Hallituksella on valta ja vastuu toteuttaa tasapainottavia ehdotuksia ja samalla osaltaan tukea syksyllä alkavan työehtoneuvottelukierroksen onnistumista. Tämä olisi koko yhteiskunnan etu, Löfgren jatkaa.

Poliitikkojen ja lainsäätäjän pitää pysyä erossa palkkaneuvotteluista

– Työehtosopimusosapuolten on löydettävä tie työmarkkinamallia koskeviin neuvotteluihin ja sovittava keskenään malli, johon ne tulevaisuudessa sitoutuvat. Lakiteitse määritelty malli altistaisi palkkakorotukset vaalikampanjoinnin ja politiikan pelinappulaksi, Löfgren toteaa.

– Koulutuksen ja osaamisen pitää jatkossakin pysyä erityissuojelussa leikkauksilta. Korostamme, että koulutuksen laatu, koulutustason nousu, jatkuva oppiminen, tutkimus ja TKI-investoinnit ovat tulevan kasvun kulmakiviä. Panostukset koulutukseen, osaamiseen, tutkimukseen ja TKI-toimintaan on turvattava vähintään nykytasoisella rahoituksella, jotta turvaamme osaamisen ja talouskasvun, Löfgren toteaa.

Eläkeneuvotteluissa tarvitaan työrauha

Julkisuudessa on väläytelty työeläkkeisiin kohdistuvia leikkauksia. Akava on muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen tavoin sitoutunut neuvottelemaan työeläkejärjestelmän uudistamisesta hallituksen tehtävänannon perusteella.

– Kun työmarkkinoilla on isoja haasteita ja luottamuspulaa, olisi erittäin tärkeää, että hallitus pysyisi hallitusohjelman mukaisessa työeläkkeiden kolmikantaisessa valmistelussa. Työeläkeuudistuksen neuvotteluvara kaventuisi, jos hallitus päättäisi leikata eläkkeitä esimerkiksi indeksijäädytyksellä tai muulla tavoin käynnissä olevista työeläkeneuvotteluista riippumatta. Lisäksi heikennettäisiin luottamusta, jota neuvottelujen onnistuminen vaatii, Löfgren toteaa.

 

 

Lisätietoja:

Maria Löfgren

puheenjohtaja

+358 40 568 2798