Akava: Osaamisen edellytykset varmistettava kriisissäkin

Akava esittää viittä toimenpidettä opiskelijoiden ja tutkijoiden toimeentulon sekä koulutusjärjestelmän toimivuuden turvaamiseksi ja osaamisen vahvistamiseksi koronakriisin aikana ja sen jälkeen. Akava korostaa, että samalla, kun varmistetaan yritysten selviytyminen, on huolehdittava koulutuksen ja osaamisen sekä tieteen ja tutkimuksen edellytyksistä.

31.3.2020

 – Opiskelun on oltava mahdollista kriisistä huolimatta, opiskeleepa sitten päätoimisesti, työn ohessa tai työttömänä. Emme saa joutua tilanteeseen, jossa opiskelu, väitöskirjan teko tai muu tutkimustyö joudutaan keskeyttämään äkillisen talouskriisin seurausten vuoksi. Myös verkossa olevaa opetustarjontaa tulee edelleen lisätä, sanoo johtava asiantuntija Emmi Venäläinen.

– Kesällä moni päätoiminen opiskelija jää ilman kesätyö- tai harjoittelupaikkaa poikkeustilanteen takia. Silloin opintoraha, asumistuki ja opintolaina ovat ensisijainen keino toimentulon turvaamiseksi. Opintotukilaki mahdollistaa etuuksien maksamisen sekä enimmäisajan pidennyksen erityisen painavasta syystä, vaikka opinnot eivät olisi edenneet riittävästi. On hyvä, että Kela on lisännyt joustoja kriisitilanteessa. Niitä pitää jatkaa syksyyn asti, korostaa johtava asiantuntija Elina Sojonen.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat tehdään poikkeuksellisissa oloissa. Moni hakija tuntee huolta ja epävarmuutta siitä, miten valintakokeet järjestyvät. Tärkeintä on, että valinnat pystytään tekemään.

– Valintakoetilaisuudet on syytä korvata jollakin vaihtoehtoisella menettelyllä. Kyse on sekä hakijoiden että henkilöstön terveydestä. Päätökset valintakokeiden muutoksista pitää tehdä ripeästi ja hakijoita on informoitava muutoksista hyvissä ajoin, Venäläinen painottaa.  

Akava kannustaa siirtämään valintakokeita jatkossakin enemmän verkkoon. Hakumahdollisuuksia voisi myös tarjota joustavammin pitkin vuotta, jos se on alan kannalta mahdollista.

Akavan toimenpide-esitykset

1. Turvataan opintojen ja tutkimustyön eteneminen  

2. Turvataan opiskelijoiden toimeentulo kriisin ja kesän aikana

3. Varmistetaan vailla työsuhdetta olevien apuraha- ja väitöskirjatutkijoiden toimeentulo

4. Korkeakoulujen opiskelijavalintoja siirretään verkkoon

5. Varmistetaan jatkuvan oppimisen mahdollisuudet

 

Lisätietoa Akavan toimenpide-esityksistä artikkelissa

Osaamisesta tukea ja turvaa koronakriisissä

 

Yhteyshenkilöt

johtava asiantuntija Emmi Venäläinen
Puh. +358442811234

johtava asiantuntija Elina Sojonen
Puh. +358445827466