Akava: Paikallista sopimista laajennetaan laput silmillä

Akava on pettynyt siihen, että paikallisen sopimisen laajentamista koskevan esityksen valmistelu on tapahtunut yksinuottisesti hallituksen ja elinkeinoelämän järjestöjen linjausten pohjalta. Palkansaajajärjestöjen vaikutusmahdollisuudet esityksen yksityiskohtiin ovat loistaneet poissaolollaan, ja järjestöt jättivät yhteisen eriävän mielipiteen esitykseen.

4.3.2024

Hallituksen esitys paikallisen sopimisen laajentamisesta on lähtenyt lausuntokierrokselle 1. maaliskuuta 2024.  Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä, jossa myös palkansaajakeskusjärjestöt ovat olleet mukana.

– Hallituksen esitysluonnoksessa on unohdettu periaate, että vapaudet ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Paikallisen sopimisen laajennusta ollaan tekemässä laput silmillä, toteaa Akavan työmarkkinajohtaja Ville Kopra.

– Paikallinen sopiminen on osa työehtosopimuksen soveltamista ja edellyttää runkosopimuksen tuntemusta. Jotta työehtosopimusten kirjauksia ei aliteta ja yleissitovuus pitää, sopiminen edellyttää valvontaa. Järjestäytyneillä työpaikoilla valvontavastuu on sopimusosapuolilla. Järjestäytymättömässä kentässä tarjotaan esityksen mukaan samat sopimismahdollisuudet, mutta ei valvontavelvollisuutta, Kopra huomauttaa.

Kun lainsäädäntö on tarjonnut järjestäytymättömille työmarkkinaosapuolille laajemmat sopimisvaltuudet, se on samalla edellyttänyt niiltä vastuuta sopimisen rajojen valvonnassa. Sopimismahdollisuuksien laajennus järjestäytymättömään työnantajakenttään, kuten hallituksen esitys mahdollistaa, voi pahimmillaan johtaa työehtojen vähimmäistason polkemiseen.

– Olemme Akavasta tehneet valmistelun kuluessa esityksiä ratkaisuiksi, joilla esitykseen liittyviä ongelmia voitaisiin ennaltaehkäistä. Tällainen olisi esimerkiksi työnantajan velvollisuus ilmoittaa työehtosopimuksen soveltamisesta paikallisen sopimisen osalta sekä rekisteröidä sopimukset työsuojelun valvonnan helpottamiseksi, Kopra jatkaa.

Esityskokonaisuudessa on myös useita muita vakavia puutteita. Palkansaajakeskusjärjestöt jättivät esitykseen yhteisen eriävän mielipiteensä.

Akava on kommentoinut paikallisen sopimisen pakettia aiemmin mm. blogissa Paikallisen sopimisen laajennus on aloitettava mikroyrityksistä 

Yhteyshenkilöt

työmarkkinajohtaja Ville Kopra
Puh. +358408261358