Akava: Pakollinen korvaus kilpailukieltoihin on tervetullut uudistus

Akava kiittää hallitusta työsopimuslain kilpailukieltosäännöksen uudistamisesityksestä, jonka nojalla työntekijä saa korvauksen kilpailukiellon sidonnaisuusajalta. Akava on esittänyt kilpailukieltokorvausten saattamista pohjoismaiselle tasolle. Esitetty malli on linjassa työmarkkinajärjestöjen tekemän valmistelun ja Akavan tavoitteiden kanssa.

12.11.2020

Valtioneuvosto päätti hallituksen esityksen antamisesta työsopimuslain muuttamiseksi siten, että työntekijöiden kilpailukieltosopimuksiin tulee pakollinen korvaus. Työnantajan on maksettava sovitulta rajoitusajalta työntekijälle korvaus, joka on 40 prosenttia palkasta silloin, kun rajoitusaika on enintään 6 kuukautta ja 60 prosenttia palkasta silloin, kun rajoitusaika on tätä pidempi. Rajoitusaika voi olla enintään 12 kuukautta.

– Kannatamme Akavassa muutosta. On hyvä, että työelämää uudistetaan niin, että vahvistetaan työntekijöiden mahdollisuuksia vaihtaa uusiin ja haasteellisempiin tehtäviin. Uudistus on varmasti omiaan vähentämään kilpailukieltosopimusten laajalle levinnyttä käyttöä. Mielestämme asia on käsiteltävä nopeasti eduskunnassa. Muutos tulisi saada pian voimaan ja takautuvasti koskemaan jo olemassa olevia sopimuksia, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Esitys vahvistaa varsinkin yksityisellä sektorilla työskentelevien korkeakoulutettujen asemaa merkittävästi. Työntekijälle syntyy oikeus korvaukseen jo sopimuksen allekirjoittamisella. Lisäksi tilannetta muuttaa aiemmasta se, että työnantaja ei voi yksipuolisesti irtisanoa sopimusta ilman irtisanomisaikaa, joka on vähintään kaksi kuukautta, toteaa Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski.

– Nämä muutokset tulevat koskemaan nykyisiäkin sopimuksia vuoden 2023 alusta alkaen. Tämä muuttaa tuhansien työntekijöiden asemaa heti. On odotettavissa, että työantajat haluavat purkaa turhia kilpailukieltoja ennen siirtymäajan päättymistä eli viimeistään vuoden 2022 aikana, Vuorenkoski jatkaa.

Tutustu hallituksen esitykseen TEM/2020/115

 

 

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717

yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski
Puh. +358407426082