Akava: Panostukset terveyteen välttämättömiä – katse käännettävä jälleenrakentamisen ohjelmaan

Akava pitää kehysriihen panostuksia terveydenhuollon voimavaroihin ensiarvoisen tärkeinä sekä ihmisten terveyden että yhteiskunnan taloudellisen toiminnan kannalta. Olennaisin asia on taltuttaa virus ja päästä jälleenrakentamisen vaiheeseen turvallisesti, mutta mahdollisimman nopeasti.

8.4.2020

– Hallituksen päätös lisäresursseista suojavarusteiden, laitteiden ja lääkkeiden hankintaan on välttämätön. Lisäksi tarvitaan riittävää panostusta vasta-ainetestien toteuttamiseen.Testit ovat tärkeitä, jotta ihmiset voivat palata normaaliin työntekoon ja arkeen sekä yrittäjät aloittaa pysähdyksissä olleen yritystoiminnan. OECD:n arvion mukaan jokainen eristämiskuukausi laskee bruttokansantuotetta kahdella prosenttiyksiköllä, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Työntekijöiden, yrittäjien ja yritysten tukeminen välttämätöntä

Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa laajasti yritystoiminnan toimintaedellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon.

– Hyvää kehysriihen päätöksissä oli, että alennetaan työllistämisen kustannuksia ja parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa. Olennaista on huolehtia työttömyyskassojen toimintaedellytyksistä sekä sosiaalietuuksien maksamiskanavien toimimisesta. Hallitus teki oikeita päätöksiä suoran tuen jakamisesta yrittäjille ja yrityksille sekä väliaikaisen työttömyysturvan mahdollistamisesta kaikille yrittäjille, jatkaa Fjäder.

Kuntien tukemiseen lisärahaa

Kehysriihessä päätetyt erityistoimet ovat tärkeitä kuntatalouden kestävyyden ja ihmisten tarvitsemien palveluiden takia. Toukokuun lisäbudjetissa tarvitaan kuitenkin lisätoimia, jotta kunnissa selviydytään.

– Syrjäytymisen ehkäisy on tärkeää. Ihmiset tarvitsevat tukea ja turvaa muun muassa työttömyyttä ja mielenterveyden ongelmia vastaan. Erityisesti oppimisen tukeen on panostettava etäopetuksen päättyessä. Suomi nousee vain osaamisen ja välittämisen avulla, jatkaa Fjäder.

Hallitusohjelman taloudellinen pohja on sulanut

Hallitus kertoi, että toukokuun lisäbudjetissa tehdään ensimmäisiä panostuksia jälleenrakentamiseen.

– Jälleenrakentamisen ohjelmassa pitää katsoa myös vuosia eteenpäin ja tehdä priorisointeja asioihin, jotka tukevat kasvua ja työllisyyttä. Tarvitsemme pitkäjänteisiä panostuksia osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin, jotta Suomi nousee kriisin aiheuttamasta taantumasta. Verotuksen kiristäminen ei kuulu tähän keinovalikoimaan, jatkaa Fjäder

Työllisyysastetavoitteesta pidettävä kiinni

– Työllisyysasteen nostaminen pidemmällä aikavälillä 78 prosenttiin tulee olla tavoitteena, jotta voimme ylläpitää hyvinvoinnin rakenteet. Pelkän perusasteen varassa olevien työllistymisestä pitää erityisesti huolehtia.  

– Sosiaaliturvan uudistamisen tärkeys korostuu, kun samanaikaisesti on huolehdittava työttömien työllistymisen kannusteista sekä sosiaalietuuksia ja -palveluita tarvitsevien selviytymisestä, jatkaa Fjäder.

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717