Akava: TKI-panostuksia pitää lisätä kestävän kasvun saavuttamiseksi

Akava esittää tuoreessa kasvuohjelmassaan toimia kestävän kasvun edistämiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Akava korostaa, että kestävä kasvu syntyy korkeasta osaamisesta ja suotuisista toimintaedellytyksistä yrityksille. Osaamisen, tieteen ja teknologian avulla voimme ratkaista maailman suuria ongelmia, kuten ilmastonmuutos ja luontokato.

31.8.2021

– Korkeatasoinen tutkimus on menestyksekkään TKI-toiminnan perusedellytys. Hallitus on sitoutunut nostamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rahoitusta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Jotta tavoitteeseen päästään, syksyn budjettiriihessä pitää päättää julkisen TKI-rahoituksen kasvattamisesta vuodelle 2022. Korotustarve on noin 200 miljoonaa euroa, toteaa Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

– On laskettu, että TKI-investointien kasvattaminen 4 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä vaatii joka vuosi noin 600 miljoonan euron lisäystä näihin panostuksiin. Julkisen sektorin osuus olisi 200 miljoonaa euroa, mikä voitaisiin rahoittaa jo melko pienellä vuotuisella työllisyysasteen nostolla, Sorjonen jatkaa.

Akava korostaa kasvuohjelmassaan, että Suomesta pitää tehdä houkutteleva toimintaympäristö maailman parhaille kasvuyrityksille, sijoittajille ja osaajille. Yritysten toimintaympäristön ja sen sääntelyn pitää vauhdittaa yritysten uudistumista, investointeja ja innovaatioiden syntymistä.

Uuden luominen edellyttää yhä tiiviimpää yhteistyötä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten välillä sekä innovaatiokokeiluja mahdollistavien alustojen kehittämistä.

– TKI-työtä vahvistamalla tuemme vihreää siirtymää, mikä tarjoaa myös uusia liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksia. Erityisesti hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan luomiseen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyvää tutkimusta pitää vahvistaa. Suomessa on vihreiden innovaatioiden vientipotentiaalia, joka tulisi hyödyntää paremmin, toteaa Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö Piia Rekilä.

– Tutkimus- ja innovaatiorahoitusta korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja yrityksille on lisättävä. Tarvitaan ennakoitavaa ja pitkäjänteistä rahoitusta, jotta saamme osaamispääomamme hyödynnettyä tehokkaasti. Lisäksi koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä, jotta hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen työvoimatarve ja rahoitus voidaan kattaa, Rekilä korostaa.

Akavan kasvuohjelma on osoitteessa www.akava.fi/kasvuohjelma 

Yhteyshenkilöt

pääekonomisti Pasi Sorjonen
Puh. +358505575271

yhteiskunta-asioiden päällikkö Piia Rekilä
Puh. +358 44 300 9484