Akava: Työelämän yhdenvertaisuuden parantamiseksi tarvitaan uutta lainsäädäntöä ja vapaaehtoisuuteen perustuvia keinoja

Tuoreen yhdenvertaisuuslain arvioinnin mukaan yhdenvertaisuuden edistämistä pidetään työpaikoilla tärkeänä tavoitteena, mutta sen toimeenpano on yhä kesken. Tutkimustiedon perusteella Suomessa tarvitaan uusiatoimenpiteitä yhdenvertaisuustilanteen parantamiseksi. Akava painottaa henkilöstön osallisuutta yhdenvertaisuussuunnittelussa.

25.11.2020

Valtioneuvoston tilaama laaja arviointi osoitti, että yhdenvertaisuussuunnittelu on auttanut monia työpaikkoja parantamaan niiden yhdenvertaisuustilannetta ja noudattamaan niille asetettua lakisääteistä yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitetta.

– Yhdenvertaisuuden merkitys yhteiskunnassa kasvaa. Työpaikoilla, koulutuksessa ja palvelujärjestelmässä pitää kaikin tavoin edistää yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta. Tehtävää on kuitenkin paljon. Yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan usein vain muodon vuoksi, jolloin suunnittelun tavoitteet eivät aina toteudu työpaikoilla lain hengen mukaisesti, sanoo erityisasiantuntija Miika Sahamies.

– Iso osa syrjintätapauksista jää pimentoon ja viranomaisten tietoon tulevien syrjintätapaukset valikoituvat syrjintäperusteittain ja elämänalueittain, mikä vaikeuttaa puuttumista yksilön kohtaamaan syrjintään, Sahamies jatkaa.

Akava katsoo, että työelämän yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjintään puuttumiseksi on olemassa tehokkaita ja konkreettisia keinoja. Yhdenvertaisuuslain arviointiin sisältyvät toimenpide-ehdotukset antavat tähän oikeat suuntaviivat.

– Hallitusohjelmaan kirjattu yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus pitää toteuttaa. Yksilön oikeussuojaa voidaan parantaa yhdenmukaistamalla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja. Työpaikkojen käytännöissä pitää ottaa huomioon ihmisten monimuotoisuus ja luoda puitteet vähemmistöryhmien ja heikommassa asemassa olevien osallisuudelle esimerkiksi kehittämällä monimuotoisuutta edistäviä käytäntöjä, kuten anonyymia rekrytointia ja toteuttamalla joustavia työskentelyjärjestelyjä.

Akava pitää myönteisenä, että yhdenvertaisuus on edistynyt työpaikoilla monin tavoin, vaikka kehityskohteita on jäljellä. Yhdenvertaisuuslaki on lisännyt yhdenvertaisuusasioiden näkyvyyttä ja syrjintätapausten esiin tulemista.

– On myönteistä, että arvioinnin perusteella yhdenvertaisuussuunnittelu on auttanut työpaikkoja parantamaan yhdenvertaisuutta ja noudattamaan lakisääteistä yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitettaan. Edut ovat kuitenkin tulleet esille useimmiten vain silloin, kun henkilöstö on voinut osallistua suunnitelman laatimiseen ja siitä on tiedotettu riittävästi. Henkilöstön mukaan ottaminen on työpaikoille tehokkain keino hyötyä yhdenvertaisuussuunnittelusta, Sahamies lisää.

Tutustu yhdenvertaisuuslain arviointiraporttiin.

Yhteyshenkilöt

erityisasiantuntija Miika Sahamies
Puh. +358505305366