Akava, Upseeriliitto ja Päällystöliitto: Sotilaiden työssäjaksamisen ongelmat korjattava Puolustusvoimissa

Akava, Upseeriliitto ja Päällystöliitto nostavat esille tuoreen kyselyn tulokset, jotka kertovat palautumisen riittämättömyydestä Puolustusvoimien henkilökunnan joukossa. Upseeriliiton ja Päällystöliiton jäsenkyselyn tulokset osoittavat, että mahdollisuudet palautua erityisesti sotilaallisen harjoituksen tai meripalvelun jälkeen ovat puutteelliset ja pitkät työsidonnaisuusjaksot ovat kuormittavia.

16.4.2021

Lähes 96 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti työskentelevänsä sotilaallisessa harjoituksessa 12 tuntia tai sen yli vuorokaudessa, ja 16 tuntia tai ylitse ilmoitti työskentelevänsä 67 prosenttia vastanneista.

– Jos palautumisen ongelmia ei saada ratkaistua, on syytä olla huolissaan, onko puolustuskyky ja toimintavalmius kriisin kohdatessa riittävällä tasolla. Tulokset pitää ottaa vakavasti ja hakea ratkaisuja, joilla henkilöstön jaksaminen varmistetaan. Myös Puolustusvoimissa on oltava nykyaikaiset työaikakäytännöt ja puolustusvoimien työaikalaki on uudistettava pikaisesti, sanoo Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.

– Sotilaallisessa harjoituksessa harjoitellaan rauhan aikana poikkeuksellisissa olosuhteissa sodan- tai kriisiajan tehtäviä. Univelkaa ja fyysistä väsymystä kertyy väistämättä ja tämä kuuluu sotilaiden työhön. Harjoitusten jälkeen pitää kuitenkin olla todellinen mahdollisuus palautua, toteaa Päällystöliiton puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen.

– Sotilaallisen harjoituksen työaikamerkintä on vain 8 tuntia, joten tuntikertymä ei vastaa todellisuutta eikä synny palautumiseen tarvittavaa vapaata. Vastaajista enemmistö (61 prosenttia) oli sitä mieltä, että sotilaallisesta harjoituksesta palautumiseen menee 24 tuntia tai jopa enemmän. Palautumismahdollisuuden puute on huolestuttavaa, sillä se vaikeuttaa työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä vaikuttaa kielteisesti uneen ja vireyteen, Lukkarinen huomauttaa.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder muistuttaa, että eduskunta on osoittanut poliittista tahtoa sotilaiden jaksamisen parantamiseksi. Asia on kirjattu hallitusohjelmaan ja siihen on ottanut kantaa sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta että puolustusvaliokunta. Avainasemassa on nykyisen, selkeästi vanhentuneen työaikalain uudistaminen.

– Sotilaiden työaikasuojelu, jaksamisen tukeminen, riittävä palautuminen ja levon sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen eivät toteudu tällä hetkellä. Akavan näkemys ja tavoite on, että Puolustusvoimien henkilöstöllä pitää olla ajantasainen, jaksamista  edistävä työaikasuojelu, josta säädetään laissa. Sotilaat ovat nyt muita henkilöstöryhmiä heikommassa asemassa. Se on korjattava, Fjäder korostaa.

Kyselyyn vastasi lähes yli 2 200 henkilöä. Kokonaisvastausprosentti oli noin 52 prosenttia Upseeriliiton ja Päällystöliiton jäsenistöstä.

Lisätietoja kyselyn tuloksista Upseeriliiton ja Päällystöliiton jäsenkyselyn yhteenveto

Yhteyshenkilöt

Puheenjohtaja Ville Viita, Upseeriliitto, puh. 044 501 0378

Puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen, Päällystöliitto, puh. 040 301 9291

Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava, puh. 0400 609 717