Akava: Vahva EU on osaava, vastuullinen ja kilpailukykyinen

Akava korostaa, että EU:n on panostettava seuraavalla ohjelmakaudellaan tuntuvasti nykyistä enemmän tutkimukseen ja koulutukseen. Tehokas ja kansalaisille lisäarvoa luova EU on kaikkien suomalaisten etu. Unionin on oltava aktiivinen työelämän toimija. Työmarkkinoille tarvitaan yhteiset eurooppalaiset pelisäännöt.

9.5.2019

– Globaaliin kilpailuun vastaaminen kestävillä ratkaisuilla vaatii uudenlaista osaamista ja vahvaa panostusta tutkimukseen ja innovaatioihin. Pienenä kansakuntana tarvitsemme kumppaneita. Suomi ei voi yksin neuvotella yhtä hyviä kauppasopimuksia tai edistää ilmasto- ja ympäristöasioita kuin EU voi, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– On tärkeää, että työnhaku ja työnteko eri puolilla Eurooppaa on mahdollista unionin sisämarkkinoiden ansiosta. Brexit on kouriintuntuvasti näyttänyt, mitä irtautuminen EU:sta tarkoittaa, Fjäder huomauttaa.

Viimeisimmän eurobarometrin mukaan Euroopan unionin suosio on korkeimmillaan kolmeenkymmeneenviiteen vuoteen. Seitsemän kymmenestä eurooppalaisesta äänestäisi EU-jäsenyyden puolesta. EU:n saavutukset rauhankoneena, vapaan liikkuvuuden takaajana ja toiminta globaalina vaikuttajana ovat kiistattomia.

– Lukuisista saavutuksista huolimatta EU:n toiminta kaipaa jatkuvaa kehittämistä ja se on tuotava lähemmäksi kansalaisia. Unionin on suuntauduttava tulevaisuuteen. Vahvan Euroopan vision toteutuminen vaatii uusia ratkaisumalleja ja käytännön ehdotuksia. Kansalaiskentän tulee osallistua tähän keskusteluun aktiivisemmin.

– Toivomme Suomen uudelta hallitukselta aktiivista Eurooppa-politiikkaa. Tulevalla EU-puheenjohtajuuskaudellamme on erittäin tärkeää pitää esillä osaamisen, koulutuksen, tutkimuksen ja jatkuvan oppimisen teemoja. Suomella on nyt erinomainen mahdollisuus edistää näitä eurooppalaisella tasolla. Omaa kokoansa suuremmaksi voi kasvaa aloitteilla ja aktiivisuudella, Fjäder painottaa.

Akava on aina tukenut Suomen Euroopan unionin jäsenyyttä ja osallistunut tiiviisti sen toimintaan muun muassa eurooppalaisten järjestöjensä kautta. Akava on esittänyt kehittämisehdotuksia EU:n toimintaan. Lisäksi Akava on vaikuttanut aktiivisesti direktiivihankkeisiin. Niin sanottua EU:n tulevaisuuskeskustelua varten Akavassa laadittiin näkemys Kohti uutta Euroopan unionia (1.3.2017).

Akava kannustaa kaikkia äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa. Ennakkoäänestys on Suomessa 15.–21.5. ja ulkomailla 15.–18.5.2019. Varsinainen vaalipäivä on 26.5.2019.

Akavan tavoitteet Euroopan parlamentin vaaleja ja komission vaihtumista varten ovat osoitteessa www.akava.fi/eu-tavoitteet

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717