Akava: Vastavalmistuneiden työllistyminen vaikeutunut – erityistoimia tarvitaan

Akava Works -lomautuskatsaus osoittaa, että työttömien määrä on kasvanut vastavalmistuneiden joukossa koronakriisin aikana muutamalla tuhannella. Kokoaikaisesti lomautettuna olevien määrä on laskenut vastavalmistuneiden joukossa kevään luvuista myös korkeakoulutetuilla, mutta heitä on kuitenkin yhä huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi finanssikriisin aikaan.

25.9.2020

Työttömiä vastavalmistuneita oli elokuun lopussa hieman vajaat 15 000, joista korkeakoulutettuja on noin 4 000. Kokoaikaisesti lomautettuna oli 406 vastavalmistunutta korkeakoulutettua.

– Kokoaikaisesti lomautettuna olevien henkilöiden kokonaismäärä väheni odotetusti lisää elokuun aikana. Lomautettujen määrä pienentyi kuitenkin selvästi verkkaisemmin kuin parina edellisenä kuukautena. Se oli pettymys, kuvailee Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

– Vastavalmistuneiden työttömyys ei ole vielä poikkeuksellisen korkealla tasolla, mutta huolestuttavaa on, että se on koronakriisin aikana kasvanut muutamalla tuhannella. Vuosina 2015–2017 työttömiä vastavalmistuneita oli korkeimmillaan noin 5 000 enemmän kuin nyt, Sorjonen jatkaa.

Akava korostaa, että tilanteen korjaamiseksi tarvitaan sekä lyhyemmän että pidemmän aikavälin toimia.

– Työuran alkuvaihe vaikuttaa voimakkaasti työurien muotoutumiseen. Tarvitaan monipuolisia keinoja, jotta työelämään siirtyminen valmistumisen jälkeen on sujuvampaa. Koulutuksen ja työelämän vuoropuhelua ja -vaikutusta on lisättävä sisällyttämällä jokaiseen tutkintoon työelämäjakso. Korkeakouluissa tämä tarkoittaa laadukkaiden harjoittelujaksojen lisäämistä. Lisäksi uraseurantaselvityksen mukaan kehittämistä tarvitaan oman osaamisen kuvaamisessa ja työnhakutaidoissa, sanoo erityisasiantuntija Miika Sahamies.

– On hienoa, että monet nuoret pitävät yrittäjyyttä kiinnostavana vaihtoehtona työurallaan. Tähän tulee kannustaa ja tarjota valmiuksia yrityksen perustamiseen. Pidemmällä aikavälillä vastavalmistuneiden työllisyyttä tuetaan panostamalla uutta työtä tuoviin keinoihin eli TKI-investointeihin, uudistamiseen ja vihreään talouteen, Sahamies jatkaa.

Tutustu elokuun 2020 lomautuskatsaukseen

Yhteyshenkilöt

pääekonomisti Pasi Sorjonen
Puh. +358505575271

erityisasiantuntija Miika Sahamies
Puh. +358505305366