Akava Works -selvitys: Korkeakouluopiskelijat haluavat etäopetusta koronan jälkeenkin

Akava Works selvitti kyselyllä opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta koronapandemian aikana. Kaksi kolmesta korkeakouluopiskelijasta on sitä mieltä, että kaikkeen oman korkeakoulun järjestämään opetukseen pitäisi olla mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä myös koronapandemiasta johtuvan poikkeustilan jälkeen.

14.12.2020

– Toivon ja uskon, että tästä ei palata enää täysin entisiin toimintatapoihin. Opiskelijoille poikkeustila ja etäopiskelu toivat vapautta ja hallinnan tunnetta omasta ajasta ja arjesta. Kauan puhuttu koulutuksen digiloikka tapahtui keväällä nopeasti ja monessa asiassa on opiskelijoiden mielestä onnistuttu hienosti. Korkeakouluopintoihin olennaisesti kuuluva vuorovaikutus kuitenkin kärsi, kertoo Akavan johtava asiantuntija Emmi Venäläinen.

Maan hallitus valmistelee parhaillaan koulutuspoliittista selontekoa, jossa määritellään suomalaisen koulutuksen tulevaisuuden tavoitteita. Venäläisen mukaan poliitikkojen on otettava opiksi korona-ajan hyvistä ja huonoista puolista, jotta visiot eivät ole vanhentuneita jo syntyessään. Odotukset esimerkiksi digitalisaatiosta koulutuksessa ovat hyvin erilaiset kuin vuosi sitten.

Koronapandemia ja sen vaikutukset ovat globaalit. Tämä voi muuttaa merkittävällä tavalla sitä, miten koulutusta tulevaisuudessa järjestetään ja tuotetaan. Kyselyyn vastanneista korkeakouluopiskelijoista kuusikymmentä prosenttia haluaisi yhdistää tutkintoonsa kursseja ja muita osaamiskokonaisuuksia eri puolilta maailmaa, jos se olisi mahdollista. Tällainen muutos lisäisi korkeakoulujen kansainvälistä kilpailua.

– Kilpailijamme eivät ole maan rajojen sisäpuolella. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun puhumme korkeakoulutuksen kehittämisestä sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta. Jäämme auttamatta jälkeen, jos jumitumme keskustelemaan siitä, missä yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen pitäisi sijaita, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Korkeakouluopiskelijoiden mielestä suomalaiset korkeakoulut selvisivät opetuksesta poikkeusoloissa varsin hyvin. Fjäderin mukaan tästä on kiittäminen osaavia opettajia ja professoreita, jotka onnistuivat hyvin kehittäessään nopeasti uusia työtapoja.

Akava Works -kyselyn toteutti Aula Research ja siihen vastasi yli 1 100 korkeakouluopiskelijaa. Vastaajista 57 prosenttia oli yliopisto-opiskelijoita ja 43 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoita.

Tutustu selvityksen keskeisiin tuloksiin:
Kooste Korkeakouluopiskelu korona-aikana -kyselyn tuloksista

Yhteyshenkilöt

johtava asiantuntija Emmi Venäläinen
Puh. +358442811234

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717