Akava Works -selvitys: osaajapula korostaa palkan ja työolojen merkitystä

Tuore Akava Works -selvitys ”Osaajapula vai työvoimapula – Mistä avointen työpaikkojen määrän kasvu kertoo?” selvitti Suomea vaivaavan osaajapulan syitä ja ratkaisuja. Pellervon taloustutkimus teki selvityksen Akava Worksin toimeksiannosta. Avointen työpaikkojen määrä Suomessa on noussut voimakkaasti hyvän suhdannetilanteen ansiosta. Samaan aikaan työttömyys on laskusta huolimatta edelleen kohtuullisen korkea. Tämä kertoo rakenteellisista...

31.5.2022

Osaajapulassa ei saada täytettyä avoimia työpaikkoja, koska niiden osaamisvaatimuksia täyttäviä työntekijöitä ei ole saatavilla. Työvoimapulassa rekrytoinnin esteenä on ylipäätään työvoiman puute.

– Selvityksen tulokset osoittavat, että yhä harvemmin tehtävä jää täyttämättä sen vuoksi, että alueelta ei löydy sopivaa työvoimaa. Nyt työvoimasta on pulaa koko maassa. Eniten avoimia työpaikkoja on manuaalisissa töissä. Merkittävä osa osaajapulasta voi johtua siitä, että matalien palkkojen ja heikkojen työolojen aloille on hankalaa rekrytoida tekijöitä, sanoo ennustepäällikkö Janne Huovari Pellervon taloustutkimuksesta.

– On yllättävää, että palkat ovat työvoimapulan oloissa nousseet vain vähän. Palkankorotuspaineet vain kasvavat, jos osaajapulaan ei saada helpotusta. Palkan ja työolojen kohentamisella voidaan lisätä joidenkin alojen houkuttelevuutta ja estää ulosvirtausta näiltä aloilta, Huovari toteaa.

Osaaja- ja työvoimapulaan ei ole helppoja ratkaisuja

Selvityksessä nostetaan esiin ratkaisuiksi muun muassa työurien pidentäminen, työvoiman määrän lisääminen, työnteon kannustinten parantaminen ja laadukas koulutusjärjestelmä sekä tuottavuuden parantaminen. Työperäisestä maahanmuutosta ei ole luvassa nopeaa helpotusta osaaja- tai työvoimapulaan, sillä kansainvälisistä osaajista kilpailevat muutkin maat.

Työnantajien vastuu työntekijöidensä osaamisen kehittämisestä kasvaa tulevaisuudessa. Pitkäaikaistyöttömien osuuden kasvu työttömistä viittaa myös siihen, että osalla työvoimasta työkyky ja yleiset työelämätaidot kaipaavat kohentamista.

– Julkisilla koulutuspanostuksilla voi olla vaikea tuottaa sellaista täsmäosaamista, jota yrityksissä tarvitaan. Valveutunut työnantaja panostaa työntekijöidensä osaamiseen tai kouluttaa itselleen sopivan tekijän esimerkiksi oppisopimuksella tai työvoimakoulutuksen yhteishankinnoilla, sanoo Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö Piia Rekilä.

– Koulutuksen hajauttaminen alueille pieniin yksiköihin on väärä lääke alueelliseen osaajapulaan, joka on jo vähenemässä. Tästä on viitteitä tilastoissa, joiden mukaan suurin ja kasvava pula korkeakoulutuksen aloituspaikoista on Uudellamaalla, Rekilä toteaa.

Tutustu selvitykseen Osaajapula vai työvoimapula – Mistä avointen työpaikkojen määrän kasvu kertoo?

Selvityksen tulokset esitellään verkkolähetyksessä 31.5. kello 9.30–10.30. Voit seurata lähetystä osoitteessa https://bit.ly/osaajapula3105

Lisätietoja

Janne Huovari, ennustepäällikkö, Pellervon taloustutkimus

puh. 040 164 8141

janne.huovari@ptt.fi

 

Piia Rekilä, yhteiskunta-asioiden päällikkö, Akava

puh. 044 300 9484

piia.rekila@akava.fi