Akava Works: Talous elpyy huterin askelin koronakriisistä

Akava Works arvioi, että Suomen kokonaistuotanto supistuu 6,5 prosenttia vuonna 2020 ja kasvaa 3,5 prosenttia vuonna 2021. Tuotannon määrä toipuu kriisistä hitaasti eikä palaa kriisiä edeltäneelle tasolleen vuoden 2021 aikana. Työttömien määrä kasvaa, mutta lomautusmäärien huippu on ohi.

9.6.2020

– Yrityksiä menee väistämättä konkurssiin ja työpaikkoja katoaa. Osa tuotannon menetyksistä jää pysyviksi. Talouden toipuminen voi olla hidasta siinäkin tapauksessa, että epidemia selätetään ja kaikki rajoitukset kansalaisten toiminnalle voidaan poistaa. Olennaista elpymisen alkamisessa on, kuinka nopeasti kotitaloudet ja yritykset palaavat normaaliin, toteaa Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

Kauppa ja palvelualat elpyvät, kun asiakkaat uskaltavat palata

– Kotimaisen kysynnän vahvistuminen olisi hyvä esimerkiksi kaupan ja palvelualojen työllisyydelle, mutta se on kuitenkin riittämätöntä. Suomen teollisuus tarvitsee kysynnän piristymistä vientimarkkinoilla, Sorjonen toteaa.

Sorjosen mukaan Suomen teollisuuden kehitys poikkeaa merkittävästi edukseen EU-maiden joukossa, sillä meillä teollisuustuotanto on yhä kasvanut hieman.

– On vain ajan kysymys, että tilastot kertovat tuotannon supistuneen meilläkin. Näin on ehkä jo huhtikuun tiedoissa. Suuri osa tavaraviennistämme on raaka-aineita, tuotantotarvikkeita ja välituotteita, joiden kysyntänäkymät ovat meille tärkeillä euroalueen vientimarkkinoilla heikot ja epävarmat. Vientimäärien alamäki jatkuu koko vuoden 2020 ajan ja elpyy hitaasti vasta vuoden 2021 aikana, Sorjonen arvioi.

Lomautusten huippu ohi, työttömyyden kasvu jatkuu

Huhtikuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuna oli lähes 164 000 henkilöä. Toukokuussa lomautettujen määrä pysyy suurena, mutta kesäkuun aikana lomautusten pitäisi jo vähentyä selvästi talouden avautumisen myötä.

– Osa lomautuksista johtaa väistämättä irtisanomisiin. Työttömien määrä kasvaa yhä ja työllisyys heikkenee. Arvioimme työttömyysasteen kohoavan kuluvana vuonna keskimäärin 8 prosenttiin ja pysyvän sillä tasolla myös vuonna 2021, Sorjonen jatkaa.

Työttömien korkeakoulutettujen määrä kasvanut nopeasti kaikilla aloilla

– Korkeakoulutettujen työttömyys oli noususuunnassa jo ennen koronapandemian alkua. Pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset ja säädösmuutokset kiihdyttivät lomautukset hämmästyttävän nopeaan kasvuun kaikilla korkeakoulutettujen aloilla. Työttömien korkeakoulutettujen määrä on melkein 30 prosenttia korkeammalla tasolla kuin viime vuonna. Lomautetut mukaan lukien määrä on yli kaksinkertaistunut, huomauttaa ekonomisti Heikki Taulu.

Tutustu ennusteeseen osoitteessa Akavaworks.fi/ennuste0620

Yhteyshenkilöt

pääekonomisti Pasi Sorjonen
Puh. +358505575271

ekonomisti Heikki Taulu
Puh. +358503612869