Akavan Fjäder: SAK:n verolinjaukset väärä lääke

Uusimpien ennusteiden mukaan suhdanne on kääntymässä ja työllisyyden kasvu hiipumassa. Tässä tilanteessa Suomen uuden hallituksen tehtävänä on luoda edellytykset talouskasvulle ja työllisyyden vahvistamiselle.

16.5.2019

– Nyt on pidettävä huolta, että hallitusohjelman kirjaukset oikeasti tukevat talouskasvua, työllisyyttä ja ostovoimaa. Pelkään, että SAK:n veroesitykset ovat nyt väärä lääke. Työllisyysaste ei nouse lisää verottamalla, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Ansiotulojen verotusta on seuraavan kahden hallituskauden aikana kevennettävä kohti eurooppalaista keskitasoa. Tämä pitää tehdä suunnitelmallisesti ja maltillisesti kaikilla tulotasoilla, jatkaa Fjäder.

Painopistettä työn verottamisesta pitää siirtää kulutukseen ja haittaan.

– Verotusta on uudistettava tukemaan siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Meillä on mahdollisuus luoda innovaatioita ja tätä kautta uutta työtä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Hallituksen tulisi rohkeasti tehdä uusia ratkaisuja, jossa huomioidaan tämä mahdollisuus, sanoo Tekniikan akateemisten toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Suomi on osaamiselle rakentuva hyvinvointiyhteiskunta. Menestys edellyttää, että meillä on tulevaisuudessa kannusteet, jotka tukevat korkeaan osaamiseen perustuvaa työtä ja talouskasvua.

– Asiantuntijuuden ja osaamisen tuottamaa lisäarvoa verotetaan Suomessa liian kireästi. Meidän pitää kannustaa kaikin mahdollisin tavoin korkeaa osaamista vaativien työpaikkojen syntymistä. Nyt on päästävä eroon viime vuosina tehdyistä asiantuntijoiden veronkiristyksistä, sanoo Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.

Suomen pitää olla houkutteleva ja kilpailukykyinen ympäristö vaativassa asiantuntijatyössä työskenteleville myös kansainvälisesti.

– Menestymme kilpailussa koulutetusta työvoimasta, jos työn verotuksemme ei ole olennaisesti kireämpää kuin muissa maissa. Meidän täytyy pitää hyvää huolta siitä, että suomalaisista korkeakouluista valmistuneet ulkomaalaiset haluavat myös jäädä tekemään työtä Suomeen ja työllistyisivät nykyistä helpommin, jatkaa Tradenomiliiton puheenjohtaja Veli-Matti Peltola.

Verolinjausten on kannustettava yrityksiä kasvamaan ja palkkamaan uutta työvoimaa.

– Uudet työpaikat ovat syntyneet viimeisten vuosien aikana pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tätä kehitystä ei saa katkaista. Veroratkaisuilla pitää tukea koko ajan kasvavan itsensätyöllistäjien ryhmän asemaa eikä heikentää sitä. Tässä uudella hallituksella on iso vastuu, sanoo Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.