Yhteinen vetoomus: Työterveyden mukaanotto on avain koronarokotusten onnistumiseen

Koronarokotusten läpivienti ajaa Suomen terveydenhoidon resurssit äärirajoille. Tehtävästä selviäminen edellyttää julkisen ja yksityisen sektorin voimien yhdistämistä. Avainasemassa on nimenomaan työterveyshuollon mukaan ottaminen rokotusten suunnitteluun ja toteutukseen, vetoavat työmarkkinakeskusjärjestöt ja Työterveyslaitos.

28.11.2020

Juuri työterveyshuollon yksiköt ovat se resurssi, joka mahdollistaisi massarokotusten tehokkaan läpiviemisen yli 18-vuotiaitten kansanosassa. Työterveyshuollon kautta tavoitetaan merkittävä osa työikäisestä väestöstä kautta maan. Samalla julkisen sektorin kuormitusta kohtuullistettaisiin, jottei muun terveydenhuollon hoitovelka ainakaan kasvaisi.

Terveydenhuollon resurssia on riitettävä rokotusten ohella koronan hoitoon

Julkisuudessa on pohdittu eniten sitä, kuinka eri rokotevalmisteita saataisiin riittävän suurina määrinä eri kansalaisryhmille. Rokote on kuitenkin vain yksi osa haastavaa yhtälöä. Lisäksi on ratkaistava terveydenhuollon henkilöstön, rokotteiden kylmäsäilytystilojen, suojavarusteiden, rokotustilojen ja oheistarvikkeiden riittävyys.

Koronan tautiluvut voivat pysyä korkealla tasolla vielä pitkään senkin jälkeen, kun rokotusten ensimmäiset vaiheet ovat käynnistyneet. Siksi resurssit on saatava riittämään koronan testaukseen, jäljitykseen, hoitoon sekä luonnollisesti kaikkeen muuhun terveydenhuoltoon. Samaan aikaan tulee huomioida valmistelussa olevan ”testaa ja tule” -mallin vaatimat resurssit, joita tarvitaan oireettomien Suomeen tulijoiden testaamiseksi.

Tämän kaiken resurssointi ja organisointi voi onnistua vain julkisen sektorin ja työterveyshuollon yhteistyöllä, jolloin myös työsuojelu tulee huomioiduksi. Pelkän julkisen sektorin voimin rokotusten eteneminen on vaarassa hidastua merkittävästikin.

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK:
”Yhdistetään voimat ja selätetään korona rokotteella. Mitä nopeammin yhteiskunnan ja yritysten pyörät saadaan rokotteen myötä uudestaan pyörimään, sitä nopeammin pääsemme jälleenrakentamaan Suomea.”

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, SAK:
”Ihmisten rokottaminen on hoidettava mahdollisimman nopeasti, turvallisesti ja tehokkaasti. Se on terveyden, talouden ja työpaikkojen etu.”

Puheenjohtaja Antti Palola, STTK:
”Työterveyshuolto tukee työpaikkoja terveysriskien hallinnassa. Se on luontevin yhteistyötaho työssäkäyvien rokottamiseksi.”

Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava:
”Koronakriisissä tärkeintä on varmistaa ihmisille tarvittava terveydenhoito. Tähän tarvitaan sekä julkisen sektorin että yksityisten toimijoiden voimavaroja.”

Pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos:
”Työpaikat ja työterveyshuollot ovat tehneet paljon työtä koronan taltuttamiseksi, mutta nyt tilanne on valtakunnallisesti vaikeutumassa. Meidän on varmistettava, että kaikki voimavarat otetaan käyttöön ja työterveyshuollot osallistuvat riittävän ajoissa rokotusten valmisteluun.”

Lisätiedot:
EK: toimitusjohtaja Jyri Häkämies (haastattelupyynnöt tiedottaja Satu Toivosen kautta, puh. 040 8212 097)

SAK: puheenjohtaja Jarkko Eloranta (haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Marjo Pihlajaniemen kautta, puh. 0400 969 633)

STTK: sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, puh. 040 827 2988

Akava: puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717

Työterveyslaitos: pääjohtaja Antti Koivula (haastattelupyynnöt assistentti Leena Saarnin kautta, puh. 0400 683 563)