Akavan opiskelijoiden uudet puheenjohtajat: Yhteisöllistä ja läpinäkyvää toimintakulttuuria

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajina aloittivat vuoden alussa Nicole Ojala, Eppu Åberg ja Saska Kurki. He liputtavat nuorten aikuisten vaikuttamismahdollisuuksien, koulutuksen pitkäjänteisen rahoittamisen ja opiskelijoiden paremman toimeentulon puolesta.   

20.2.2023

Tulevat eduskuntavaalit näkyvät Akavan opiskelijoidenkin toiminnassa. Vaalien alla he haluavat herättää keskustelua nuorten äänestysaktiivisuudesta. Nuori, vaikuta! -hankkeen tavoitteena on kannustaa nuoria äänestämään ja levittää tietoisuutta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Hankkeeseen sisältyy selvitys nuorten näkemyksistä ja toisaalta kiinnostuksesta vaikuttamista kohtaan.

Toinen tärkeä hanke on nimeltään Koulutusketju kuntoon. Sen ideana on lisätä keskustelua ja tietoisuutta oppimistulosten romahtamisesta.

– Myös me haluamme viedä eteenpäin Akavan puheenjohtajan Maria Löfgrenin esittämää ajatusta, jonka mukaan koulutuksen rahoituksesta vallitsisi parlamentaarinen sopu yli hallituskausien. Näin toimintaan saataisiin pitkäjänteisyyttä, sanoo puheenjohtaja Nicole Ojala.

Kolmas tärkeä kevään aikana alkava hanke kulkee nimellä Irti lainasta.

– Taustalla on se tosiasia, että opiskelijat ovat velkaantuneempia kuin koskaan aikaisemmin. Haluamme muistuttaa, että opiskelijat ovat ainoa ihmisryhmä, jonka oletetaan elävän lainarahalla. Opiskelijoiden tuet laahaavat perässä ja opiskelijoilla on tosiasiallisia ongelmia tulla toimeen, Ojala sanoo.

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Eppu Åberg mainitsee Akavan opiskelijoiden viettävän 40-vuotisjuhlavuottaan, mikä tietää vuosijuhlia syksymmällä ja opiskelijatoiminnan nostamista näkyvämmin esille. Juhlavuosi antaa luontevan tilaisuuden tarkastella ja tarvittaessa muokata toiminnan rakenteita mahdollisimman tarkoituksenmukaisiksi.

Nykyinen eläkejärjestelmä on sekin aihe, johon Akavan opiskelijat todennäköisesti ottaa kantaa tämän vuoden aikana.

 

Akavan opiskelijoiden uusi puheenjohtajisto aloitti työnsä vuoden 2023 alussa. Kuvassa Saska Kurki, Nicole Ojala ja Eppu Åberg.

 

Yhteisöllistä ja läpinäkyvää toimintakulttuuria

Ojala pitää puheenjohtajapestiään kiinnostavana mahdollisuutena nähdä kentän toimintaa yhä laajemmin. Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan jäsen hän oli jo viime vuonna. Ojala kertoo monen nykäisseen häntä hihasta ja kannustaneen hakemaan Akavan opiskelijoiden puheenjohtajaksi.

Tavoitteena on, että Akavan opiskelijat näyttäytyy ulospäin läpinäkyvänä ja yhteisöllisenä, merkityksellisenä toimijana. Ideana on tukea ja kannustaa jäsenliittoja kehittämään opiskelijatoimintaansa.

– On meidän etumme, että jäsenliitot voivat hyvin ja ovat matalan kynnyksen kanavia vaikuttaa, Ojala sanoo.

Ojala tunnistaa luottamustehtäviensä kehittäneen johtamistaitoja, projektinhallintaa ja päättäväisyyttä. Ne kaikki ovat taitoja, joista on hyötyä myös työelämässä.

Åberg mainitsee hänkin johtamis- ja projektitaidot. Erityisen tyytyväinen hän on kohentuneesta itsevarmuudestaan esiintymistilanteissa, myös ison ja kriittisen yleisön edessä.

Toinen varapuheenjohtaja Saska Kurki odottaa kuluvan vuoden kasvattavan erityisesti ihmisjohtamisen taitoja.

 

Nicole Ojala

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja

  • Toiminut aiemmin Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n puheenjohtajana ja opiskelijoiden edustajana Insinööriliitossa. Luottamustehtävät alkoivat opiskelijakunnan tutortoiminnasta ja IOL:n paikallistason toiminnasta.

Yhteisöllisyys kannusti Ojalan mukaan opiskelijatoimintaan. Tutorina toimiminen oli luonteva ensimmäinen askel ja ensikosketus yhdistystoimintaan syntyi Automaatio-opiskelijoiden killassa. Liittoyhteisön toimintaan innostivat Uudenmaan Insinööriopiskelijoiden aktiivit, joiden työtä Ojala seurasi arvostaen.

– He olivat näkyviä persoonia, jotka olivat läsnä ja apuna arjessa.

Ojala aloitti sähkövoimatekniikan opinnot Metropoliassa tammikuussa 2018. Hän työskentelee osa-aikaisesti tuotekehityksen parissa Eaton Power Qualityssä.

 

Eppu Åberg

Akavan opiskelijoiden ensimmäinen varapuheenjohtaja

  • Toiminut Tradenomiopiskelijoiden puheenjohtajana ja vaikuttamisviestintävastaavana sekä opiskelijoiden edustajana Tradenomien hallituksessa, Tradenomiopiskelijoiden paikallistoiminnan aktiivina sekä opiskelijakunta-aktiivina

Järjestötoiminta on kiinnostanut Åbergiä jo pitkään monipuolisuutensa vuoksi. Fuksina hän seurasi tutortoimintaa ja pohti, että monen asian voisi tehdä vielä nykyistä paremmin. Tuttu tutor kannusti Åbergia tutoriksi, ja näin hän pääsi muokkaamaan ja kehittämään toimintaa. Osa ryhmäytymistapahtumista on vakiinnuttanut paikkansa osana opiskelijatoimintaa.

Åberg aloitti opintonsa 2016 ja valmistui vuodenvaihteessa liiketoiminnan tradenomiksi. Hän työskentelisi mielellään ay-liikkeen tehtävissä.

 

Saska Kurki

Akavan opiskelijoiden toinen varapuheenjohtaja

  • Toiminut aiemmin opiskelijakunta-aktiivina ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden paikallisjärjestössä Lahdessa, Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n jäsen

Kurki mainitsee, että hänellä ei ole juurikaan liittotason kokemusta, mutta hän aktivoitui reilu vuosi sitten vähän enemmän poliittisesti ja muun muassa liittyi Demarinuoriin. Ammattiyhdistyskentän asiat Kurki on kokenut aina kiinnostaviksi.

Kurki aloitti sairaanhoitajaopinnot syksyllä 2019 LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän tekee keikkatyötä Pihlajalinnalla koronanäytteiden parissa.

 

Teksti Iida Ylinen

Kuvat Liisa Takala