Akavan verkkosivuston lomakkeiden tietosuojaseloste

Akavan verkkosivuston tietosuojaseloste kertoo, miten käyttäjien tietosuojasta huolehditaan lomakkeiden yhteydessä.

25.3.2020

Tietosuojaseloste – Akavan sivuston lomakkeet

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten Akava.fi -sivuston palautelomakkeen kautta välittämiäsi tietoja käsitellään.

Akavan sivustolla on käytössä vain palautelomake.  Tapahtumailmoittautumisilomakkeissa on erillinen tietosuojaseloste ilmoittautumisjärjestelmässä.

Rekisterin pitäjä

Akava ry

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ritva Siikamäki

Rautatieläisenkatu 6,00520 Helsinki

 

Rekisterin nimi

Akavan sivuston lomakkeet

–    palautelomake

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sivuston käyttäjien yhteydenottojen mahdollistaminen ja yhteydenottoihin vastaaminen.

 

Rekisterin tietosisältö

Palautelomakkeen kautta yhteydenotan jättävä henkilö voi ilmoittaa itsestään seuraavat tiedot:

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Palautteen aihe
  • Palaute

Lisäksi järjestelmä kerää seuraavat tiedot

– IP-osoite
– Lomakkeen lähetysaika, kellonaika ja päivämäärä
– Käyttäjätunnus, jos käyttäjä on kirjautunut WordPress-järjestelmään
– URL-osoite, jossa käyttäjän lähettämä lomake sijaitsee

Säännönmukaiset tietolähteet

Akava-fi-sivustolla olevan lomakkeen täyttäminen ja lähettäminen.

Tietojen säännönmukaist luovutukset

Akava ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa

IT-järjestelmin käsiteltävät tiedot

Sivuston yhteys on suojattu SSL-protokollalla. Ylläpitäjät kirjautuvat yksilöllisillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla järjestelmään. Vain niillä henkilöillä on pääsy tietoihin, joiden työtehtävä edellyttää tietojen käsittelyä.

Palautteet kertyvät Akavan sivuston järjestelmätoimittaja Aste Helsingin tietokantaan.  Sopimusehtojen mukaan Aste Helsinki toteuttaa sovitut tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen turvaamiseksi. Toimenpiteiden tulee taata turvallisuustaso, joka on asianmukainen ottaen huomioon a) tarjolla olevat tekniset mahdollisuudet, b) toimenpiteiden toteuttamiskustannukset, c) käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitus, sekä d) käsittelyyn liittyvät, erityiset riskit. Palautteet poistetaan kannasta 356 vuorokauden kuluttua palautteen jättämisestä.

Tarkastusoikeus

Palautteen, kysymyksen tai ilmoittautumisen lähettäjällä on oikeus tarkistaa tietonsa.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Palautteen lähettäjällä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja poistamista.

 

Muut henkilötietojen käsittelyn liittyvät oikeudet

Muite käsittelyyn liittyviä oikeuksia ei ole.