Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen työhön

Kunnon työn päivää (World Day for Decent Work) vietetään joka vuosi 7. lokakuuta ympäri maailmaa. Tällöin muistutetaan, että jokaisella on oikeus kunnon työhön. Suomessa teemapäivä näkyy työpaikoilla ympäri maan. Kunnon työn päivänä iloitaan toisaalta siitä, mikä työelämässä on jo kunnossa, toisaalta huomautetaan, että korjattavaa on yhä.

1.10.2019

Päivää on vietetty vuodesta 2008 lähtien ja sen on perustanut Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö (International Trade Union Confederation ITUC). Suomessa päivän viettoon ovat osallistuneet työmarkkinakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK sekä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK.

Tänä vuonna kunnon työn päivän kansainvälisenä teemana on herättää tietoisuutta sosiaali- ja terveyspalveluiden merkityksestä kunnollisille työehdoille. Samalla halutaan korostaa, kuinka palvelut ovat yhteydessä talouskasvuun ja edelleen hyvinvointiin. ITUC:n mukaan lukuisat tutkimukset esimerkiksi osoittavat, kuinka investoinnit hoitoalaan lisäävät naisten ja miesten työllisyyttä, lisäävät bruttokansantuotetta ja ovat välttämättömiä naisten syrjinnän poistamiseksi työssä ja yhteiskunnassa.

Suomessa teemapäivä näkyy työpaikoilla ympäri maan. Kunnon työn päivänä iloitaan toisaalta siitä, mikä työelämässä on jo kunnossa, toisaalta huomautetaan, että korjattavaa on yhä. Esimerkiksi nuorten alle 30-vuotiaiden mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat olleet kasvussa. Panostuksia hyvinvointia tukeviin sote-palveluihin tarvitaan meilläkin, jos haluamme aidosti luoda kunnon työelämää tulevillekin sukupolville.

Yksi hyvä tapa lisätä kaikenikäisten työhyvinvointia on kiittää kunnon työn tekijöitä työpaikoilla. Positiivinen vahvistaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen on mahdollista meille jokaiselle. Kunnon työn päivää on helppo viettää esimerkiksi kehumalla omia työkavereita Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä tunnisteilla #kunnontyönpäivä ja #kehutyökaveriasi.

Lisätietoja:

Kunnon työn päivä facebookissa https://www.facebook.com/kunnontyo/

ITUC:in sivusto, World Day for Decent Work https://www.ituc-csi.org/world-day-for-decent-work

Lisätietoja:

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366