”Parempi korjata kuin tyrmätä”

Jätimme lausuntomme paikallisen sopimisen edistämisen lakipaketista otsikolla ”Parempi korjata kuin tyrmätä”. Paketin lausuntoaika oli poikkeuksellisen lyhyt ja valmistelu poikkeuksellisen yksipuolista. Silti esitämme lausunnossamme ratkaisuja ja täydentäviä toimia. 

12.4.2024

Paikallisen sopimisen lakipaketin lausuntoaika loppui tänään perjantaina 12.4. Lausuntokierros on yksi viimeaikaisen työmarkkinahistorian tärkeimmistä. Koskaan aiemmin ei ole näin lyhyessä ajassa ja näin yksipuolisella valmistelulla ole esitetty yhtä merkittäviä muutoksia työlainsäädäntöön.

Koska sekä pääministeri Petteri Orpo että työministeri Arto Satonen ovat korostaneet toistamiseen, että palkansaajilla on mahdollisuus vaikuttaa lakeihin yksityiskohdissa, hallituksen on nyt lunastettava tämä lupaus. Lausuntokierroksen palaute pitää ottaa työ- ja elinkeinoministeriössä poikkeuksellisen tarkasti huomioon. Laadimme Akavassa lausuntomme tätä ajatellen ja esitämme ratkaisuja ja täydentäviä toimenpiteitä. Parempihan se on korjata kuin tyrmätä.

Mielestämme paikallisen sopimisen laajentamisessa tulisi lähtökohdaksi ottaa vapauksien ja vastuun tasapaino. Nyt vapauksia lisätään, mutta sopimusneuvotteluiden tasapuolisia edellytyksiä, sopimusten valvontaa tai sanktioita ei käsitellä taikka lisätä. Esitystä tulisi näiltä osin korjata.

Mietinnössä todetaan, että esitetyillä muutoksilla järjestäytyneet ja järjestäytymättömät työnantajat asetetaan yhdenvertaiseen asemaan paikallisessa sopimisessa. Tässä on ajatusvirhe. Järjestäytyneet työnantajat osallistuvat työehtosopimusten kehittämiseen. Heidän edustajansa saavat koulutusta työehtosopimuksen sisällöstä ja tulkinnoista. Järjestäytyneet työnantajat ovat työehtosopimuksen noudattamisen valvontavelvollisuuden piirissä. Mitkään näistä velvoitteista eivät koskisi jatkossa järjestäytymättömiä työnantajia, kun niille nyt annettaisiin samat sopimusvapaudet kuin työnantajaliittoihin kuuluville yrityksille.

Vastuu ja vapaudet eivät kulje samaan tahtiin, mistä saattaa seurata ongelmia työehtojen noudattamisessa.

Voisimme huolehtia siitä, että paikallinen sopiminen pysyy työehtosopimusten soveltamisen rajoissa, esimerkiksi edellyttämällä työehtosopimuksen soveltamisen ”liputtamista” ja sopimusten rekisteröintiä. Tämän avulla viranomaiset voisivat kohdentaa valvontatoimia. Ylipäätään työsuojeluviranomaisten näkemykset valvontavelvollisuuksien huolehtimisesta on huomioitava lausuntokierroksen perusteella tarkasti, sillä työryhmätyössä heitä ei valitettavasti kuultu.

Sopimusmahdollisuuksien lisäämisen ohella olisi jatkossa syytä kiinnittää enemmän huomiota käytännön sopimusedellytyksiin, siis esimerkiksi tekijöihin, joilla vahvistetaan luottamusta työpaikoilla sekä henkilöstön tiedonsaantioikeuksiin.

 

 

Lisätietoja:

Ville Kopra

työmarkkinajohtaja

+358 40 826 1358