Sanoista tekoihin – hyvä, kestävä ja tasapainoinen työelämä nuorille

Olen yhdessä Akavan opiskelijoiden ja liittojemme kanssa tehnyt reilun vuoden ajan töitä nuorten ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja muiden heille tärkeiden teemojen puolesta. Mitä olemme tehneet, mitä on työn alla ja mitä tavoittelemme?

1.3.2024

Ensimmäinen kokonainen vuoteni Akavan puheenjohtajana on takana. Akavalaisella yhteistyöllä olemme saaneet vietyä minulle tärkeitä teemoja harppauksin eteenpäin. Tästä on hyvä jatkaa.

Kun aloitin kampanjani Akavan puheenjohtajaksi elokuussa 2022, linjasin tulevia painopisteitä seuraavasti:

Nostaisin nuorten ja opiskelijoiden hyvinvoinnin aikaisempaa selkeämmin ja isommalla äänellä edunvalvontamme ytimeen. Opinnoissa ja työssä.

Akavan opiskelijoille äänivalta

Heti aloitettuani puheenjohtajan työssä kutsuin Akavan opiskelijoiden puheenjohtajan toimistomme johtoryhmän jäseneksi. Kevään 2023 liittokokouksessa päätimme yksimielisesti sääntömuutoksesta, jossa Akavan opiskelijat saivat täysivaltaisen paikan eli myös äänioikeuden hallituksessamme. Oli iso askel, että opiskelijat pääsevät vaikuttamaan kaikkeen, mitä teemme.

Määräaikaisuusongelmaan ratkaisuehdotuksia

Määräaikaisuusongelmasta kirjoitin puheenjohtajakampanjani aikaan:

Määräaikaisuudet luovat taloudellista epävarmuutta, hidastavat perheen perustamista ja heikentävät tulevaisuuden ennakoimista. Niissä piilee myös tasa-arvo-ongelma, kun naisilla määräaikaisuus on edelleen miehiä yleisempää.

Hallituksen suunnitelma poistaa enintään vuoden mittaisista määräaikaisuuksista perusteluvelvollisuus uhkaa vaarantaa entisestään pätkätyöntekijän asemaa ja lisätä epävarmuutta. Tämä iskee erityisen kovaa muun muassa uraansa aloittaviin opettajiin, kun työssäolo lukuvuoden aikana ei oikeuta edes työttömyyskorvaukseen, ja sotetehtävien asiantuntijoihin, joille määräaikaisten työsuhteiden ketjut ovat pikemminkin pääsääntö kuin poikkeus.

Me Akavassa esitämme tasapainottavaa ratkaisua yhtenä edunvalvontamme kärjistä.

Ehdotamme, että työntekijä voisi irtisanoutua yli 6 kuukautta kestävästä määräaikaisesta työsuhteesta ja jos määräaikaisuudelle ei ole perustetta, irtisanoutumisaikaa ei tarvitsisi noudattaa. Ehdotamme lakiin kirjattavaksi, että raskaus ei saa vaikuttaa työsuhteen jatkumiseen tai vakinaistamiseen. Lisäksi haluamme vahvistaa määräaikaisten työntekijöiden oikeutta kehittää osaamistaan työsuhteen aikana. Rajoittamalla perättäisten määräaikaisuuksien lukumäärää voisimme estää laittomat ketjutukset.

Miltä yhteinen tulevaisuutemme näyttää?

Työllisyyden ja julkistalouden kestävyyden haasteista sekä yleisen järjestäytymisasteen laskusuunnasta huolimatta Akavan kokonaisjäsenmäärä jatkaa kasvuaan. Meitä akavalaisia on nyt yli 623 000. Opiskelijajäsentemme määrä kasvoi 6 000:lla.

Olen todella ylpeä jäsenliittojemme tekemästä upeasta työstä ja jäsenpalvelusta. Samalla olen iloinen siitä, että yhteistyössä liittojemme kanssa olemme nostaneet Akavan yhä selvemmin myös nuorten ja opiskelijoiden etujärjestöksi.

Meidän pitää jatkossakin pohtia, priorisoimmeko nuoret aidosti edunvalvontamme tavoitteissa ja käytännössä. Entä pitäisikö heidän hyvinvointinsa ja arvojensa kannalta keskeisten tavoitteiden olla kaiken muun edellä tai tulisiko meidän luopua jostain heidän hyväkseen.

Puheenjohtajatyöni pohjalta voin todeta, että yhteinen valinta ja määrätietoinen työ on vienyt oikeaan suuntaan. Meidän pitää jatkossakin tehdä edunvalvontaa tulevaisuuteen – entistä määrätietoisemmin. Työtä sen hyväksi, että nuoremme voivat luottaa siihen, että heitä odottaa hyvä, kestävä ja tasapainoinen työelämä.

 

Lue tiedote jäsenmääristä

Akavan kokonaismäärä kasvoi vuonna 2023

Lisätietoja:

Maria Löfgren

puheenjohtaja

+358 40 568 2798

Lue lisää aiheesta