Sosiaaliturvan uudistamisessa ryhdytään toimeen

Perusturvan ja toimeliaisuuden hankkeessa eli Toimi-hankkeessa on linjattu yhteisiä näkemyksiä sosiaaliturvan uudistamisen perusteista ja lähtökohdista lähes puolentoista vuoden ajan. Hanke on ollut poikkeuksellinen sekä aihepiirinsä laajuuden että toimintatapansa ansiosta. Tässä kirjoituksessa tarkastelen sosiaaliturvan uudistamistarpeita Toimi-hankkeen antamien kokemusten pohjalta. Akavan sosiaaliturvaa koskevia uudistuslinjauksia käsitellään muissa yhteyksissä.

25.2.2019

Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistelu aloitettiin hallituksen puolivälitarkastelussa huhtikuussa 2017. Hallituspuolueilla oli erilaisia näkemyksiä siitä, korostuisiko valmistelussa työn tekemiseen kannustaminen vai perusturvan riittävyys. Lopputuloksena oli, että tarkasteltiin näitä molempia ja monia muitakin näkökulmia. Tarkoituksena oli, että hankkeen avulla tuetaan poliittisia toimijoita ja muitakin, kun sosiaaliturvan uudistamislinjauksia valmistellaan eduskuntavaaleja ja seuraavaa hallitusohjelmaa varten.

Toimi-hankkeessa oli parlamentaarinen seurantaryhmä, jossa oli mukana poliitikkoja ja järjestöjen edustajia, kansliapäälliköistä koostunut ohjausryhmä sekä keskeisesti mallien ja vaihtoehtojen valmisteluun osallistuneista virkamiehistä ja tutkijoista koostunut projektiryhmä. Hankkeessa järjestettiin seminaareja ja työpajoja, tilattiin tutkimuksia ja raportteja sekä perehdyttiin ulkomaisiin uudistuksiin. Erittäin keskeistä oli, että hanke hakeutui myös suuren yleisön pariin, aina maakuntien kauppakeskuksiin asti.

Toimi-hankkeessa lähdettiin liikkeelle arvovalinnoista, niistä asioista, jotka olisivat tulevaisuuden sosiaaliturvan pohjana. Seurantaryhmä löysi työskentelynsä aikana yhteisymmärryksen uudistustyön peruspilareista. Niitä ovat erityisesti etuuksien ja palveluiden kokonaisuuden hahmottaminen, elinikäisen oppimisen merkitys sekä sosiaaliturvan määräytymisen ymmärrettävyys.

Erinomaisen tärkeä havainto oli se, että sosiaaliturvauudistusta tulee toteuttaa vaiheittain siten että työ ulottuu usealle hallituskaudelle. Sote-uudistuksen virheitä ei tulisi missään tapauksessa toistaa.

Toimi-hankkeessa tai paremminkin sen projektiryhmässä hahmoteltiin erilaisia painotuksia kuvaavia aihioita (malleja, vaihtoehtoja) tulevaisuuden sosiaaliturvan suunnista. Mennäänkö yksilö- vai perhekeskeisempään tai vastikkeellisempaan vai vastikkeettomampaan suuntaan? Tähän kullakin taholla oli näkemyksiään. Ovatpahan esimerkiksi puolueet julkistaneet joko yleistuki-, yleisturva- tai perustulotyyppisiä linjauksiaan.

Tulevaisuus näyttää, mikä oli Toimi-hankkeen merkitys. On tärkeää, että yhteiskunnan eri toimijat ovat saman pöydän ääressä arvioimassa isoja yhteiskunnallisia uudistuksia. Voi olla, että valittu valmistelutapa on paras (ja ainoa) tapa onnistua näin laajamittaisissa hankkeissa.

Tulevassa hallitusohjelmassa nähdään, miten ihmisten toimeentulon, työllistymisen, osaamisen kehittämisen ja asumisen tukemisen uudistamisessa onnistutaan. Liikkeelle voidaan lähteä työn tekemisen kannusteiden lisäämisen ohella palvelujen kehittämisellä ja digitalisaation hyödyntämisellä sosiaaliturvan perustehtävään sopivalla tavalla. Työ on parasta sosiaaliturvaa, ja osaamista lisäämällä madalletaan kynnystä päästä työn syrjään kiinni.

Kaikkien ihmisten osallisuutta yhteiskunnan toimijoina pitää lisätä. Se on sivistyneen ja välittävän yhteiskunnan perusta.

Lisätietoja:

Pekka Piispanen

johtaja, vaikuttaminen

+358405440302

Lue lisää aiheesta