Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 9/2019: katsaus talouden näkymiin, työmarkkinakatsaus ja perhevapaamallin valmistelu keskustelussa

Akavan hallituksen kokouksen 9/2019 yhteydessä kuultiin Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanojan alustus Suomen talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymistä ja keskusteltiin aiheesta. Käsittelyssä oli myös työeläkeyhtiöiden hallitusten nimitysasioita, ajankohtainen työmarkkinatilanne ja sääntömuutos. Lisäksi nimettiin Akavan edustajat kilpailukieltosääntelyä valmistelevaan työryhmään. Kokous oli tiistaina 15. lokakuuta Akavatalossa.

17.10.2019

Nimitysasiat:

Päätettiin esittää Akavaa edustavaksi Varman hallituksen jäseneksi kolmivuotiskaudeksi 2020–2022 johtaja Pekka Piispasta.

Akavan hallitus on kokouksessaan 26.2.2019 päättänyt, että varajäsenen paikalle ehdotetaan puheenjohtaja Timo Saranpää (Suomen Ekonomit) toimikaudeksi 2020–2022.

Akavan hallitus on kokouksessaan 22.1.2019 päättänyt, että Ilmarisen hallituksen jäsenen paikalle ehdotetaan puheenjohtaja Samu Saloa (Insinööriliitto).

Päätettiin esittää Akavaa edustavaksi Elon hallituksen jäseneksi kolmivuotiskaudeksi 2020–2022 Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderiä.

Päätettiin esittää Akavaa edustavaksi Elon hallituksen varajäseneksi puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallströmiä (Tekniikan akateemiset TEK).

Kilpailukieltojen sääntelyyn liittyvä työryhmä

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Akavaa nimeämään kaksi edustajaa kolmikantaiseen työryhmään, joka valmistelee työsopimuslakiin tarvittavia säännösehdotuksia korvausvelvollisuuden laajentamiseksi koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Akavan hallitus päätti esittää jäseniksi yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoskea Akavan toimistosta ja lakimies Satu Tähkäpäätä (Insinööriliitto).

Ajankohtaiskatsaukset

Ajankohtaiskatsauksen työmarkkinapoliittisesta tilanteesta pitivät Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn katsauksen piti JUKOn hallituksen jäsen Petri Lindroos. Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n katsauksen piti puheenjohtaja Teemu Hankamäki. Lisäksi AKY – Akavalaiset yrittäjät ry:n puheenjohtaja Timo Saranpää ja Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen esittelivät ajankohtaiset asiat.

Akavan hallitus päätti esittää liittokokoukselle Akavan sääntöjen muuttamista12 ja 15 pykälissä. Lähinnä teknisten muutosten lisäksi merkittävää on, että hallitukseen esitetään lisättäväksi hallitukseen yhtä äänivaltaista jäsentä, joka edustaisi opiskelijoita.

Hallitusohjelmakirjauksen mukainen perhevapaavalmistelu on alkanut. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu kaksi vaihtoehtoista mallia, jotka ovat sekä hallitusohjelman että raskaussuojelu- ja työelämän tasapainodirektiivin asettamien reunaehtojen mukaisia. Hallitus päätti, että 1 + 7 + 7 -malli täyttää parhaiten Akavan tavoitteet.

Hallitus hyväksyi 26.11.2019 järjestettävän liittokokouksen ennakkoilmoituksen.

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alaisten alatyöryhmien työskentely on meneillään. Kokouksessa Akavan hallitus kuuli raportin työryhmien työn etenemisestä.

Hallitus keskusteli vuoden 2020 toiminnan päälinjoista ja talousarviosta. Hallitus hyväksyy toiminnan päälinjat ja talousarvion kokouksessaan 5. marraskuuta.

Maakuntavaikuttamisen asiat siirtyivät seuraavaan kokoukseen.

Hallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 5. marraskuuta 2019 kello 13.

Lue lisää aiheesta