Yhteenveto hallituksen kokouksesta 11/2019: nimityksiä toimielimiin, yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittinen tilanne sekä maakuntavaikuttaminen käsittelyssä

Akavan hallituksen kokous 11/2019 käsitteli nimityksiä ulkoisiin edustuksiin ja sai katsauksen yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittiseen tilanteeseen. Lisäksi käsiteltiin maakuntavaikuttamisen suuntaviivat ja Akavan hallitus sai arvion kuluvan vuoden Akavan viestintätoimenpiteiden toteutumisesta sekä maan hallituksen asettamien työllisyystyöryhmien tilanteesta. Kokous pidettiin 12. joulukuuta Akavatalossa.

16.12.2019

Nimitysasiat

Päätettiin esittää Akavan edustajaksi Kelan työterveyshuoltofoorumin jäseneksi johtava asiantuntija Hanna-Maija Kausea sekä varajäseneksi johtava asiantuntija Miia Kannistoa ajalle 2020–2021.

Päätettiin esittää Akavan edustajaksi Kelan työttömyysturvafoorumin jäseneksi ekonomisti Heikki Taulua sekä varajäseneksi johtava asiantuntija Katri Ojalaa ajalle 2020–2021.

Ajankohtaiskatsaukset

Hallitus kuuli puheenjohtaja Fjäderin katsauksen ajankohtaiskohtaisesta yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisesta tilanteesta. Ylemmät Toimihenkillöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki selvitti työmarkkinapoliittista ja neuvottelutilannetta yksityisellä sektorilla, jossa ajankohtaista muun muassa teknologiateollisuuden lakko 9.–11.12. sekä suunnittelu- ja konsulttialan lakko 9.–13.12. ja 16.–18.12. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen ja Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen kertoivat myös ajankohtaiset kuulumiset.

Hallitus sai katsauksen Akavan maakuntavaikuttamisen tavoitteiden toteutumisesta ja teki päätöksen maakuntavaikuttamisen suuntaviivoista.

Kokouksessa päätettiin Pohjola-stipendin myöntämisestä järjestötoimikunnan esityksen mukaan sekä vahvistettiin kokousaikataulu vuodelle 2020.

Vaalivaliokuntaan nimitettiin Juha Häkkisen tilalle Jaana Apell (Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA) ja Jyrki Wallinin (Agronomiliitto) tilalle Mikko Salo (Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu).

Tiedoksi olevana asiana todettiin, että Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton varsinainen edustajakokous on nimittänyt Akavan järjestötoimikunnan esityksestä Akavan edustajat Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton liittohallitukseen vuodeksi 2020:

Puheenjohtaja Ida Mielityinen, Akava

Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

Kirsti Hietaranta (Akava, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ), varalla Pekka Silkosuo (Akava, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ);

Satu Sahla-Juvankoski (Akava, Akavan Erityisalat), varalla Johanna Hristov (Akava, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu);

Jarmo Niskanen (Akava, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO), varalla Outi Parikka (Akava, Agronomiliitto);

Samuli Myllyharju (Akava, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, varalla Henna Hirvonen (Akava, Tradenomiliitto TRAL)

Seuraava Akavan hallituksen kokous on keskiviikkona 22. tammikuuta 2020.

Lue lisää aiheesta