Yhteenveto hallituksen kokouksesta 13/2020: ajankohtaisasiat ja kuntavaalitavoitteiden hyväksyminen

Akavan hallitus sai kokouksessaan 20. lokakuuta katsauksen muun muassa yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisesta tilanteesta ja hyväksyi kuntavaalitavoitteet. Kokouksessa valittiin Akavan hallituksen varapuheenjohtajaksi Ville-Veikko Rantamaula Timo Saranpään tilalle, jonka kausi Suomen Ekonomien puheenjohtajana on päättymässä. Lisäksi keskusteltiin Akavan strategiasta ja vastuullisuuslinjauksista sekä tulevan vuoden toiminnasta ja talousarviosta.

23.10.2020

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder nosti esille katsauksessa ajankohtaisiin työmarkkinapoliittisiin sekä työllisyystoimenpiteisiin muun muassa että maan hallitus on määrittänyt ehdotuksille yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamisen määräajaksi marraskuun lopun. Ajankohtaiskatsauksessa oli esillä myös työttömyyskassajärjestelmän kehittäminen.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen käsitteli selvityksessään keskustelua vaikutuksista, joita työmarkkinoille on Metsäteollisuuden päätöksestä luopua työehtosopimusten tekemisestä. Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n pj Teemu Hankamäki käsitteli erityisesti, mitä yrityskohtainen sopiminen käytännössä tarkoittaisi.

AKY – Akavalaiset yrittäjät puheenjohtaja Timo Saranpää mainitsi katsauksessaan Danske Bankin kanssa yhteistyössä tehdyn yrittäjyyskyselyn, jonka tuloksia on esitelty Akavan ja AKY – Akavalaiset yrittäjät sekä Danske Bankin viestinnässä.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen kertoi tapaamisesta tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa. Tapaaminen oli verkkokokouksena, jossa mukana olivat Marian lisäksi Veera Nyfors ja Sara Salonen. Keskustelun aiheena olivat eläkkeet, nuorten työllisyys ja sukupolvipolitiikka.

Akavan sääntöjen mukaan hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan enintään neljä varapuheenjohtajaa, jotka valitaan eri neuvottelusektoreiden piiristä. Nykyisen varapuheenjohtaja Timo Saranpää kausi Suomen Ekonomien puheenjohtajana on päättymässä ja hänen tilalleen valittiin uudeksi varapuheenjohtajaksi 24.11. alkaen Ville-Veikko Rantamaula. Hän edustaa Tradenomiliittoa.

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas on pyytänyt Akavaa tekemään ehdotuksen Veritaksen hallituksen jäseneksi kalenterivuodeksi 2021. Päätettiin ehdottaa Akavaa edustavaksi Veritaksen hallituksen jäseneksi kalenterivuodeksi 2021 ensimmäistä varapuheenjohtajaa Christel Tjederiä, joka edustaa Suomen Ekonomeja.

Kokousasiana oli myös työn alla oleva Akavan strategian päivitys. Käsittelyssä oli osuus ”Akava on kasvava keskusjärjestö”.

Akavan hallitus hyväksyi Akavan kuntavaalitavoitteet, jotka on valmisteltu yhteistyössä liittojen kanssa. Ne olivat Akavan hallituksen ensimmäisessä käsittelyssä 22.9.2020.

Akavan vastuullisuuslinjaukset on valmisteltu yhdessä liittojen kanssa. Työvaliokunta keskusteli vastuullisuuslinjauksista 6.10.2020. Akavan hallitus käsitteli linjauksia ja päätti jatkaa niiden valmistelua.

Akavan hallitus kävi keskustelua vuoden 2021 toiminnan päälinjoista. Yksityiskohtainen käsittely on seuraavassa kokouksessa ja toiminnan päälinjojen 2021 esittämisestä liittokokoukselle päätetään hallituksen kokouksessa 9.11.2020.

Akavan hallitus keskusteli ensi vuoden talousarviosta. Vuoden 2021 talousarvion esittämisestä liittokokoukselle päätetään hallituksen kokouksessa 9.11.2020.

Tutkija Joonas Miettinen esitteli Akava Worksin laajan koronakyselyn ensimmäisiä tuloksia. Kyselyn tulokset viestitään marraskuun 2. yhdessä liittojen kanssa.

Akavan hallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina 9.11.2020 kello 13–16  (iltakoulu kello 17–19 ).

Lue lisää aiheesta