Agronomiliitto: Viljelijävaliokunnan kannanotto maatalouden kannattavuuteen ja huoltovarmuuteen

Kannattavasti toimiva viljelijä on huoltovarmuuden tae, kiteyttää Agronomiliiton viljelijävaliokunta, joka edustaa n. 650:tä Agronomiliiton pää- tai sivutoimista viljelijäjäsentä

11.3.2022

Maatalouden kannattavuuskriisi on ollut akuutti jo usean vuoden ajan ja tuotantopanosten hinnannousuja ei ole saatu vietyä elintarvikeketjussa eteenpäin riittävän hyvin. Venäjän käynnistämällä Ukrainan sodalla on monia vaikutuksia ruokamarkkinoihin. Etenkin energian ja mm. lannoitteiden hinnat nousevat merkittävästi ja ennakoimattomasti. Lannoitteiden saatavuus ei myöskään ole taattua, mikä vaikuttaa sekä tulevaan että vuoden 2023 satokauteen. Elintarvikeketjun toimijoiden ei pidä suhtautua ruoan saatavuuteen enää itsestäänselvyytenä.

Viljelijävaliokunta painottaa, että kustannusten nousu pitää saada katettua markkinalähtöisesti, lyhytaikaiset tuet eivät ole pitkäkestoinen ja riittävä ratkaisu. Toki kaikki keinot kriisitilanteessa tulee käyttää, jotta ruoantuotanto saadaan turvattua kestävästi myös jatkossa. Parasta suomalaista huoltovarmuutta on huolehtia siitä, että kotimainen ruoantuotanto on riittävää ja taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Kausityövoiman saatavuuden osalta tulevat viikot ovat kriittisiä, koska mm. Ukrainasta on aiempina vuosina tullut paljon työvoimaa, erityisesti puutarha- ja erikoiskasvitiloille. Monet tilat sopeuttavat tuotantoaan pienentyvän työvoiman takia.

Mustanmeren alue on merkittävä viljanviejä mm. kolmansiin maihin, ja viljamarkkinoiden hinnat ovat olleet ennennäkemättömän kovassa nousussa viime viikosta lähtien. Suomessa maatilojen taloustilanteet vaihtelevat hyvin paljon tilojen välillä. Viljan ja muiden maataloustuotteiden kasvaneeseen kysyntään vastaaminen onnistuu niillä tiloilla, jotka ovat hankkineet tuotantopanoksensa ajoissa, alhaisemmilla kustannuksilla. Sen sijaan, jos panokset ovat vielä hankkimatta, pitää käyttää aiempaa enemmän tilakohtaista harkintaa viljelysuunnitelmia tehtäessä. Myös tuotantopanosten saatavuus voi muuttaa suunnitelmia. Kotieläintilojen kannattavuudelle valkuaisrehujen ja viljan nopea hinnannousu on kuitenkin myrkkyä, mikäli eläintuotteista saatavat hinnat eivät nouse nopeasti samassa suhteessa.

Suomen energiariippuvuutta venäläisestä energiasta pitää vähentää ja siksi mm. turvetuotannon alasajossa tulee ottaa aikalisä, kunnes tilanne rauhoittuu ja tasapainottuu.

Maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseen tarvitaan kaikkien sitä lähellä olevien tahojen mukana oloa. Teollisuuden ja kauppojen sopimusehdot ovat tiukkoja ja joustamattomia ja aiheuttavat tällaisessa markkinatilanteessa vakavia kannattavuusongelmia maataloudelle, jonka tuotantokustannusten nousua ei saada vietyä eteenpäin riittävän nopeasti ja voimakkaasti.

Kannanotto on käytettävissä pdf-muodossa Agronomiiliton sivustolla osoitteessa https://www.agronomiliitto.fi/site/assets/files/18649/agrl_viljvk_kannanotto_10_3_2022.pdf

Lisätietoja
toiminnanjohtaja Ilkka Pekkala
puh. 050 575 8138, ilkka.pekkala@agronomiliitto.fi