Akavan Erityisalat esittää Rico Martikaista ja Juuso Janhusta Akavan opiskelijoiden toimijoiksi

Akavan Erityisalat on nimennyt esityksensä Akavan opiskelijoiden toimijoiksi. Akavan opiskelijoiden puheenjohtajaksi liitto esittää yhteisöpedagogiksi ja tradenomiksi opiskelevaa Rico Martikaista ja Akavan opiskelijoiden neuvostoon restonomiksi opiskelevaa Juuso Janhusta. Akavan opiskelijoiden toimijat vuodelle 2023 valitaan 25.11.2022.

18.11.2022

Akavan Erityisalat esittää Akavan opiskelijoiden puheenjohtajaksi Rico Martikaista. Martikainen on 24-vuotias yhteisöpedagogi- ja tradenomiopiskelija sekä Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n varapuheenjohtaja. Martikainen on Akavan Erityisalojen jäsenjärjestön, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:n jäsen.

– Haluan olla vaikuttamassa etenkin nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Entisestään tehostuva yhteiskunta ja sen rakenteet ja esimerkiksi koronapandemia ovat lisänneet opiskelijoiden ja nuorten jaksamisen ja mielenterveyden ongelmia, jotka jatkuvat monilla työelämään. Tämä näkyy muun muassa siinä, että mielenterveysongelmat ovat Suomessa yleisin syy työkyvyttömyyteen, sanoo Rico Martikainen.

– Työelämä ja koulutus kohtaavat tulevaisuudessa vielä entistä tiiviimmin On tärkeää panostaa nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin sekä etenkin työelämän ja koulutuksen kestävyyteen. Näitä asioita haluan olla edistämässä ja tuomassa Akavan sisällä laajempaan keskusteluun, Martikainen sanoo.

– Ricon laajat yhteiskunnalliset verkostot sekä kokemus paitsi nuorista ja opiskelijoista myös työelämästä ja sen kehittämisestä ovat juuri sitä, mitä Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja tarvitsee, sanoo Akavan Erityisalojen yhteiskuntasuhteiden päällikkö Elin Blomqvist-Valtonen.

Akavan opiskelijoiden neuvostoon Akavan Erityisalat esittää Juuso Janhusta, joka on restonomiopiskelija ja Suomen restonomiopiskelijaliitto – Sureo ry:n puheenjohtaja. Janhunen on jäsenjärjestömme Sure – Suomen Restonomiliitto ry:n jäsen.

– Haluan olla mukana kehittämässä korkeakoulutuksen tulevaisuutta. Koulutuksen tulee olla tasa-arvoista ja kaikkien saatavilla opiskelijan lähtökohdista riippumatta. Uskon yhteisön voimaan sekä herättävään ja aktiiviseen keskustelukulttuuriin, jonka avulla yhdessä sidosryhmien kanssa ratkaistaan opiskelijoille tärkeitä kysymyksiä, Janhunen sanoo.

– Pidän opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden riittävyyttä keskeisenä ratkaisua odottavana asiana. Tärkeitä kysymyksiä Akavan opiskelijoille tulee olla myös opiskelijoiden velkaantuminen ja huoli tulevaisuudesta, Janhunen sanoo.

– Juuso on tehnyt monta vuotta pyyteetöntä työtä opiskelijoiden eteen, ensin restonomiopiskelijoiden paikallistoiminnassa ja vuoden 2022 aikana valtakunnallisella tasolla. Hänen kehittävä ja innostava otteensa järjestötoimintaan ja yhteisön rakentamiseen olisi suuri voimavara Akavan opiskelijoiden neuvostoon, Akavan Erityisalojen Elin Blomqvist-Valtonen sanoo.

***
Akavan opiskelijat vastaa opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden edunvalvonnasta Akavassa. Järjestö herättää yhteiskunnallista keskustelua ja tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa opiskelijajärjestöjen ja poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa sekä on mukana erilaisissa opiskelijoiden edunvalvontahankkeissa.

Akavan opiskelijoiden toimijat vuodelle 2023 valitaan järjestön valtuuskunnan kokouksessa 25.11.2022. Valtuuskunnassa ovat edustettuina kaikki Akavan jäsenjärjestöt, joilla on opiskelijatoimintaa.

Lisätiedot

Rico Martikainen, p. 050 389 1002, rico.martikainen@samok.fi
Juuso Janhunen, p. 044 2066 755, juuso.janhunen@sureo.fi
Elin Blomqvist-Valtonen, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, Akavan Erityisalat, p. 040 775 3040, elin.blomqvist-valtonen@akavanerityisalat.fi

Yhteyshenkilöt

Anna Joutsenniemi, viesitintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582

Elin Blomqvist-Valtonen, Akavan Erityisalat
Yhteiskuntasuhteiden päällikkö
Puh: 040 775 3040

elin.blomqvist-valtonen@akavanerityisalat.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 18.11.2022 kello 7.40