Akavan Erityisalat: Helsingin palkkasotku kärjistyy – kaupungin korvattava vahingot

Helsingin kaupunki maksaa palkkoja edelleen räikeästi väärin. Tilanne ei ole korjaantunut. Väärin maksettu palkka voi vaikuttaa myös sosiaalietuuksiin. ”Kaupungin on korvattava aiheuttamansa vahingot”, vaatii Akavan Erityisalat.

18.4.2023

– Saamme Helsingin kaupungilla työskenteleviltä jäseniltämme jatkuvasti palautetta väärin maksetuista palkoista. Nyt palautetta on tullut esimerkiksi kulttuuri-, museo- ja vapaa-aikapalveluista sekä hallinnon työntekijöiltä, kertoo työmarkkinalakimies Anna Zibellini Akavan Erityisaloista.

– Ongelmat koskevat erityisesti erilaisia palkanlisiä. Ongelmana on myös, että palkkahallinto ei vastaa työntekijöiden kysymyksiin. Kaupungin palkkahallinnolle tarkoitetut kysymykset ohjautuvatkin nyt meille liittoihin.

– Aiemmin museoissa palkanmaksuvirheet ovat liittyneet ilta-, viikonloppu- ja ylityökorvauksiin sekä uusien työntekijöiden ja osa-aikaisten tai määräaikaisten työntekijöiden palkkoihin. Nyt kuitenkin museoissa jo pitkään työskennelleet ovat jääneet kokonaan ilman kuukausipalkkaa tai he ovat saaneet vain osan palkastaan, toteaa Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksen, Museoalan ammattiliiton toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä.

– On pöyristyttävää, ettei asiaa ole saatu korjattua. Ei työntekijä voi jättää maksamatta asuntolainaa tai vuokraa eikä sähkölaskua tai ostamatta ruokaa. Museo- ja kulttuuriperintöalan asiantuntijatehtävissä työskentelevillä ei myöskään ole mahdollisuutta edes kerryttää isoa puskuria yllättäviin menoihin palkkatason ollessa alle kunta-alan keskiarvopalkan, huomauttaa JUKOn luottamusmies Pirkko Madetoja.

Akavan Erityisalat muistuttaa, että Helsingin kaupungin työntekijöillä on oikeus saada palkkasaatavat viivästyskorkoineen viipymättä ja kaupungin on korvattava työntekijöille aiheutuneet taloudelliset vahingot.

– Palkka tulee maksaa työntekijän osoittamalle pankkitilille ja palkan on oltava työntekijän nostettavissa tililtä palkanmaksupäivänä. Työsuhteen aikana työntekijällä on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jos palkanmaksu myöhästyy sovitusta palkanmaksupäivästä. Viivästyskoron laskeminen alkaa eräpäivää seuraavasta päivästä, Anna Zibellini kertoo.

– On muistettava, että palkkavirheet vaikuttavat myös sosiaalietuuksiin. Kun palkka maksetaan väärin, Kela saattaa maksaa etuuden väärin tai evätä sen kokonaan virheellisten tietojen vuoksi. Palkkavirheet voivat näkyä vuosienkin jälkeen Kelan takaisinperintäprosesseissa. Yksilön näkökulmasta tilanne on kohtuuton, Zibellini sanoo.

– Virheettömästi maksetut ja ajallaan tulevat palkat ovat työntekijän perusoikeus ja työnantajan tärkein velvollisuus. Kun tämä perusta murtuu, työnantaja vakavasti laiminlyö velvollisuuttaan ja työntekijöitten luottamus työnantajaan heikentyy. Helsingin kaupungilla heikko tilanne on kestänyt jo miltei vuoden.

***
Akavalaiset liitot toivat jo elokuussa 2022 esille, että Helsingin palkanamaksu-uudistuksen ja uuden järjestelmän käyttöönotto vaikuttaa aliresursoidulta ja vaativat lisää resursointia jo silloin kriisiytyneeseen palkanmaksuhallintoon.

> 24.8.2022: Akavalaiset liitot Helsingin palkkasotkusta: Palkanlaskenta on kriittinen erityisala

Museoalan ammattiliitto on Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö ja edustaa museo- ja kulttuuriperintöalalla työskenteleviä asiantuntijoita.

Lisätiedot
Anna Zibellini, työmarkkinalakimies
anna.zibellini@akavanerityisalat.fi, puh. 0201 253 353

Katariina Mäkelä, toiminnanjohtaja
katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi, puh. 040 7747 620
Museoalan ammattiliitto

Pirkko Madetoja, JUKOn luottamusmies
pirkko.madetoja@hel.fi, puh. 040 334 5180

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 17.4.2023 16:26:19