Akavan Erityisalat ja Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat: Yhteisöpedagogin tutkinto soveltuu moniin lastensuojelun tehtäviin

Yhteisöpedagogin tutkintoa ei ole joissakin aluehallintovirastoissa hyväksytty lastensuojelun ohjaajan tutkinnoksi. - Linjaus on Valviran lausunnon vastainen, huomauttaa Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry. - Lastensuojelussa tarvitaan kipeästi myös yhteisöpedagogien osaamista.

16.11.2020

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:n tietoon on tullut epäselvyyttä siitä, soveltuuko yhteisöpedagogi AMK -tutkinnon suorittanut työskentelemään lastensuojelun tehtävissä.

– Kentältä tulleiden viestien mukaan joissain aluehallintovirastoissa on linjattu, että yhteisöpedagogi AMK ei olisi soveltuva tutkinto lastensuojelun ohjaajan työtehtävään. On myös vaikuttanut siltä, että aluehallintovirastojen tulkinnoissa on alueellisia eroja. Tämä on epäkohta, joka pitää korjata, toteaa Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:n (NUOLI) puheenjohtaja Mika Pietilä.

– Yhteisöpedagogja tarvitaan lastensuojelutyössä. Tämän koulutuksen ytimessä ovat sosiaalinen vahvistaminen ja toimijuuden tukeminen, ohjaamistaidot, osallistamistaidot, lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen sekä moniammatillinen yhteistyö.

Yhteisöpedagogien pätevyydestä viranomaislausunto jo vuonna 2017

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran vuonna 2017 antaman lausunnon mukaan yhteisöpedagogin koulutuksen omaavat voivat työskennellä monenlaisissa sosiaalihuollon palvelutehtävissä, esimerkiksi lastensuojelun kentällä. Tiettyjä sosiaalihuollon tehtäviä ja toimenpiteitä lukuun ottamatta lainsäädäntö asettaa vain vähän tiukkoja koulutuksellisia rajoituksia sosiaalihuollon tehtävissä toimimiselle.

– Miksi asia, josta on annettu selkeä viranomaislausunto jo muutama vuosi sitten, nousee taas tapetille? kummastelee Mika Pietilä.

– Yhteisöpedagogin tutkinnon suorittaneita ei saa rajata pois sellaisista tehtävistä, joissa nimenomaan voidaan hyödyntää yhteisöpedagogien osaamista ja moniammatillista yhteistyötä. On myös tärkeää, että viranomaisten linjaukset ovat yhteneväiset sekä selkeät ja noudattavat Valviran lausuntoa. Tällä hetkellä linjaukset ovat aiheuttaneet epäselvyyksiä ja huolta yhteisöpedagogien joukossa.

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ovat pitäneet yhteisöpedagogien pätevyyttä esillä usean vuoden ajan. (kannanotto 24.10.2019) NUOLI on myös laatinut ohjeistuksen yhteisöpedagogien pätevyydestä sosiaalihuollon ja lastensuojelun tehtäviin.

– Sosiaalialan ja -työn lähtökohdat ovat pitkälle korjaavissa toimenpiteissä. Yhteisöpedagogien koulutuksessa sen sijaan korostetaan ennakoivaa otetta, ennaltaehkäisyä sekä nuorten ja lasten kasvun tukemista. Tämä on se vahvuus, jonka yhteisöpedagogit tuovat sosiaalialalle ja lastensuojeluun, Mika Pietilä muistuttaa.

***
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat (Nuoli) on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.

Lisätietoja:
Mika Pietilä, puheenjohtaja
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry
mika.pietila(at)nuoli.info p. 050 370 7297

Jaakko Korpisaari, neuvottelupäällikkö, kuntasektori
Akavan Erityisalat
jaakko.korpisaari(at)akavanerityisalat.fi

Amalia Poutanen, neuvottelupäällikkö, yksityissektori
Akavan Erityisalat
amalia.poutanen(at)akavanerityisalat.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 13.11.2020.