Akavan Erityisalat ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU: Koronapassi turvaisi kulttuurin saatavuutta ja työpaikkoja

- Kulttuuritapahtumiin tarvitaan kipeästi koronapassi turvaamaan alan toimintaedellytyksiä ja työpaikkoja. Kulttuuria saataisiin huonossa tautitilanteessa avattua edes jossain määrin yleisön saataville, sanovat Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistys Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU kannanotossaan.

9.8.2021

Akavan Erityisalat ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU kannattavat tarkasti rajatun koronapassin käyttöönottoa Suomessa. Koronapassilla tulisi päästä sisään muun muassa kulttuuritapahtumiin, kuten konsertteihin, elokuviin, taidenäyttelyihin ja teatteriesityksiin.

– Kulttuuriala ja sen työntekijät ovat kärsineet koronasuluista ehkä kaikkein eniten. Näemme koronapassin täydentävänä keinona, jolla avata sulkujen jälkeen kulttuuria ja erilaisia tapahtumia laajemmille yleisöille. Tämä palauttaisi myös monelle alan ammattilaisille mahdollisuuden harjoittaa jälleen ammattiaan, sanoo toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan Erityisaloista.

– Ymmärrämme näkemyksen siitä, ettei ketään saa sulkea kulttuurin ulkopuolelle. Tämä tulee koronapassin konseptia suunniteltaessa minimoida kaikin tavoin. On kuitenkin muistettava, että kyse olisi väliaikaisesta ratkaisusta, jolla kulttuurin saatavuutta turvataan edes jossain määrin, Luomanmäki muistuttaa.

– Koronapassi tulee ottaa käyttöön mahdollisimman pian ja näin mahdollistaa kulttuuri- ja tapahtuma-alojen ammattilaisten oikeus tehdä työtään, sanoo toiminnanjohtaja Nea Leo TAKUsta.

Pandemia on pitkittynyt ja kyse on jo koko kulttuurialan ja tapahtumien toimintaedellytyksistä ja jatkuvuudesta – sekä kulttuurin saatavuudesta pitkällä aikavälillä. Jo nyt on nähtävissä, että kulttuurin osaajat ovat olleet pakotettuja vaihtamaan alaa. Kulttuuri tarvitsee tekijänsä ja käyttäjiä pysyäkseen elinvoimaisena, liitot korostavat.

– Erityisen turhauttavaksi tämänhetkisen tilanteen tekee se, että juuri taide- ja kulttuuriala on näyttänyt osaavansa huolehtia terveysturvallisuustoimista erinomaisesti. Ala on tuottanut yhä uusia turvallisuusratkaisuja tilanteeseen vastatakseen, Nea Leo sanoo.

– Me kulttuurikentän ja tapahtuma-alan toimijat tarvitsemme ennakoitavan ja luotettavan tavan tehdä työtämme ja järjestää niitä palveluja, joita varten olemme olemassa.

Liittojen mielestä täysi rokotussarja, negatiivinen tuore testitulos tai sairastettu tauti voisivat oikeuttaa passiin. Yhteiskunta huolehtisi, että rokotukset ja testit olisivat ilmaiseksi kaikkien saatavilla ja yksityisyyden suojasta huolehdittaisiin. Passin käytön tulisi olla sekä yleisölle että tapahtumajärjestäjille mahdollisimman helppoa ja sujuvaa.

– Passin käyttöönotto merkitsisi tietenkin isoja panostuksia yhteiskunnalta. Toisaalta tarve muihin tukimuotoihin vähentyisi, kun kulttuuri- ja tapahtuma-alan työntekijät pääsisivät vihdoin työllistämään itsensä. Lisäksi kulttuurilla ja koko yhteiskunnan avautumisella on yhteisöllisyyttä ja henkistä terveyttä palauttavaa voimaa, joka on mittaamattoman arvokasta, Luomanmäki muistuttaa.

– Kirjastot ja julkisen sektorin museot tulee näkemykseni mukaan jättää passin ulkopuolelle. Ne vertautuvat peruspalveluihin, joiden käyttäjäjoukkoa ei voi rajata edes väliaikaisesti, Luomanmäki sanoo.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat, p. 040 700 7800, salla.luomanmaki@akavanerityisalat.fi
toiminnanjohtaja Nea Leo, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, p. 044 066 4800, nea.leo@taku.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 6.8.2021.