Akavan Erityisalat: Jäsenistöltä tyrmäys työelämäheikennyksille

Akavan Erityisalojen jäsenkyselyssä 39 prosenttia ilmoittaa valmiudestaan poliittiseen lakkoon vastatoimena maan hallituksen työelämä- ja työttömyysturvaheikennyksille. Vain 8 prosenttia pitää maan hallituksen kaavailuja perusteltuina. Akavan Erityisalojen hallitus kehottaa jäseniä osallistumaan jo ilmoitettuihin lakkoihin ja Helsingissä 18.11. järjestettävään STTK:n Kohtuus kaikessa -mielenilmaukseen.

8.11.2023

Akavan Erityisalojen jäsenkyselyyn vastanneilla on merkittävä valmius vastustaa maan hallituksen työelämää ja työttömyysturvaa koskevia muutoksia. Lähes 40 prosenttia olisi valmiita ulosmarssiin työajalla tai vuorokauden lakkoon. Nämä toimet ovat kiellettyjä virkasuhteisilta. Vain 8 prosenttia vastaajista pitää hallituksen kaavailuja perusteltuina eikä kannata mielenilmauksia.

– Jäsenkyselyn tulos vahvistaa saamamme jäsenpalautteen. Maan hallituksen työelämää ja työttömyysturvaa heikentävät uudistukset osuvat suoraan isoon joukkoon naisvaltaista jäsenistöämme ja herättävät suurta huolta ja suuttumusta, arvioi Akavan Erityisalojen puheenjohtaja Pasi Hario.

Mielenilmaus työajan jälkeen, ulosmarssi työaikana ja päivän kestävä poliittinen lakko ovat jäsenkyselyssä suunnilleen yhtä kannatettuja – noin 40 prosenttia vastaajista on niihin valmis. Päivää pidempää poliittista lakkoa kannattaa kolmannes vastaajista. 15 prosenttia vastustaa hallituksen muutosehdotuksia, muttei ole valmis toimenpiteisiin. Adressi maan hallitukselle saa vastaajajoukossa suurimman kannatuksen, 58 prosenttia.

Jäsenten ammattikuntien välillä on näkemyseroja. Valtiolla ja liiketalouden tehtävissä työskentelevät vastustavat hallituksen toimia vähiten, museo- ja kulttuurialoilla toimivat eniten. Valtion jäsenistön vastauksissa näkynee myös se, että virkasuhteisilta työaikana toteutettavat poliittiset lakot on kielletty.

Lyhyemmän aikaa jäseninä olleet kannattavat vastatoimia enemmän kuin pidempään jäsenininä olleet. Myös määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevillä ja työttömänä olevilla on muita suurempi valmius vastatoimiin.

Akavan Erityisalat osallistuu Kohtuus kaikessa -mielenilmaukseen 18.11.

Akavan Erityisalojen hallitus on päättänyt liiton osallistumisesta STTK:n ja sen jäsenliittojen Kohtuus kaikessa -mielenilmaukseen 18. marraskuuta 2023 Helsingissä.

– Akavan Erityisalat osallistuu, vaikka keskusjärjestömme Akava ei olisikaan mukana. Haluamme tälläkin mielenosoituksella ilmaista kantamme paremman työelämän ja neuvottelevan asenteen puolesta ja vaikuttaa siihen, että kaavailtuja heikennyksiä vähintäänkin kohtuullistetaan, Akavan Erityisalojen puheenjohtaja Pasi Hario sanoo.

Akavan Erityisalojen hallitus on myös tehnyt järjestöpäätöksen jäsenen osallistumisesta toisen liiton lakkoon työpaikallaan.

– Kehotamme jäsenistöä halutessaan osallistumaan toisen, esimerkiksi SAK:laisen liiton omalla työpaikalla järjestämään hallituksen työelämätoimia vastustavaan lakkoon tai ulosmarssiin. Tämän päätöksen teimme jo ensimmäisen lakkoaallon aikaan syyskuussa, kertoo Hario.

Akavan Erityisalat ei maksa poliittiseen lakkoon osallistumisesta lakkokorvausta.

***
Vastatoimia koskeneen jäsenkyselyn tiedonkeruun toteutti Taloustutkimus verkkolomakkeella Akavan Erityisalojen toimeksiannosta. Lomake oli koko jäsenistölle avoinna 12.-23.10.2023. Kyselyyn vastasi 3 650 jäsentä ja vastaus-% oli 16,9. Otosta ei ole painotettu.

 

Lisätietoja:

Pasi Hario, puheenjohtaja, Akavan Erityisalat, puh. 050 412 9940.

Helena Lamponen, johtaja, edunvalvonta- ja lakipalvelut, Akavan Erityisalat, puh. 040 631 7660.