Akavan Erityisalat: Kannanotto Akavan puheenjohtajavalintaan – Tavoitteena tasa-arvoisempi Akava

Akavassa valitaan toukokuussa puheenjohtaja seuraavalle kaudelle. Akavan Erityisalat edellyttää, että valittava puheenjohtaja ottaa huomioon Akavan koko moninaisen jäsenkunnan, myös heikossa työmarkkina-asemassa olevat. Liitto kiteyttää toiveensa viiteen teemaan.

11.2.2020

– Akavan toukokuinen puheenjohtajan valinta seuraavalle nelivuotiskaudelle on herättänyt meillä Akavan Erityisaloissa keskustelun Akavan tulevaisuudesta. Vaikuttamalla puheenjohtajan valintaan haluamme varmistaa, että Akavassa ajetaan jatkossa täysillä koko moninaisen jäsenkunnan asiaa, sanoo Akavan Erityisalojen puheenjohtaja Tuire Eilittä.

Akavan Erityisalojen hallitus kiteyttää toiveensa Akavaan valittavalle uudelle puheenjohtajalle viiteen teemaan, joista liitto aikoo haastaa mahdollisia puheenjohtajiksi pyrkiviä.

Akavan Erityisalojen teemat ovat:
1) Yhdenvertainen ja inhimillinen työelämä ja sosiaaliturva.
2) Työn vaativuuteen ja korkeaan koulutukseen nähden alipalkattujen palkkaus ja työmarkkina-asema.
3) Silpputyötä vaihtelevissa työmuodoissa tekevien aktiivinen edunvalvonta. Työelämän muutosten ennakointi ja tulevaisuuden työelämän rakentaminen oikeudenmukaiseksi.
4) Vastuullisuus ilmastoasioissa ja kansainvälisesti reilun työelämän edistämiseksi.
5) Akavan toimintatapojen läpinäkyvyys ja Akava-yhteisön sisäisen luottamuksen vahvistaminen.

– Ottaako uusi puheenjohtaja huomioon alipalkattujen akavalaisten naisvaltaisten alojen merkityksen? Ovatko työelämän ja sosiaaliturvan inhimillisyys ja yhdenvertaisuus puheenjohtajan sydäntä lähellä? Aikooko hän työskennellä ilmastonmuutosta vastaan ja vaikuttaa reilun työelämän puolesta myös kansainvälisesti? Nämä kaikki ovat jäsenistöllemme tärkeitä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa keskeisiä kysymyksiä, Tuire Eilittä sanoo.

– Naisvaltainen jäsenistömme on Akavan pienipalkkaisinta. Heidän ansionsa eivät korkeasta koulutuksesta ja vaativasta työstä huolimatta useinkaan nouse edes suomalaisen keskipalkan tasolle. Akavassa on paljon vastaavassa asemassa olevia jäseniä. Vaikka palkkaneuvottelut ovat neuvottelujärjestöjemme YTN:n ja JUKOn työsarkaa, toivomme, että keskusjärjestönä Akava antaa omalla vaikuttamistyöllään selkeän tuen sekä akavalaisten neuvottelujärjestöjen että yksittäisten liittojen työlle tällä alueella, korostaa Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.

– Jäseniämme työskentelee myös ns. uuden työn ammateissa, joissa epävakaat työolot palkansaajan ja yrittäjien välimaastossa ovat tuttuja. Monen palkansaajajäsenemme työuraa leimaavat määräaikaisuudet. Näiden kysymysten tulisi jatkossakin kuulua Akavan työelämän kehittämisen agendalle, Luomanmäki sanoo.

Luomanmäki ja Eilittä korostavat liiton haluavan uudelta puheenjohtajakaudelta myös lisää läpinäkyvyyttä Akavan toimintatapoihin.

– Tässä on kehitytty hyvään suuntaan. Akava-yhteisön sisäisen luottamuksen ja hyvän ilmapiirin rakentaminen ovat Akavan menestyksen perusta myös jatkossa.

Akavan Erityisalat ei näillä näkymin aio esittää omaa ehdokastaan Akavan mahdolliseen puheenjohtajavaaliin.

– Meiltä on jo kyselty kantoja Akavan puheenjohtajapohdintoihin, vaikka virallisia ehdokkaita ei ole vielä ilmaantunut. Siksi haluamme hyvissä ajoin nostaa keskusteluun jäsenillemme tärkeät kysymykset. Ehdokkaan sukupuoli tai ikä eivät ole meille tärkeitä asioita, vaan kanta jäsenillemme keskeisiin kysymyksiin, Eilittä ja Luomanmäki korostavat.

***
Akavan Erityisalat on kulttuurin, hallinnon ja hyvinvoinnin asiantuntijoita ja esihenkilöitä edustava liitto, johon kuuluu 22 itsenäistä jäsenyhdistystä. Liitto on lähes 27 000 jäsenellään Akavan suurimpien liittojen joukossa. Jäsenistöstä noin puolet työskentelee julkisella ja puolet yksityisellä sektorilla. Liiton jäseninä on kasvavassa määrin myös ammatinharjoittajia ja yksinyrittäjiä.

Lisätietoja:
Akavan Erityisalojen puheenjohtaja Tuire Eilittä, p. 040 512 7483, tuire.eilitta@akavanerityisalat.fi
Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja, Akavan hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Salla Luomanmäki, p. 040 700 7800, salla.luomanmaki@akavanerityisalat.fi