Akavan Erityisalat: Kuntien viestintään päivystysohjeet – ammattijärjestöiltä palkkaopas

Kuntaviestijät tekevät yhä enemmän työtä iltaisin ja viikonloppuisin. Miten kunta-alalla korvataan esimerkiksi lisääntyvä somepäivystys? Akavan Erityisalojen, Viestin ja Kumulan uudessa palkkaoppaassa annetaan ensimmäistä kertaa suositus kuntaviestinnän päivystystyöstä ja varallaolosta.

4.12.2019

Akavan Erityisalat, Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ja Kuntien asiantuntijat – KUMULA ovat tehneet oppaan, joka auttaa sekä kuntaviestijöitä että heidän esihenkilöitään hahmottamaan viestinnän merkitystä, viestintätyön vaativuutta sekä suunnittelemaan sitä, miten viestinnän päivystys esimerkiksi kriisitilanteessa hoidetaan.

Kuntaviestijöiden pitää olla monista syistä tavoitettavissa säännöllisen työajan ulkopuolella ja reagoida tarvittaessa nopeastikin.

– Monessa kunnassa viestintää on ajauduttu hoitamaan iltaisin ja viikonloppuisin asiaa sen enempää linjaamatta. Selkeät pelisäännöt viestinnän varallaolosta ovat puuttuneet ja jäseniltämme tulee tästä kysymyksiä. Oppaamme koittaa vastata näihin kysymyksiin, kertoo kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari Akavan Erityisaloista.

– Viestijän työhyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että varallaoloon liittyvistä yksityiskohdista on sovittu yhdessä hyvissä ajoin. Lisäksi suunnittelu tuo varmuutta: kaikki osapuolet tietävät, mitä heiltä odotetaan ja millainen korvaus varallaolosta on odotettavissa, sanoo kuntaviestijöitä edustavan ammattijärjestö Viesti ry:n viestintä- ja järjestöpäällikkö Laura Piiroinen.

– Jotta kuntien viestinnän asiantuntijat voivat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin, on heidän palkkauksensa oltava kunnossa ja työnkuvat kirkastettuja. Joskus viestinnän tehtävien määrittely on vaikeaa. Toivomme kuntaviestijän oppaan auttavan viestijän työn vaativuuden ja palkkauksen arvioinnissa, Piiroinen sanoo.

Viestintä on kunnille elinehto

– Viestinnän asiantuntijat ovat kunnissa merkittävässä roolissa rakentamassa hallinnon avoimuutta ja luottamusta sekä tukemassa kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon. Viestintä on avainasemassa myös kunnan elinvoimaisuuden kannalta, muistuttaa Kuntien asiantuntijat – KUMULAn toiminnanjohtaja Jussi Näri.

– Edelläkävijäkunnissa ja -kaupungeissa viestinnän merkitys ymmärretään jo hyvin. Toivomme, että oppaastamme tulee hyvä työkalu kuntien johdolle ja henkilöstöhallinnolle, joissa tehtävissä toimii paljon Kumulankin jäseniä.

Oppaan ovat kirjoittaneet toiminnanjohtaja Siina Repo Viesti ry:stä ja neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari Akavan Erityisaloista.

Tutustu kuntaviestinnän palkkaoppaaseen

***
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ja Kuntien asiantuntijat – KUMULA ovat Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksiä.

Lisätietoja:
Kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari, Akavan Erityisalat, puh. 040 777 9422
Viestintä- ja järjestöpäällikkö Laura Piiroinen, Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti, puh. 044 700 4044
Toiminnanjohtaja Jussi Näri, Kuntien asiantuntijat – KUMULA, puh. 0400 816 284