Akavan Erityisalat: Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto ajaa parannuksia museo-oppaiden työoloihin

Museo-oppaiden työoloja ja asemaa tulee edelleen parantaa, vaatii Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL. Liiton uusi suositus kiinnittää huomiota oppaiden usein puutteelliseen palkkaukseen, työaikaan ja mm. asiakaspalvelun uhkatilanteisiin. MAL on Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö.

31.5.2023

Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitton on julkaissut suosituksen museo-oppaiden työolojen parantamiseksi.

– Suositukset antavat eväitä työsopimuksen tekemiseen ja sen päivittämiseen: mitä pitäisi huomioida sovittaessa palkkauksesta, työajasta ja työtehtävistä, kertoo järjestökoordinaattori Tuulia-Tuulia Tummavuori Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitosta.

– Lisäksi käydään läpi työolosuhteet asiakaspalvelun uhkatilanteista ja työtilojen turvallisuudesta lähtien. Tuomme myös esille erilaisia tapoja, joilla museo-oppaiden työkykyä ja -terveyttä voidaan tukea.

– Museo-oppaiden työoloissa on ilmennyt useita puutteita. Vakavimmillaan oppaat eivät pysty pitämään edes vessataukoja ja kokevat yksin tehtävässä asiakaspalvelutyössä fyysistä uhkaa. Lisäksi jopa 70 % oppaista tekee osan työstään palkatta, sillä usein esimerkiksi näyttelyihin perehtyminen ja opastusten suunnittelu eivät sisälly työaikaan. Joka kymmenes museo-opas tekee peräti 4–12 tuntia palkatonta työtä viikossa, kertoo toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitosta.

– Tämän päivän museo-oppaat ovat korkeasti koulutettuja ja päteviä asiantuntijoita, joiden työehdoissa on parannettavaa. Oppaiden asiantuntemus ansaitsee tulla tunnistetuksi osana museon työyhteisöä, Mäkelä toteaa.

– Museo-oppaan rooli on keskeinen kulttuuriorganisaatiossa: hän paitsi kohtaa museokävijän myös johdattaa hänet kulttuurin äärelle. Kävijälle museo-opas on koko organisaation kasvot, toteaa Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ryn hallituksen varajäsen Elina Kangosjärvi, joka työskentelee Helsingin Taidehallin asiakaspalvelun vuoropäällikkönä.

Työehtosopimuksiin oppaiden asemaa parantavia kirjauksia

– Työehtosopimusneuvotteluissa on saatu edistettyä oppaiden asiaa ilahduttavasti, kertoo sopimuksista neuvotteleva työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisaloista.

– Kansallisgallerian työehtosopimuksen osaksi liitettiin viime kierroksella oppaiden palkkataulukot. Yksityisten museoiden yleissitovassa työehtosopimuksessa osapuolet puolestaan ovat kirjanneet näkyville, ettei sopimusta tule perusteetta soveltaa epäedullisemmin opastyöhön tai muuhun osa-aikatyöhön verrattuna muihin museon toimihenkilöihin, Eskola kertoo.

– Seuraavaksi oppaat tulisi vielä saada kattavasti esimerkiksi työpaikan työterveyshuollon piiriin.

Lisätietoja

Katariina Mäkelä, toiminnanjohtaja, Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry, puh. 040 774 7620. Haastattelupyynnöt Elina Kangosjärvelle Katariina Mäkelän kautta.

Tuulia-Tuulia Tummavuori, järjestökoordinaattori, Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry, puh. 040 554 7983

Kari Eskola, työmarkkinalakimies, Akavan Erityisalat, puh. 040 590 5693

 

Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliiton 24.5.2023 julkaisemia museo-opastyön suosituksia on työstetty yhdessä museo-oppaiden kanssa. Suositukset perustuvat museo-opaskyselyyn, joka toteutettiin yhdessä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn kanssa.

Suositukset on julkaistu Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry:n kotisivuilla. https://museoalanammattiliitto.fi/mika-on-mal/#julkaisut
Yksityisten museoiden työehtosopimuksen osapuolet ovat Akavan Erityisalat ja Palvelualojen työnantajat PALTA.

Kansallisgallerian työehtosopimuksessa jäseniämme edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja työnantajaa Sivistystyönantajat Sivista.

 

Yhteyshenkilöt

Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582

Katariina Mäkelä, Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL, puh. 040 774 7620

katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi

Kari Eskola, Akavan Erityisalat
Työmarkkinalakimies
Valtiosektorin ja kirkon sektorin sopimus- ja neuvottelutoiminta, yksityinen museoala sekä YTN:n järjestösektorin edunvalvonta
Puh: 040 590 5693

kari.eskola@akavanerityisalat.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 30.5.2023 8:20:31